Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Vašingtonas (JAV valstija)

Vašingtono valstijoje, kaip ir kitose JAV Ramiojo vandenyno pakrantės valstijose, lietuviško paveldo beveik nėra, nes ir lietuvių bendruomenių čia kūrėsi mažai.

Išimtis yra Roslino [Roslyn] lietuvių kapinės (įsteigtos 1909 m.). Kadangi tai vienintelės lietuviškos kapinės vakarinėje JAV dalyje, kai kuriems regiono lietuviams imigrantams jos tapo, galima sakyti, piligrimystės objektu. Čia dažnai organizuojami Vėlinių minėjimai, kurių metu simboliškai prisimenami Lietuvoje likusių artimųjų kapai. Šiuose renginiuose lankosi daugiausiai iš gana naujų imigrantų sudaryta Siatlo [Seattle] lietuvių bendruomenė, taip pat Oregono (Portlando) lietuviai. Be to, minėtų miestų lietuviai sutvarkė kapines, įrengti naują tvorą su Lietuvos herbu ir pastatė antkapius tiems lietuviams, ant kurių kapų nebuvo įskaitomai užrašytų pavardžių.

Roslino lietuvių kapinės

Roslino lietuvių kapinės; centre – memorialas ir Lietuvos bei JAV vėliavos

Šiuo metu Rosline gyvena vos 800 žmonių, tačiau 1910 m. čia buvo nemažas angliakasybos centras, į kurį plūdo daugybė imigrantų. Užuot įrengus kapines, kuriose laidojama griežtai pagal priklausymą religijai / parapijai (kaip tais laikais buvo įprasta), Rosline vienos greta kitų buvo įkurtos net 26 nedidelės kapinaitės. Kai kurios jų buvo skirtos konkrečioms tautoms – be lietuvių, čia dar yra kroatų, serbų, slovakų ir kt. kapinės. Šiais laikais Roslinas yra mėgstamas turistų, kapinių kompleksu rūpinasi miestelio valdžia, stato nuorodas turistams į jas. Netoli įėjimo net įrengtas ekranas, kuriame rodomi vaizdo įrašai ir pasakojimai apie visas kapinaites, įskaitant lietuviškąsias.

Roslino istorinių kapinių lankstinukas turistams

Roslino istorinių kapinių lankstinukas turistams

2009 m. Roslino lietuvių kapinėse buvo pastatytas 16 tūkst. JAV dolerių kainavęs lietuvių kapinių memorialas. Juo pažymėtas kapinių įkūrimo šimtmečio jubiliejus. Memorialo įrengimą (kaip ir daugumą kitų šių kapinių tvarkymo darbų) organizavo Vilius Žalpys, lietuvis iš Portlando, kuris, beje, atgaivino ir vietinį lietuvių klubą. Kitoje memorialo pusėje pateikiamas ne tik šiose kapinaitėse palaidotų asmenų (46), bet ir kitose regiono kapinėse besiilsinčių lietuvių sąrašas. Kadangi į JAV atvykusių emigrantų vardai ir pavardės dažniausiai būdavo pakeičiami (suanglinami), daugumos žmonių pavardės ant šio memorialo užrašytos dukart, t. y. pateikiama ir tikroji lietuviška, ir JAV naudota versija. Memorialo fasadinėje pusėje yra užrašas „Lithuanian Cemetery“ („Lietuvių kapinės“), V. Žalpio eilėraštis anglų kalba: „Lithuania, so far from your shores we have traveled, to those beautiful mountains we call home. The roots of my family now grown here, but forever will my heart be yours“ („Taip toli nukeliavom nuo tavųjų krantų / Į kalnus aukštuosius - naujuosius namus / Įaugo čia šaknys mūsiškių šeimų / Bet širdys - per amžius - jos tavo, jos bus!“) ir herbas Vytis.

Roslino lietuvių kapinių memorialas iš arti

Roslino lietuvių kapinių memorialas iš arti

Roslino lietuvių kapinių tvorą taip pat puošia Vytis, o pačioje teritorijoje stovi nemažai naujų antkapių, skirtų žmonėms, kurie, ilgo ir kruopštaus V. Žalpio tyrimo duomenimis, buvo čia palaidoti, tik be antkapių. Šie V. Žalpio pastatyti antkapiai apipavidalinti tautiškiau nei buvo įprasta XX a. pradžioje: papuošti herbu su Vyčiu ir užrašu „Born in Lithuania“ („Gimė Lietuvoje“).

