Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Jungtinės Amerikos Valstijos

Dar nuo ~1865 m. JAV buvo lietuvių svajonių kraštas. Ten emigravo milijonas mūsiškių. Nors dauguma įsimylėjo Amerikos laisvę ir turtus, dauguma šeimų liko lietuviškos keletą kartų, o už savo sunkiai uždirbtus pinigus statė didingas patriotiškai dekoruotas lietuvių sales, bažnyčias, vienuolynus, mokyklas, parkus, kapines ir kitus pastatus, tapusius unikaliomis "Lietuvomis už Lietuvos ribų", tiesiai pramoninių JAV didmiesičų viduryje. Daugybė šių vietų gali priblokšti ne vien lietuvius.

Lietuviškas JAV paveldas pagal valstiją

Spauskite ant paveikslėlių ir skaitykite, kokias įspūdingas vietas lietuviai sukūrė toje valstijoje.

Ilinojus, kuriame - Čikaga, Amerikos lietuvių sostinė
Ilinojus
Pensilvanija - seniausia Amerikos lietuvių kolonija su ~150 lietuviško paveldo objektų
Pensilvanija
Masačusetsas ir jo daugybė 'lietuviškų' miestų (Bostonas, Vusteris, Broktonas, Lorensas, Lovelas, Atolas) su 50+ lietuviškų vietų
Masačusetsas
Konektikutas, lietuviškiausia JAV valstija (0,9%) su kai kuriomis iš svarbiausių Amerikjos lietuvių vietų
Konektikutas
Niujorko miestas (lietuvybės tvirtovė 100+ metų) ir aukštutinio Niujorko pramoniniai miesteliai, kadaise traukę lietuvių darbininkus
Niujorkas
Mičiganas, su šimtamečiu lietuvišku paveldu savo pramoniniuose miestuose ir lietuviškomis stovyklomis savo laukinėje gamtoje
Mičiganas
Merilandas, su aukščiausia lietuvių bažnyčia ir vienais didingiausių JAV lietuvių namų (Baltimorėje)
Merilandas
Vašingtonas gal ir stokoja stiprios istorinės lietuvių bendruomenės, bet jo turimas JAV sostinės statusas čionai pritraukė daug labai simbolinių lietuviškų vietų
Vašingtonas (JAV sostinė)
Ohajas ir jo lietuviškas sodas, klubas, daug bažnyčių Klivlando ir Deitono miestuose
Ohajas
Meinas ir jo Kenebunkporto lietuvių vienuolynas bei didis parkas - viena geriausiai išlaikytų lietuviškų vietų JAV
Meinas
Naujasis Džersis su gausybe lietuviškų bažnyčių Niujorko priemiesčiuose
Naujasis Džersis
Viskonsinas, kur kone kiekvienas paežerės miestas turi lietuvių bendruomenę ir bažnyčią
Viskonsinas
Naujasis Hampšyras, kur Našujos fabrikuose dirbo tūkstančiai lietuvių bei paliko ten aibę savo pėdsakų
Naujasis Hampšyras
Indiana apima Čikagos priemiesčius kuriuose - vieni didžiausių lietuvių procentų visame žemyne (ypač Beverli Šoro kurorte)
Indiana
Kalifornija ir Los Andželas, vienas svarbiausių pokario Amerikos lietuvių miestų
Kalifornija
Vermontas, kurio miškuose - didžiulė lietuviška Neringos stovykla
Vermontas
Rod Ailandas, kur Lietuvos nepriklausomybės diena - oficiali šventė
Rod Ailandas
Nebraska su jos gyvu lietuvių telkiniu Omahoje - tai vakariausia istorinė lietuvių 'kolonija'
Nebraska

Kitos JAV valstijos, kuriose yra lietuviškų vietų: Ajova, Florida, Minesota, Misūris, Teksasas, Vašingtonas (valstija).

Lietuvybės JAV istorija

Pagal JAV gyventojų surašymą šioje šalyje lietuvių - 700 000. Tai didžiausia ir svarbiausia lietuvių bendruomenė už Lietuvos ribų. JAV gausu lietuviško paveldo, ypač Rytinėje pakrantėje ir pramoniniuose Vidurio vakarų miestuose.

