Gabalėliai Lietuvos Lietuviškos vietos ir paveldas užsienyje

Florida

Saulėtoji Florida pastarąjį šimtmetį amerikiečius vilioja neįtikėtinais tempais. Dažnam amerikiečiui čia - svajonių vieta praleisti senatvę.

Ir dauguma lietuvių į Floridą atvyko ne tiesiai, o per aplink: uždirbę pinigus vėsiuose šiauriniuose didmiesčiuose iškeitė jų betonines gatves į Floridos pajūrį (ypač 1970 m. ir vėliau). Čia jie atkūrė tai, ką paliko Niujorke, Čikagoje ar Bostone: lietuviškas organizacijas, klubus. Tačiau didingų mūrų laikas jau buvo praėjęs, todėl lietuviškasis Floridos paveldas - kuklesnis ir modernesnis.

Šiandien Floridoje gyvena apie 32 000 lietuvių ir ši valstija nusileidžia tik Ilinojui, Pensilvanijai, Kalifornijai, Masačusetsui ir Niujorkui. Tačiau šitaip smarkiai augo visų Floridos žmonių skaičius: 1900 m., kai lietuviai masiškai plūdo į Ameriką, Floridoje tegyveno 500 000 žmonių, o šiandien - 20 milijonų (palyginimui Pensilvanijoje, kuri buvo pirmasis lietuvių emigrantų tikslas Amerikoje, per tą patį laiką gyventojų skaičius užaugo tik nuo 6 iki 13 milijonų).

Saulėlydis Sent Pete Beach prie Sent Pitersbergo. Palangą priminę paplūdimiai ir saulė - pagrindiniai lietuvių viliotojai persikelti gyventi į Floridą

Saulėlydis Sent Pete Beach prie Sent Pitersbergo. Palangą priminę paplūdimiai ir saulė - pagrindiniai lietuvių viliotojai persikelti gyventi į Floridą

Sent Pitersburgo lietuvių klubas

Didžiausia Floridos lietuvių bendruomenė yra Sent Pitersberge, kuriame stūkso vienintelis Floridoje Lietuvių klubas (adresas 4880 46th Avenue North). Pastatas kuklus, bet gyvas, nes klubas vis pasipildo naujais į Floridą persikeliančiais Amerikos lietuviais. Lietuviai čia renkasi į lietuviškus pietus, veikia lietuviška mokykla, biblioteka. Klubo širdis - pagrindinė salė ir mažoji salė, dekoruotos Amerikos lietuvių dailininkų darbais.

Sent Pitersbergo lietuvių klubas

Sent Pitersbergo lietuvių klubas

Klubą įkūrė dar pirmoji Amerikos lietuvių banga: šie žmonės, imigravę į JAV ~1900 m., pensinį amžių pasiekė po Antrojo pasaulinio karo. Kaip tik tuo metu tapo madinga senatvėje išvažiuoti į Floridą ir tarp lietuvių populiariausias buvo būtent Sent Pitersbergas: 1960 m. jo apylinkėse gyveno apie 300 lietuvių.

Sent Pitersbergo lietuvių klubo didžioji salė sekmadieninio susitikimo metu

Sent Pitersbergo lietuvių klubo didžioji salė sekmadieninio susitikimo metu

Įpratę turėti savo lietuvių klubus šiaurės JAV, 1963-1964 m. jie pastatė klubą ir naujojoje žemėje Sent Pitersburge. Klubo buvimas ir bendruomenės spauda paskatino daugiau lietuvių keltis būtent į Sent Pitersbergą. ~1970 ir vėliau čia kėlėsi į pensiją išeinantys dipukai (pasitraukę į JAV nuo sovietų okupacijos 1944 m.), pamažu perėmę klubą į savo rankas.

Įėjimas į lietuvių klubą su trispalve

Įėjimas į lietuvių klubą su trispalve

1976 m., 1980 m. ir 1989 m. pastatyti trys lietuvių klubo priestatai: iš pradžių klube buvo tik viena salė, o priestatuose atsirado antra salė, baras, biblioteka, tualetai, sandėliukai ir t.t. Klubas išsiplėtė nuo 451 kv. m iki 970 kv. m ploto. Klubas funkcionalistinis, be lietuviškų architektūrinių detalių (buvo klubo fasade mediniai Gedimino stulpai, tačiau nupuvus nuimti). Prie durų pakabinama Lietuvos vėliava, o atminimo lenta skelbia, kad klubas dedikuotas Charles Blizai, kurio dėka jis pastatytas.

Sent Pitersbergo lietuvių klubas po pastatymo 1964 m.

Sent Pitersbergo lietuvių klubas po pastatymo 1964 m.

