Gabalėliai Lietuvos Lietuviškos vietos ir paveldas užsienyje

Florida

Saulėtoji Florida pastarąjį šimtmetį amerikiečius vilioja neįtikėtinais tempais. Dažnam amerikiečiui čia - svajonių vieta praleisti senatvę.

Ir dauguma lietuvių į Floridą atvyko ne tiesiai, o per aplink: uždirbę pinigus vėsiuose šiauriniuose didmiesčiuose iškeitė jų betonines gatves į Floridos pajūrį (ypač 1970 m. ir vėliau). Čia jie atkūrė tai, ką paliko Niujorke, Čikagoje ar Bostone: lietuviškas bažnyčias, klubus. Tačiau didingų mūrų laikas jau buvo praėjęs, todėl lietuviškasis Floridos paveldas - kuklesnis ir modernesnis.

Šiandien Floridoje gyvena apie 32 000 lietuvių ir ši valstija nusileidžia tik Ilinojui, Pensilvanijai, Kalifornijai, Masačiūsetsui ir Niujorkui. Tačiau šitaip smarkiai augo visų Floridos žmonių skaičius: 1900 m., kai lietuviai masiškai plūdo į Ameriką, Floridoje tegyveno 500 000 žmonių, o šiandien - 20 milijonų (palyginimui Pensilvanijoje, kuri buvo pirmasis lietuvių emigrantų tikslas Amerikoje, per tą patį laiką gyventojų skaičius užaugo tik nuo 6 iki 13 milijonų).

Sent Pitersberge, 555 68th Ave, St Pete paplūdimio saloje, įkurta Šv. Kazimiero lietuvių katalikiška misija ir Pranciškonų vienuolynas. Šiame dviaukščiame name esančioje koplyčioje laikomos ir lietuviškos mišios. Lietuviškos mišios laikomos ir netolimoje įvairiatautėje Jėzaus vardo bažnyčioje anapus įlankos Gulfporto rajone (5800 15th Ave S). Apskirtai Floridoje, priešingai nei kitur JAV, lietuviškos mišios laikomos daugiau kur, nei yra lietuviškų bažnyčių - nes tautinių bažnyčių čia lietuviai nebestatė, o tik išsirūpindavo lietuviškas mišias daugiatautėse bažnyčiose.

Lietuvių pranciškonų katalikų misija Sent Pitersberge. Google Street View.

1964 m. Sent Pitersberge lietuviai pasistatė ir iki šiol tebeveikiantį Lietuvių klubą (adresas 4880 46th Avenue North). Tai vienaukštis namas su keliom salėm, padabintas didžiuliais Gedimino stulpais. Iš viso Sent Pitersberge su priemiesčiais lietuvių ~3000, paplūdimio apylinkėse jie sudaro per 2% gyventojų.

Lietuvių klubas Sent Pitersbege. Google Street View.

Ir kitur Floridoje lietuviai daugiausiai įsikūrę pajūrio miestuose ir kurortuose. Bendruomenės yra Daytona Beach, Majamyje, Sunny Hills, Cape Coral, Pompano Beach, Palm Beach, bet apie lietuvišką paveldą ten informacijos nepavyko rasti.

Click to learn more about Lithuania: Florida, JAV No Comments