Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Suomija

Helsinkyje, Hitaniemio kapinėse yra lietuviškas kapas su lietuviškais užrašais.

Tiesa, jame palaidotas suomis - Aukusti Robert Niemi, gyvenęs 1869-1931 m., ir jo žmona.

Aukusti Robert Niemi kapas Suomijoje

Aukusti Robert Niemi kapas Suomijoje

Jis tyrinėjo ne tik suomių, bet ir lietuvių folklorą, pats darydamas ekspedicijas į Lietuvą 1909-1912 m. užrašė per 3000 dainų. Jo tyrimai Suomijoje išleisti 1912-1913 m. Tuo metu - prieškariu - Lietuva ir Suomija abi buvo valdomos Rusijos Imperijos, tačiau jų ryšiai buvo menki, dėl diskriminacijos prieš tokias mažumas mažai kas tyrinėjo lietuvių kalbą ir folklorą be pačių lietuvių. Be to, jo tyrimai buvo naudingi ne tik lietuvių kultūros populiarinimui užsienyje, bet ir pačiai Lietuvai, todėl 1932 m. išversti į lietuvių kalbą. A. R. Niemis 1923 m. tapo Lietuvos universiteto garbės daktaru, įsteigė lietuvių-suomių draugiją.

Dėl visų šių darbų A. R. Niemiui mirus 1933 m. dėkingi lietuviai jam pastatė lietuvišką antkapį. Rūpintojėlio skulptorius - Bronius Pundzius, taip pat ir transformavęs Puntuko akmenį į paminklą Dariui bei Girėnui. Lietuvių ir suomių kalbom ant Niemio antkapio parašyta: "Brangiam savo bičiuliui – lietuvių tauta", pastatytas lietuviškas rūpintojėlis. Kapas yra netoli kapinių koplyčios, jo koordinatės 60.171887, 24.908989.

Vieta, kurioje yra Aukusti Robert Niemi kapas Hietaniemio kapinėse

Vieta, kurioje yra Aukusti Robert Niemi kapas Hietaniemio kapinėse

Kaip vienintelis lietuviško nekilnojamojo paveldo objektas Helsinkyje, kapas pritraukia Suomijos lietuvių ir Lietuvos ambasados Suomijoje dėmesį, ypač švenčių metu.

"Gabalėliai Lietuvos" TV laida apie lietuvių paveldą Suomijoje

Click to learn more about Lithuania: Vak. Europa, Suomija No Comments