Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Naujasis Hampšyras

Naujasis Hampšyras maža valstija, gyventojų čia tik milijonas, bet čia - kadaise turtingas Naujosios Anglijos regionas, į kurį ~1900 m. dirbti vyko daug lietuvių, šiandien jų ~7000, ypač daug aplink Našujos miestą (85 000 gyv.), kuriame ir daug su Lietuva susijusių vietų.

Našua lietuvių bažnyčia

Našujos lietuviško gyvenimo širdis - Šv. Kazimiero bažnyčią - uždaryta 2002 m. (iki pat paskutinės dienos čia laikytos lietuviškos mišios, altorių supo trispalvę simbolizavusios gėlės), bet pastatas tebestovi. Jame įrengti butai, o šis daugiabutis tebesivadina Kazimiero pastato (Casimir Place).

Buvusios bažnyčios koridoriuose nekilnojamojo turto vystytojai įrengė atminimo lentų su pastato ir lietuvybės Našujoje istorija, senomis nuotraukomis. Išlikę ir skliautai, nes palėpėje butai neįrengti; skliautai šiek tiek matosi iš viršutinio koridoriaus per paliktas stiklines lubas. Tam, kad patektumėte į vidų, gali tekti prašyti gyventojų įleisti.

Pats neogotikinis pastatas nestatytas lietuvių, o nupirktas iš ankstesnės teritorinės katalikų parapijos.

Našujos Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia

Našujos Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia

Koridorius buvusioje bažnyčioje, šonuose durys į butus. Tarp durų - senos nuotraukos.

Koridorius buvusioje bažnyčioje, šonuose durys į butus. Tarp durų - senos nuotraukos.

Našujos tekstilės pramonė

Prieškario lietuvius (per 1000) į Našują pritraukė galinga tekstilės pramonė. Nors aukso amžius truko neilgai - per Didžiąją depresiją fabrikai žlugo, o paskutinis užsidarė 1949 m. - lietuviai jau buvo įleidę čia šaknis ir ~700 gyvena iki šiol. Priešingai daugybei regiono vietovių Našuja atgimė, jos nepalietė "rasių kraustymasis" (baltaodžiai neišsikėlė į priemiesčius), ji "Money" žurnalo net išrinkta geriausiu gyvenimui Amerikos miestu. Įspūdingi ir milžiniški anų laikų tekstilės fabrikai, kuriuose triūsdavo lietuviai, pripažinti paveldu ir tebestovi miesto centre (Main St, Franklin St, Factory St, Front St).

Našujos fabrikai nuo ten, kur stovi skulptūra 'Įvairovė' Front St (žr. žemiau)

Našujos fabrikai nuo ten, kur stovi skulptūra 'Įvairovė' Front St (žr. žemiau)

Našujos lietuvių kapinės

Našujoje yra net dvejos lietuvių kapinės. Virš Hudsono priemiestyje esančių Šv. Kryžiaus lietuvių kapinių, būna, plazda trispalvė, ten akivaizdžiai parašyta "Lithuanian". Tai - katalikiškos kapinės; paminklinis akmuo tarp vėliavų netoli įvažiavimo yra dedikuotas atminčiai tų, kurie tarnavo savo šaliai, savo bendruomenei bei Šv. Kazimiero lietuvių parapijai.

Iš pradžių katalikų bažnyčia nenorėjo steigti atskirų lietuvių kapinių, laidojo lietuvius bendrose. Tačiau tuo metu daug lietuvių visose JAV norėdavo savų kapinių, o Našujos lietuviai nuėjo dar toliau: bažnyčiai neįsteigus lietuviškų kapinių, įsigijo žemės ir 1928 m. įkūrė savas Lietuvių kooperacines kapines. Jos tebegyvuoja Carmichal Way, ten palaidota apie 400 žmonių.

