Gabalėliai Lietuvos Lietuviškos vietos ir paveldas užsienyje

Vašingtonas (JAV valstija)

Vašingtone, kaip ir visoje JAV Ramiojo vandenyno pakrantėje, senų lietuviškų bažnyčių ar kapinių nėra, nes lietuvių XX a. pradžioje ir seniau čia beveik nebuvo.

Išimtis - Roslino (Roslyn) lietuvių kapinės, vienintelės tokios į vakarus nuo Misisipės. Roslinas, šiandien turintis vos ~800 gyv., ~1910 m. garsėjo anglių kasyba, kuri atviliojo čia šimtus imigrantų, jų tarpe lietuvių. Užuot įkūrus eilines kapines (kaip paprastai suskirstytas pagal religiją) nutarta įsteigti ~20 kapinaičių greta. Kelios jų skirtos tautybėms: lietuviams, lenkams, kroatams, serbams, slovakams.

Daugumą šiandieninių lietuvių į regioną pritraukė Sietlo didmiestis. Tačiau šis miestas taip išaugo tik neseniai, todėl jame lietuvišo paveldo nėra. Dėl šios priežasties Roslino kapinaitės itin traukia aplinkinio regiono (Vašingtono valstijos, Oregono valstijos) lietuvius, kaip vienintelis lietuvybės simbolis regione; čia švenčiamos Vėlinės, per kurias prisimenami ir Lietuvoje palikti kapai. 2010 m. kapinaitėse vietos leituviai pastatė 16 000 dolerių kainavusį memorialą.

Pačiame Sietle lietuvių bendruomenė renkasi latvių namuose, nes lietuvių namų nėra.

Click to learn more about Lithuania: JAV, Vašingtonas (Valstija) 2 Comments