Naujai pastatytas antkapis, žymintis seną lietuvio kapą Roslino kapinėse

Naujai pastatytas antkapis, žymintis seną lietuvio kapą Roslino kapinėse

Vytis ant Roslino lietuvių kapinių tvoros

Vytis ant Roslino lietuvių kapinių tvoros

Antra vieta Rosline, kurioje palaidota nemažai lietuvių, yra lenkų kapinės, kartais dar vadinamos lenkų-lietuvių kapinėmis. Iš pradžių į JAV emigravusiems lenkams ir lietuviams buvo gana įprasta steigti bendras organizacijas (parapijas, klubus, kapines) – visai nenuostabu, turint galvoje, kad iki 1795 m., kai šias šalis aneksavo Rusijos Imperija, Lietuva ir Lenkija kartu sudarė bendrą valstybę (Abiejų Tautų Respublika, Žečpospolita). Šioje valstybėje mokslo, literatūros, religijos ir kitose viešosiose srityse dominavo lenkų kalba bei kultūra, o lietuvių kalba vartota tik privačiam bendravimui. Tačiau XIX a. paskutiniajame dešimtmetyje, kai per Lietuvą nuvilnijo Tautinio atgimimo sąjūdis, vis daugiau lietuvių ėmė siekti visose gyvenimo sferose vartoti lietuvių kalbą. Šios nuotaikos persidavė ir į Ameriką: Amerikos lietuvių bendruomenės panoro atsiskirti nuo bendrų su lenkais parapijų, klubų ir kitų institucijų (juk pastaruosuiuose visi renginiai vykdavo lenkų kalba). Nors mirusiesiems kalba neturi reikšmės, palengva Amerikos lietuviai pradėjo norėti ir savų kapinių. Tad 1909 m. Rosline buvo įsteigtos atskiros lietuvių kapinaitės.

Dabar senosiose lenkų (ir lietuvių) kapinėse plazda tik Lenkijos vėliava, tačiau V. Žalpio pastatytoje memorialinėje lentoje aprašyta visa istorija – kad kadaise, prieš abiem tautoms pasukant skirtingais keliais, jose laidoti ir lenkai, ir lietuviai (pastarųjų čia ilsisi mažiausiai 18). Ant tos lentos taip pat yra ir Lenkijos, ir Lietuvos herbai.

“Lenkų-lietuvių

Lenkų-lietuvių kapinės; pirmame plane – memorialinė lenta, papuošta Lenkijos ir Lietuvos herbais

Dar vienos šio regiono kapinės, kuriose palaidota nemažai lietuvių, yra Kli Elamo [Cle Elum] miestelyje (Laurel Hill Memorial Park), kur amžinojo poilsio atgulė mažiausiai 41 lietuvis. Jose 2018 m. (Lietuvos Respublikos šimtmečio proga) Vilius Žalpys pastatė savo paties sukurtą tradicinį lietuvišką kryžių, kurį finansavo kiti Amerikos lietuviai. Kryžius sumontuotas iš atskirų dalių, kad būtų lengviau remontuoti (viena šių dalių – metalinis „saulutės“ skritulys). Tradicinius lietuviškus kryžius paprastai sudaro ne tik įprastinė krikščioniško kryžiaus forma, bet ir iš pagonybės laikų išlikęs saulės motyvas. Ant kryžiaus pritvirtinta lentelė skelbia, kad jį Kli Elamui padovanojo Kititaso [Kittitas] apygardos lietuvių klubas (organizacija, kurią V. Žalpys atgaivino, nors pats gyvena visai kitur).

Lietuviškas kryžius Kli Elame

Lietuviškas kryžius Kli Elame

Pačiame Siatle lietuvių bendruomenė neturi nuosavo pastato, tad susitikimus rengia latvių centre. Siatle įsikūrusiame Vašingtono universitete dėstoma Skandinavijos regiono studijų programa, į kurią įeina ir Baltijos šalių studijų moduliai. Šio universiteto bibliotekoje yra lietuviškas skyrius.

Ekspedicijų dienoraščiai

Šis enciklopedijos straipsnis parengtas ir informacija surinkta „Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų metu, pilni eskpedicijų dienoraščiai – čia:

“Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų po Vašingtono valstiją dienoraščiai

Click to learn more about Lithuania: JAV, Vašingtonas (Valstija) 2 Comments