Šv. Kryžiaus lietuvių kapinės su Lietuvos ir JAV vėliavomis

Šv. Kryžiaus lietuvių kapinės su Lietuvos ir JAV vėliavomis

Tuo metu kapinės buvo ir religinis reikalas, nes katalikų bažnyčia laikėsi pozicijos, kad katalikams dera būti laidojamiems tik pašventintose bažnyčios kapinėse. Supratusi, kad daug lietuvių pradės laidotis nebažnyčios kapinėse, bažnyčia "pasidavė" ir įsteigė taip pat ir savo lietuviškas kapines (minėtas Šv. Kryžiaus). Šitaip Našujoje atsirado net dvejos lietuvių kapinės.

Lietuvių kooperacinės kapinės, tiesa, nebesivadina lietuvių (nuo 2010 m.), ir ten plazda tik JAV ir Naujojo Hampšyro vėliavos. Oficialus jų pavadinimas - Pinewood cemetery. Tačiau yra jų lietuvišką istoriją menantis atminimo akmuo. Taip pat abejose Našujos kapinėse pilna senutėlių antkapių su lietuviškomis pavardėmis.

Atminimo akmuo primenantis, kad tai buvo Lietuvių kooperacinės kapinės

Atminimo akmuo primenantis, kad tai buvo Lietuvių kooperacinės kapinės

Našujos lietuviškos skulptūros ir gatvių pavadinimai

Priešingai daugeliui prieškarinių pirmosios bangos Amerikos lietuvių "kolonijų", Našujoje ir uždarius bažnyčią vyko nemažai su Lietuva susijusių veiklų. Priežastis tam - Zylonio fondas, įkurtas iš Amerikos lietuvių Zylonių šeimos palikimo. Ši šeima paliko pinigus tam, kad stiprinti Našujos ir Lietuvos santykius, ir iš fondo pinigų į Našują kviestos šiuolaikinės Lietuvos muzikos grupės, Našujos bibliotekai perkamos lietuviškos knygos, vyko kitų renginių.

Iš Zylonio fondo sukurta ir kai kurių naujų lietuviškų vietų. Pavyzdžiui, finansuota Lietuvos skulptorės Astos Vasiliauskaitės skulptūra "Kalbantis krūmas" (E Hollis St, prie gaisrinės). Nors pati skulptūra neturi lietuviškų simbolių ar formų, aiškinamajame stove prie jos minima sena lietuvių kalba, cituojama autorė ("Man smagu, kad lietuviai JAV atrado laimę. Kai žmogus laimingas, jis iš vidaus švyti"). Dar viena lietuvių sukurta skulptūra vadinasi Įvairovė (Diversity). Ji stovi netoli buvusių gamyklų, o ją sukūrė vietiniai lietuviai Voitkovskės ir Tomolonis.

Vasiliauskaitės skulptūra 'Kalbantis krūmas'

Vasiliauskaitės skulptūra 'Kalbantis krūmas'

Našujoje yra daug vietų, pavadintų buvusių jų savininkų lietuvių garbei. Viena jų - 116 akrų Gelažausko rezervatas į vakarus nuo miesto, įkurtas žemėje, kurią Gelažauskų šeima žemesne nei rinkos kaina - už 200 000 vietoje 2 800 000 dolerių - pardavė valdžiai (nors daugelis Naujojo Hampšyro lietuvių atvyko dirbti visų pirma fabrikuose, daug jų, kaip Gelažauskai, galiausiai įsigijo žemės ūkininkavimui, nes įsigyti žemės prieškariu ir tarpukariu buvo dažno lietuvio svajonė, o darbas fabrike - tik būdas tam pasiekti; daugelis tokių lietuvių, tiesa, užsidirbę pirko žemę Lietuvoje, bet kai kurie - ir JAV). Medinė lentelė su rezervato pavadinimu stovi prie įvažiavimo į rezervatą.

Įvažiavimas į Geležausko rezervatą

Įvažiavimas į Gelažausko rezervatą.
Šeima seniau ten augino karves.