Lietuviai emigravo į JAV trimis skirtingais laikotarpiais, vadinamosiomis "bangomis". Pirmoji banga plūdo XIX a. pabaigoje. Dešimtys tūkstančių lietuvių iškeitė savo darbus tėvynės žemės ūkyje į Pensilvanijos kasyklas, Čikagos skerdyklas ir kitų didmiesčių gamyklas. Prastai mokėdami angliškai jie įkūrė savo rajonus ir bendruomenės, laikraščius ir orkestrus, pastatė be galo puošnias bažnyčias (atsižvelgiant į kuklų jš gyvenimo būdą), o dabar ilsis po masyviais lietuviškais antkapiais. Pirmoji banga buvo sustabdyta 1908 m. apribojusiu imigraciją, bet jos palikimas liko.

Pirmosios bangos emigrantai XX a. antrajame dešimtmetyje protestuoja už Lietuvos laisvę. 1918 m. Lietuvai tapus nepriklausomai dalis Amerikos lietuvių grįžo padėti savo tėvynei.

Antroji banga atvyko po Antrojo pasaulinio karo. Žmonės, sugebėję ištrūkti iš sovietinio pragaro maždaug 1948 m. pagaliau gavo teisę palikti perpildytas pabėgėlių stovyklas Vokietijoje. JAV, niekada nepripažinusios Lietuvos okupacijos, juos priėmė. Tai buvo daugiausiai elitas: intelektualai, menininkai. Jausdamiesi ištremti iš tėvynės (o ne palikę ją dėl skurdo) jie nusiteikę labai patriotiškai, dalyvauja lietuvių sambūriuose, kurių svarbiausi - lietuviškos bažnyčios. Net daugybė žmonių gimusių antrosios bangos imigrantų šeimose jau po to, kai šie paliko Lietuvą, jaučia kur kas didesnį ryšį su Lietuva nei naująja tėvyne. Didžiulė antroji imigrantų banga sunkiai kovojo siekdama pranešti pasaulio apie Lietuvos reikalus ir okupacijos žiaurumus. Ji faktiškai įkūrė visą Lietuvos valstybę tremtyje su vyriausybe Vašingtone, nuosava Konstitucija, Parlamentu, lietuviškomis leidyklomis, gebėjusiomis net išleisti daugiatomę enciklopediją. Nenuilstamas jų darbas prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. - kaip tik tada, kai laikas jau pradėjo iš lėto šienauti antrosios bangos imigrantus. Kai kurie jų tuomet paliko patogius gyvenimus JAV grįžo į ką tik atkurtą Lietuvą bei padėjo jai savo sukaupta patirtimi: tai ir prezidentas V. Adamkus, kandidatai į prezidentus S. Lozoraitis, K. Bobelis, ne vienas verslininkas.

Dipukai laive 1949 m. gabenančiame juos į naują gyvenimą JAV (pav. kairėje). Čia jie įkūrė savo bendruomenes, tokias kaip aplink šią naują Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčią Čikagos Marquette Park rajone (pav. dešinėje).

Trečioji imigrantų banga atvyko po nepriklausomybės atkūrimo. Ją skatino ekonominės priežastys: Lietuvos ekonomiką sugriovė sovietinio valdymo dešimečiai. Vienu metu daugiau nei pusė gavusių turistines JAV vizas taip ir nebegrįždavo į Lietuvą. O juk ir pačias vizas tik mažumai išduodavo. Lietuvai 2004 m. įstojus į Europos Sąjungą šis srautas sumenko, nes dauguma emigrantų ėmė rinktis Europos šalis. Trečioji imigrantų banga mažiau save sieja su lietuvių bendruomene, o po sovietinio valstybinio ateizmo dešimtmečių ji ir mažiau religinga. Tad lietuviškų parapijų, stipriausių ir akivaizdžiausių amerikos lietuvių bendruomenės branduolių, narių skaičiai sumenko ir XXI a. pirmame dešimtmetyje JAV vyskupijos puolė jas naikinti, parduodamos ir griaudamos bažnyčias. O šios bažnyčios alsuoja Lietuvos dvasia labiau, nei bet kuri pačioje Lietuvoje esanti šventovė - kartais net gali kilti abejonių, labiau Dievui ar Tėvynei pašlovinti jos statytos. Dekore gausu freskų iš Lietuvos istorijos, trispalvių, Lietuvos miestų nuotraukų ir dar daug, daug kitų atsiminimų. Todėl paskubėkite - dalies to, ką dar galite pamatyti dabar, po kelių metų gali ir nebelikti.

