Gabalėliai Lietuvos Lietuviškos vietos ir paveldas užsienyje

Argentina

Į Argentiną lietuviai pradėjo emigruoti prieškariu (~5 000), bet pagrindinis srautas (iki 30 000) atvyko tarpukariu, kuomet JAV apribojo imigraciją, didžioji dalis pasaulio buvo nusiaubta Pirmojo pasaulinio karo, o nekariavusi Argentina klestėjo. Kas penktas smetoninės Lietuvos (1926-1939 m.) emigrantas vykdavo į Argentinos miestus.

Lietuviai ir lietuviškas paveldas Argentinos didmiesčiuose

Buenos Airės, Argentinos sostinė ir vienas 20 didžiausių pasaulio miestų, savo plačiomis gatvėmis ir architektūra tebealsuoja sunykusia anų laikų didybe. Šis didmiestis buvo tarpinė ar galutinė stotelė imigrantams. Ir šiandien čia susitelkusi didžiausia lietuvių bendruomenė. Villa Lugano rajone nuo 1929 m. veikia Argentinos lietuvių centras (Tabaré 6950 1439), atidarytas šeštadieniais (yra baras, vyksta lietuvių kalbos ir šokių pamokos).

Dideliais Gedimino stulpais paženklintas Argentinos lietuvių centro pastatas. Google Street View.

Daugiausiai lietuvių apsigyveno Avežanedos (Avellaneda) rajone. Čia veikia lietuviška Marijos gailestingumo parapija (Mendoza 2280), įkurta 1942 m. Virš jos durų - Aušros Vartų vaizdas, viduje irgi yra lietuviškų detalių, bet lietuviškos pamaldos dabar vyksta tik kartą į mėnesį.

Buenos Airių lietuvių bažnyčia. Google Street View.

Buenos Airėse veikia Argentinos lietuvių bendruomenė, Susivienijimas lietuvių Argentinoje (Av. San Martin 3175, Lanus Oeste rajone), Argentinos Lietuvos komercijos, pramonės ir paslaugų rūmai.

Susivienijimas lietuvių Argentinoje. Google Street View.

Yra ir 4 km ilgio Lietuvos (Lituania) gatvė bei Lietuvos skersgatvis (Pje Lituania). Lietuvos gatvė, beje, yra ir Kordobos mieste - Argentinoje dažnai gatvės vadinamos imigrantų kilmės šalių, valstijų ar miestų pavadinimais. Tačiau viena Buenos Airių gatvė (seniau vadinta Čikagos vardu) ~1970 m. taip pakrikštyta ne be užsienio lietuvių įtakos, o šis argentiniečių sprendimas suprastas kaip rodantis Argentinos paramą Lietuvos laisvei. Netoli Kordobos yra ir "La Lituana - Casa De Comida" restoranas.

2002 m. dėl gausios bendruomenės į Buenos Aires iš Karakaso (Venesuela) perkelta vienintelė Lietuvos ambasada Pietų Amerikoje. Ji rengė įvairius kultūrinius renginius ir, pasak Argentinos lietuvių, atgaivino lietuvybę. Tačiau 2013 m. taupant kaštus ambasada uždaryta, pakeista generaliniu konsulatu San Paulyje (Brazilija).

Ilgainiui dalis lietuvių iš Buenos Airių kėlėsi į kitus didmiesčius (dar kiti Argentina pasinaudojo kaip tramplinu į JAV). Lietuviška Šv. Kazimiero parapija yra ir Rozarijuje. Jos balto pastato išorėje - Vyčio bareljefas, Dievo gailestingumo paveikslo kopija (originalas - Vilniuje).

Rozarijaus lietuvių bažnyčia. Google Street View.

Lietuviai ir lietuviškas paveldas Patagonijoje

Patys Argentinos pietūs - Patagonijos žemė, kurios plotas - tarsi 15 Lietuvų - unikali vieta tuo, kad tada, kai ~1820 m. Lotynų Amerika tapo nepriklausoma, šie kraštai dar nebuvo kolonizuoti. Taigi, juos pirmieji įsisavino (ar, kitu požiūriu, iš indėnų atėmė) ne europiečiai, bet jau nepriklausomos Pietų Amerikos valstybės: Čilė ir Argentina (paskutinis karas tarp jų dėl Patagonijos dalybų vyko net 1977 m.).

Tad kai Argentinon imigravo lietuviai Patagonijos vėjuotosios plynės dar buvo be miestų ir lietuviai dalyvavo jų steigime. Itin jie prisidėjo steigiant Sarmiento miestą (1902 m.). Tiesa šiuose kraštuose neatvykstant naujiems tautiečiams lietuviai per kelias kartas nustojo kalbėti lietuviškai ir, priešingai nei JAV, nėra atminimo lentų rodančių, kad miesto biblioteką (seniau - Šv. Kazimiero) ar bažnyčią (Šv. Juozo) įkūrė daugiausiai lietuvių šeimos.

Tačiau Sarmiente (Estrada g. netoli San Martin g.) yra masyvus biustas Kazimierui Šlapeliui, pilotui, pradėjusiam skraidyti dar tada, kai aviacija buvo rizikinga nuotykių ieškojimo forma ir savo nelaimingą skrydį ką tik buvo atlikę S. Darius ir S. Girėnas (1935 m.). Seniau jo garbei buvo pavadintas ir vietos oro uostas (pagerėjus keliams uždarytas), jo inciatyva viena Sarmiento gatvė pakrikštyta Lietuvos (Lituania) vardu.

Biustas pilotui Kazimierui Šlapeliui Sarmiente (gatvės centre). Google Street View.

Patagonijos šiaurės vakaruose esančiame Eskelio (Esquel) mieste emigrantų palikuonių Olgos ir Bruno Lukoševičių iniciatyva įkurtas lietuvių muziejus (Los Nires gatvė). 2007 m. Eskelyje atidaryta ir Lietuvos aikštė.

Įėjimas į Eskelio lietuvių muziejų su ženklu 'Campena Lituana Olgbrun'. Google Street View.

Lietuviai Argentinoje dar turi klubus, organizacijas, tačiau ten dominuoja antros, trečios kartos imigrantai. Šokiai ir kiti kultūriniai atributai išsilaikė geriau nei kalba. Šiandien Argentina skurdesnė už Lietuvą ir jau nebetraukia imigrantų - priešingai, jos gyventojai ieško laimės Europoje (išvykti į Europą padeda ir lietuviškų šaknų nustatymas).

Click to learn more about Lithuania: Argentina, Lot. Amerika 10 Comments

Lietuviško paveldo Pietų Amerikoje žemėlapis

Lietuviško paveldo Argentinoje, Brazilijoje ir Urugvajuje žemėlapis.

Daugiau informacijos apie lietuvišką paveldą Argentinoje, Brazilijoje, Urugvajuje.

Click to learn more about Lithuania: Argentina, Brazilija, Lot. Amerika, Urugvajus No Comments