Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Šiaurės Karolina

Šiaurės Karolinoje nėra istorinės lietuvių bendruomenės ar lietuviško paveldo, tačiau esama lietuvių, atsikrausčiusių į Daramo-Ralio [Durham-Raleigh] regioną, garsėjantį kaip mokslo ir technologijų centras.

Čia nuo 2013 m. veikia lietuviško krupniko varykla („Brothers Vilgalys Spirits“). Ji taip pat tiekia kitus alkoholinius gėrimus, o verslo idėją sugalvojo Rimas Vilgalys, kurio tėvas (Amerikos lietuvis) krupniką anksčiau gamindavo namuose. Tarp senųjų Amerikos lietuvių krupnikas laikomas tradiciškiausiu lietuvišku alkoholiniu gėrimu ir yra labai populiarus (tarp naujųjų imigrantų iš leituvos į JAV šią rolę dažniausiai užima lietuviškas alus).

„Vilgalys Bros“ darykla (iš išorės)

„Vilgalys Bros“ darykla (iš išorės)

Kadangi vietinių lietuvių palyginti mažai, o įstatymai menkai riboja prekybą tarp skirtingų valstijų, dauguma „Vilgalys Bros“ pirkėjų yra nelietuviai, ieškantys naujų alkoholinių gėrimų skonių. Iki COVID pandemijos įmonė taip pat siūlė degustavimo renginius ir ekskursijas po krupniko varyklą.

Krupniko buteliai

Krupniko buteliai

Krupniko varyklos vidus su Lietuvos vėliava

Krupniko varyklos vidus su Lietuvos vėliava

Click to learn more about Lithuania: Šiaurės Karolina, JAV No Comments