Lietuvos minimuziejėlis Šv. Antano bažnyčioje Detroite. Senųjų lietuvių imigrantų klubai ir parapijos paprastai pilnos su Lietuva susijusių simbolių. ©Augustinas Žemaitis.

Čikaga laikoma Amerikos lietuvių sostine. Čia yra keli istoriniai lietuvių rajonai ir dvi Lietuvos garvei pavadintos gatvės. Lietuviai pastatė daug bažnyčių, kurių puošniausia Šv. Kryžiaus Back of the Yards rajone (1913). Yra dvi didžiulės lietuvių kapinės: katalikiškos Šv. Kazimiero ir su konkrečia religija nesiejamos Lietuvių nacionalinės kapinės. Lietuviams pastatyti paminklai ir atminimo lentos, garsiausias kurių yra S. Dariaus ir S. Girėno memorialas. Seniausias pasaulio lietuviškas laikraštis leidžiamas būtent Čikagoje nuo 1909 ir vadinasi Draugas. Yra galimybių paskanauti lietuviškų patiekalų (nors ir mažiau nei 1990 m. ar anksčiau). Taip pat yra Balzeko lietuvių kultūros muziejus, didžiausias toks už Lietuvos ribų.

Bendra taisyklė yra kad kiekvienas didmiestis, tokiu buvęs ir XX a. pradžioje, turi lietuvių benduromenes ir paveldą, ypač bažnyčias ir kapines, kartais - pokyliams naudotas lietuvių sales. Tarp tokių miestų Klivlandas ir Detroitas prie didžiųjų ežerų, Bostonas, Baltimorė, Niujorkas ir Filadelfija Naujojoje Anglijoje. Los Andželas yra vienintelis Vakarų miestas turintis lietuvių bendruomenė ir bažnyčią - nes vakarinė JAV dalis buvo kur kas rečiau apgyvendinta antrosios ir (ypač) pirmosios lietuvių bangų laikais.

Pensilvanijoje lietuviai gyvena mažuose miesteliuose, kai kur sudarydami daugiau nei dešimtadalį jų žmonių. Shenandoah net būdavo vadinama Amerikos Vilniumi. Tokiose vietsoe galima aptikti lietuvių bažnyčias ir kapines (deja daug bažnyčių, kaip XIX. neogotikinė Shenandoah šventovė, buvo nugriautos arba nebenaudojamos religinėms reikmėms). Kasulaičio ežeras Pensilvanijoje yra vienas retų lietuviškų vietovardžių Amerikoje.

JAV sostinėje Vašingtone yra Lietuvos ambasada, sovietų okupacijos laikais veikusi kaip lietuvių tautos centras.

Click to learn more about Lithuania: JAV Leave a comment
Comments (6) Trackbacks (0)
 1. Labai įdomus projektas. Linkiu sekmės.
  Tik prašau atsisakykite vietovardžių transkribavimo. (kur gi kas nors galės surasti “Ajova”?)
  Čia užsilikęs paprotys nuo Sovietinių laiku kai kirilica rašant rekėjo transkribuoti. Jeigu norim kad kiti gerbtų mūsų vietovardžių rašybą tai turėtumėm taip pat gerbti jų.

  • Dėkui už komentarą.

   Šiuo metu netranskribuotus vietovardžius galima aptikti angliškoje versijoje, o kai kuriais atvejais ir lietuviškoje laužtiniuose skliaustuose. Tuo tarpu transkribuoti į lietuvių kalbą variantai pakankamai populiarūs, kad jų taip pat būtų ieškoma, ypač daugelio kurių didesnių miestų (Čikaga, Niujorkas, Bostonas, Filadelfija, Vašingtonas, Baltimorė ir t.t.) bei valstijų. Jie yra ir oficialiai patvirtinti vietovardžių žodynuose.

