Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Oklahoma

Kai apie 1865 m. prasidėjo masinė lietuvių migracija į JAV, Oklahoma tebebuvo „Indėnų teritorija“,

tačiau per kelis vėlesnius dešimtmečius ją kolonizavo ir ėmė vystyti amerikiečiai. Prasidėjo anglių kasyba. Didesni atlyginimai į šiuos tolimus kraštus ėmė vilioti lietuvius angliakasius iš Pensilvanijos.

Anglies kasyklos buvo daugiausia sukoncentruotos aplink Hartsorno [Hartshorne] miestą (taip pat jų buvo gretimuose Vilbertone [Wilburton], Makalesteryje [McAlester] ir kitur). Šiuose miestuose susiformavo lietuvių bendruomenės, tačiau jos nebuvo tokios didelės ar vieningos, kad pasistatytų savo bažnyčias ar klubus.

Todėl šiomis dienomis apie lietuvius Oklahomoje primena tik įrašai. Dauguma jų yra Hartsorno Šv. Rožančiaus [Holy Rosary] katalikų kapinėse. Šiose kapinėse yra zona, kurioje palaidoti vien lietuviai (koordinatės maždaug 34.86192725312656, -95.55367835119232), tačiau ji nėra niekaip pažymėta, o kiti lietuvių kapai išsibarstę po visą kapinių teritoriją. Antkapiai čia tokie pat dideli kaip ir Lietuvoje (o ne amerikiečiams labiau įprastos lentelės). Epitafijose nurodytos gimimo ir mirties datos bei vietos, taip pat lietuvių brolijos, kurioms velioniai priklausė (neretai tokios organizacijos padėdavo apmokėti laidotuvių išlaidas).

Senųjų lietuvių kapų eilė Hartshorno kapinėse

Senųjų lietuvių kapų eilė Hartsorno kapinėse

Lietuvių kapų esama ir kitose šio regiono kapinėse, pavyzdžiui, Vilbertono Kalvarijos [Calvary] kapinėse, tačiau ten jie nesutelkti vienoje vietoje.

Lietuviškas antkapis Oklahomoje

Lietuviškas antkapis Oklahomoje

Priešais Vilbertono Kalvarijos kapinių įėjimą (kitoje kelio pusėje) buvo atskiros nereliginės lietuvių kapinės, kurios priklausė organizacijai „Susivienijimas lietuvių Amerikoje“. Deja, dabar vietoj jų žaliuoja pieva su vienu vieninteliu antkapiu, pažymėtu lietuviškais simboliais. Dauguma senųjų palaidojimų dabar tikriausiai glūdi giliai po vėliau nutiestu keliu. Jei ne Vilniaus Žalpio iš Portlando miesto Oregono valstijoje atliktas tyrimas, šios kapinės tikriausiai būtų visai užmirštos. Net šiandien jas supa spygliuotos vielos tvora.

Buvusių lietuviškų kapinių vieta už spygliuotos vielos tvoros

Buvusių lietuviškų kapinių vieta už spygliuotos vielos tvoros. Vienintelį išlikusį antkapį (su Lietuvos herbu) žymi kuoliukai.

1981 m. Hartsorno mokykla buvo pervadinta Buzidragio vidurine mokykla – lietuvio Buzidragio, 25 metus dirbusio jos direktoriumi, pavarde. Šis žmogus nebuvo Oklahomos angliakasių palikuonis – jis čia atsikraustė iš Louelio [Lowell] miesto Masačusetse, kur gimė lietuvių šeimoje. Buzidragio pavardė užrašyta ant mokyklos fasado ir ant akmens greta jo garbei pasodinto medžio. Fojė netoli įėjimo kaba jo portretas. Pasak vietinių, Buzidragis buvo mylimas miestelėnų dėl savo teisingumo, jis neskirstė žmonių pagal rases. Tikroji Buzidragių šeimos lietuviška pavardė buvo Bažadragis.

“Buzidragio

Buzidragio vidurinė mokykla

Lietuviškų pavardžių esama ir Makalesterio aikštėje Angliakasių atminimo aikštėje [Coal Miners Memorial Plaza] – čia išvardyti angliakasiai, žuvę per gausybę nelaimingų atsitikimų kasyklose, kurios šiuose kraštuose buvo ypač nesaugios. Visos aukos surašytos ant šio paminklo už angliakasio statulos. Tiesa, net ir kur pavardės nelietuviškos, galėjo būti lietuviai: XIX-XX a. sandūroje lietuviai juoddarbiai dažnai būdavo beraščiai, tad jų pavardes nelietuviai pareigūnai užrašydavo pagal tarimą - kadangi nežinojo lietuivų kalbos gramatikos (kuri tada ir šiaip nebuvo susiformavusi), tai rašydavo, kaip rašytųsi angliškai, lenkiškai ar dar kaip.

Angliakasių atminimo aikštė Makalesteryje

Angliakasių atminimo aikštė Makalesteryje

Ekspedicijų dienoraščiai

Šis enciklopedijos straipsnis parengtas ir informacija surinkta „Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų metu, pilni eskpedicijų dienoraščiai – čia:

“Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų po Oklahomą dienoraščiai

Click to learn more about Lithuania: Oklahoma, JAV 1 Comment