Našujoje yra ir privačių namų rajonėlis, kuriame gatvės pavadintos lietuviškai šeimos, kuriai priklausė ta žemė, atstovų garbei. Pavadinimai - Tomolonis, Vieckis, Mizoras. Dar dvi gatvės irgi pavadintos tos šeimos atstovų garbei, tik vardai suanglinti: Monica, Monias. Pirmieji ten buvusio ūkio savininkai buvo Leonas (Leon) Vieckis ir Monika Mizuraitė-Vieckienė (Monica Mizuras Vieckis). Jų dukra Monika ištekėjo už kito lietuvio Juozapo (Joseph) Tomolonio, o kita dukra Filija (Phyllis) ištekėjo už Prano Monio (Frank Monis).

Mizoro gatvė, vienas lietuviškų Našujos gatvių pavadinimų

Mizoro gatvė, vienas lietuviškų Našujos gatvių pavadinimų

Kitur Našujoje yra ir Vilniaus gatvė - tiksliau, Vilna, taip pavadinta pagal senąjį prieškarinį rusišką miesto pavadinimą, kuris prieškariu dažnai vartotas ir anglų kalboje. O juk būtent prieškariu į Našują atvyko dauguma lietuvių. Prie Šv. Kryžiaus kapinių driekiasi Grigo gatvė.

Naujojo Hampšyro lietuviškos vietos toliau Našujos

Į šiaurę nuo Našujos esančiame Mančesterio mieste yra Kauno gatvė. Taip pat Mančesteryje puikiai išsilaikęs fabrikų rajonas - 1,5 km ilgio Commercial gatvė. Joje yra Millyard muziejus, kur aiškinama, kaip veikė šie fabrikai (naudodami vandens jėgą), kaip ten plušo dešimtys tūkstančių imigrantų (tarp jų lietuviai).

Bedfordo kaime prie Mančesterio 1957 m. savo vienuolyną įkūrė vienuolės benediktinės, dėl sovietinės okupacijos turėjusios trauktis iš Kauno. Nedidelio balto pastato, tiesa, nebėra: 1990 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, benediktinės savo veiklą perkėlė atgal į Lietuvą, o 1999 m. Bedfordo vienuolyną uždarė, žemę pardavė miestui. Pastatas sudegė, lietuviškų ženklų ten nebėra. Tiesa, parkas iki šiol oficialiai vadinasi Benediktinių parku (Benedictine Park). Uždarius vienuolyną, benediktinėms pastatytas paminkas Šv. Juozapo kapinėse, ant kurio aprašyta vienuolyno istorija, pavaizduotas tradicinis koplytstulpis.

Benediktinių parko ženklas

Benediktinių parko ženklas

Epingo miestelis stokoja lietuvių bendruomenės, bet ten yra palaidotas pasaulio sunkiasvorių bokso čempionas Jack Sharkey (Juozapas Žukauskas). Jis tikras lietuvis: „Jack Sharkey“ vardą pasirinko pagal du savo mėgiamus boksininkus. Amerikos lietuviai, būna, nežino rašytojų Škėmos ar Radausko, bet beveik visi žino Žukauską-Sharkey!

Ekspedicijų dienoraščiai

Šis enciklopedijos straipsnis parengtas ir informacija surinkta „Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų metu, pilni eskpedicijų dienoraščiai – čia:

“Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų po Naująjį Hampšyrą dienoraščiai

Lietuviškų vietų žemėlapis

Interaktyvus lietuviškų vietų Merimako slėnyje žemėlapis

Click to learn more about Lithuania: Naujasis Hampšyras, JAV 23 Comments

Lietuviško paveldo Naujojoje Anglijoje žemėlapis

Lietuviško paveldo vakariniuose JAV Naujojoje Anglijoje (Konektikute, Masačiūsetse, Meine, Rod Ailende, Naujajame Hampšyre) ir Kvėbeke (Kanada) žemėlapis.

Daugiau informacijos apie lietuvišką paveldą Konektikute, Masačiūsetse, Meine, Naujajame Hampšyre, Rodailende, Kvebeke.