   Nors transkribavimas tapo visuotinis Sovietų okupacijos metu, jis tikrai neatsirado tuomet, o kai kuriuose senesniuose šaltinuose galima aptikti netgi dar labiau sulietuvintas versijas (pvz. “Naujorkas” vietoje “Niujorkas”). Tai smarkiai susiję su lietuvių kalbos ypatybėmis. Būtent, lietuvių kalba visada tariama kaip ir rašoma, priešingai nei anglų kalba. Todėl transkripcija į anglų kalbą būtų netgi neįmanoma (nes anglų k. nėra tiesioginio visuotinio ryšio tarp raidės ir garso). Taip pat lietuvių kalboje yra linksniai, dėl ko yra reikalinga pridėti galūnes, nes kitaip išnyksta dalis prasmės (anglų kalboje, tuo tarpu, tas pats išreiškiama prielinksniais – pvz. “of New York” – “Niujorko”).

   Atkreiptinas dėmesys, kad nors sakoma, kad, tarkime, tiek lietuviai tiek anglai rašo lotynų raidynu, tai nėra ta pati rašto sistema – lietuviški ir angliški jos variantai skiriasi, skiriasi dalis raidžių, skiriasi kitų raidžių tarimas. O visgi tarimas yra svarbiausias dalykas – rašyba atsirado vėliau tarimui užrašyti. Todėl nemanau, kad žodžio perrašymas iš angliško lotynų rašto varianto į lietuvišką lietuviškame tekste yra kažkokia nepagarba vietovardžiui – lygiai, kaip nėra nepagarba ir perrašymas į lietuvių raidyną iš tos pačios kirilikos ar arabų rašto.

   Priešingai – kiek pastebėjau, daliai žiniasklaidos pradėjus netranskribuoti pavardžių ar vietovardžių, arba nurašyti anglišką transkripciją, prasidėjo ir neteisingi tarimai. Tarkime, teko girdėti per televiziją sakant buvusio Venesuelos prezidento pavardę “Chavesas”, o ne “Čavesas” ir pan. Manau, tai didesnė nepagarba kalbai – bet netraskribuojant jos neįmanoma išvengti, nes juk niekas negali žinoti visų kalbų tarimo taisyklių, todėl skaitydamas dažnas nežinos, kaip reikia tarti.

   Beje, atkreiptinas dėmesys, kad angliškai taip pat kai kurie vietovardžiai rašomi (ir net tariami) kitaip, nei originalo kalba, pvz. “Warsaw”, “Moscow”, “Cologne”, “Nuremberg”, “Finland” ir pan. – tiesiog, jų gerokai mažiau, nei lietuvių kalboje.

 2. Lithuanians ran for their lives from the Russians during World War 2, and from the German Army and the SS. Lithuanians never thought in their wildest nightmares that the United States would develop an entity called D.C.F. (Dept. of Children and Families) who operates under the guise of protecting neglected and abused children.On the Contrary, D.C.F. actually destroys bot children and families. D.C.F.
  psychologically and emotionally rapes children and families and permanantly traumatizes them just to obtain federal funding bonuses D.C.F. receives for each family that D.C.F. successfully destroys.
  Massachusetts D.C.F. employees are the most notorious perpetrators in comparison to D.C.F. of other states in the USA. Massachusetts D.C.F., mainly the Worcester, MA. office-these employees routinely commit perjury in court, file false police complaints, Fabricate their own reports, and use their power to place as many children on psychotropic drugs. The also sexually abuse young virgins by falsely claiming that they are sexually active and then order full gynelogical exams, HIV tests, Dangerous HPV vaccinations and PAP smears.
  These D.C.F. workers choose to live in their own matrix and fail to acknowledge the spiritual world in which we truly live.Please pray for the conversion of all D.C.F. employees.