Sent Pitersbergo lietuvių klubas po pastatymo 1992 m., su Gedimino stulpais fasade

Sent Pitersbergo lietuvių klubas po išplėtimų 1992 m., su Gedimino stulpais fasade

Apie trečdalis klubo narių Floridoje gyvena tik žiemomis, o vasaromis grįžta į šiaurinę JAV dalį, kur dažniausiai yra ir tenykščių lietuvių klubų ar parapijų nariai. Iš viso Sent Pitersberge su priemiesčiais lietuvių ~3000, paplūdimio apylinkėse jie sudaro per 2% gyventojų. Tiesa, ne visi lietuviai dalyvavo ar dalyvauja klubo veikloje: iš pradžių dalis lietuvių buvo kairieji ir nedalyvavo klubo kūrime (turėjo savo organizacijas), daug trečiabangių (atvykusių po 1990 m.) irgi neprisijungė prie klubo.

Lietuvių klubo baras

Lietuvių klubo baras

Vienas patriotinių kūrinių lietuvių klube. Aut. V. Vatiekūnas 1979, kampe parašyta: 'Šaukiu galingąjį Praamžių! Šaukiu, sukilkite didvyriai,.. Regiu laisvėjančią Tėvynę...'

Vienas patriotinių kūrinių lietuvių klube. Aut. V. Vatiekūnas 1979, kampe parašyta: 'Šaukiu galingąjį Praamžių! Šaukiu, sukilkite didvyriai,.. Regiu laisvėjančią Tėvynę...'

Klubas veikia sekmadieniais dienos metu.

Sent Pitersbergo (St. Pete Beach) lietuvių koplyčia

Sent Pitersbergo apylinkėse, 555 68th Ave, St Pete Beach saloje, ~1975 m. įkurtos Šv. Kazimiero lietuvių katalikiškos misijos Floridoje istorija panaši, kaip visos Floridos lietuvių bendruomenės: namą pranciškonai nupirko tam, kad čia gyventų pasenę jų kunigai.

Tuo metu Lietuva buvo sovietų okupuota, vienuoliška veikla ten sovietų drausta - taigi, pranciškonai galėjo laisvai veikti tik užsienyje ir Amerikoje turėjo nemažai kunigų, aptarnaudavusių lietuvių parapijas. Išėję į "pensiją", jie galėjo būti atsiųsti į šią misiją Floridoje - kur persikeldavo ir dalis nusenusių jų parapijiečių.

Nupirktame kukliame dviejų aukštų pastate su dviem butais, keturiais miegamaisiais, jie ne tik gyveno, tačiau ir patarnavo Floridos lietuviams. Namo garažas transformuotas į lietuvišku stiliumi dailininko Rūkštelės įrengtą koplyčią, talpinusią 28 žmones - ten laikytos Mišios. Taip pat misijos kunigai laikė mišias ir nelietuviškoje Gulfporto bažnyčioje.

Sent Pitersbergo lietuvių misija

Sent Pitersbergo lietuvių misija

Koplyčia uždaryta 2017 m. ir nuo to laiko lietuviškos mišios Gulfporte laikomos tik ypatingomis progomis.

Aplinkui koplyčią lietuvis Jonas Valauskas pastatė du lietuviškai pavadintus daugiabučius - "Nida" (1976 m.) ir "Venta" (1972 m.). "Nidoje" iš 10 butų 8 nupirko lietuviai, panašiai ir "Ventoje", tačiau ilgainiui pardavė ir dabar belikę tik pavadinimas, kuris užrašyti ant pastatų.

Daugiabutis Nida prie lietuvių misijos

Daugiabutis Nida prie lietuvių misijos

Užrašas Nida ant daugiabučio

Užrašas Nida ant daugiabučio

Ventos daugiabutis St Pete Beach

Ventos daugiabutis St Pete Beach

Kitos Floridos lietuvių bendruomenės

Ir kitur Floridoje lietuviai daugiausiai įsikūrę pajūrio miestuose ir kurortuose. Bendruomenės yra Daytona Beach, Majamyje, Cape Coral, Pompano Beach, Palm Beach, anksčiau buvo ir Sunny Hills.

Lake Worth Historical Museum muziejuje lietuviai, kaip ir lenkai bei suomiai, įrengė savo kultūros ekspoziciją.

Apie lietuvišką paveldą kitur Floridoje informacijos nepavyko rasti.

Taip pat skaitykite: Augustino Žemaičio straipsnis apie kelionę į Floridą, kurio metu buvo padarytos šios nuotraukos ir surinkta informacija.

Click to learn more about Lithuania: Florida, JAV No Comments