 3. Never sign anything from DCF without the direct advice of a PAID lawyer, Many court-appointed lawyers are part of this gov’t “cash for kids” child trafficking ring. If you sign a safety plan, you are admitting that your home and/or your children are not safe.
  when you sign a service plan, you are admitting that you are guilty of abuse and/or neglect. YOU ARE SIGNING NOT ONLY A CONTRACT, BUT YOU ARE SIGNING AN ADMISSION OF GUILT, even though there is no indication on their paperwork that you are actually signing a contract. If DCF has custody of your child, always refer to your children as your “real property” wich was stolen from you and you demand that your property be returned to you immediately and without delay.
  Never let dcf in your home unless warranted. By letting them in your home you give them an opportunity to say that your home is a mess, untidy, that they saw alcohol, and medications visible and within reach of child, no child locks on cabinets, open windows where a child could fall out, etc. DCF shows up at your door for only one reason, to find evidence that you are an unfit parent and that your home is not safe for a child, that you dont speak appropriately to your child, etc.
  If your home is neat and tidy and you are an excellent mom then many DCF investigators and social workers will simply fabricate evidence to use against you in court. 90% of DCF workers and investigators are corrupt-rotten to the core. They live in their own matrix and choose to ignore the spiritual realm in which we all truly live. Yes there are some DCF employees who care about children and families. Do you really want to play Russian roulette with your children and family by letting a DCF employee into your home? If they had enough evidence to kidnap your child, they would have shown up with a court order and police. the fact that the social worker showed up alone indicates they don’t have enough evidence to commit a court ordered kidnapping of your child.
  Whenever DCF shows up at your door without a warrant, give them your lawyers business card and tell The dcf worker to contact your lawyer. If you are low income, jobless, on disability, or live in low income housing or a poor neighborhood, DCF will prey on you upon the first complaint they receive. once DCF has custody of your child, it is highly possible that your child will suffer irrepairable
  emotional and psychological harm of which no amount of intensive trauma therapy can fix.
  Once DCF obtains custody , they will attempt to alienate you from your child, and say nasty things about you to your child.
  My investigation of DCF employees in Worcester, MA. office indicates that some of these workers had suffered traumatic childhoods including rape and incest and therefore prey on children in vengeance for their own destroyed childhood.
  A high percentage of Worcester, MA. DCF workers are not married, have no children and haven’t got the slightest clue about childcare and what it takes to be a good parent.
  Be relentless in continuously contacting your state representatives, state Senators and governor by telephone. Only use email and U.S. mail as a last option.Also Write a letter to President Trump via Certified U.S. Mail with return receipt.
  Don’t ever give up fighting for your child. You are your childs lifeline.
  Corrupt Worcester, MA. DCF workers have sold their soul to the Devil.
  There is nothing worse that a human can do than to hurt a child or to make a decision that results in the harm of a child.
  In the words of Jesus, it would be better if that person would hang a millstone around their own neck and be tossed into the ocean than for that person to hurt a child.
  Please pray for the conversion of all D.C.F. workers in the United States.

  • Indeed, the government-intervention in child-rearing decisions seems to grow extremely common in the Western world, which often baffles Lithuanian diaspora as they are used to much more libertarian child-raising policies in Lithuania itself. Such stories (when they happen to Lithuanian emigrants) tend to be well-publicised in the Lithuanian media. We have an overview of the cases in Western Europe at our other site: http://www.truelithuania.com/tensions-peak-as-norway-takes-lithuanian-children-5626 . In the USA, however, there still seems to be less authoritarianism in this; for example, home-schooling is allowed, whereas home-schooling is generally banned in the Western European countries and even private teaching Lithuanian language was said to have become a reason for taking the child away by the authorities in Norway (as supposedly that is a too big load of education and only the state-school decides the correct load).

 4. I am absolutely against hurting children in any way, but often, I have noticed that the reporting of specific cases is full of lies by “holier than thou” writers. When child welfare workers, in any country, find a small child unattended by adults, what are they to do? Wait for a drunk parent to finally show up? Very few children are taken away from good parents. Yes, there are questionable actions by some social workers who are holier than God, but most of them can be corrected. I am very sad about the current situation of children in Lithuania. I cannot understand the why and the other reasons that suddenly, parents are to blame for everything. Sometimes I feel that the parents, who may not be highly educated or wealthy, are subjected to very bad actions from the powers that be, but to blame everyone is a fallacy. Hopefully, Lithuania will soon realize that drastic measures must be taken to protect innocent children, be that parentless or with parents. God willing.


Leave a comment

No trackbacks yet.