Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Naujoji Meksika

Vienintelis lietuviškas objektas Naujosios Meksikos [New Mexico] valstijoje yra Šiluvos švč. Mergelės Marijos statula dykame kraštovaizdyje Rinkono [Rincon] kaime, kurios postamente yra įrašas „OUR LADY OF ŠILUVA, LITHUANIA“ („Šiluvos švč. Mergelė Marija, Lietuva“).

Lietuviška švč. Mergelės Marijos skulptūra Naujojoje Meksikoje

Lietuviška švč. Mergelės Marijos skulptūra Naujojoje Meksikoje

Ją 1964 m. pastatė lietuvis kunigas Justinas Klumbis, dirbęs šioje parapijoje XX a. 6–7 dešimtmečiais (iki 1968 m.).

Tuo metu Lietuva buvo palyginti neseniai okupuota Sovietų Sąjungos. Lietuviai kunigai tapo vienu iš sovietų vykdyto genocido taikinių, todėl į Vakarus jų, bėgančių nuo labai tikėtinos mirties ar tremties į Sibirą, pasitraukė neproporcingai daug. Šitaip Amerikoje atsidūrė daugiau lietuvių kunigų, nei reikėjo lietuvių parapijoms aptarnauti, tad dalis jų buvo paskirti į nelietuviškas parapijas, pavyzdžiui, Rinkone.

Šiame miestelyje J. Klumbis pastatė Kryžiaus kelią su mažiausiai dviem statulomis: vieną – Gvadalupės švč. Mergelės Marijos (atsižvelgdamas į šioje parapijoje, esančioje netoli Meksikos sienos, gyvenančius meksikiečius), antrą – Šiluvos švč. Mergelės Marijos, skirtą paties J. Klumbio gimtajai šaliai.

Rinkono (Naujoji Meksika) Visų Tautų Dievo Motinos bažnyčia

Rinkono (Naujoji Meksika) Visų Tautų Dievo Motinos bažnyčia

Įdomus faktas – abu šie švč. Mergelės Marijos apsireiškimai, įvykę 1531 m. Meksikoje ir 1608 m. Lietuvoje, yra vieni pirmųjų Bažnyčios pripažintų apsireiškimų pasaulyje, todėl tiek vienas, tiek kitas tapo itin svarbia savo šalies religinio gyvenimo dalimi.

Bėgant laikui, dykame kraštovaizdyje stovintis Kryžiaus kelias ėmė byrėti ir buvo apniokotas vandalų – Šiluvos švč. Mergelės Marijos nosis ir jos laikomo Kūdikėlio Jėzaus galva bei rankos buvo nulaužtos. Gvadalupės švč. Mergelės Marijos statula buvo perkelta kitur, o Šiluvos Madona įkurdinta priešais nedidukę Visų Tautų Dievo Motinos bažnytėlę, kuri buvo pastatyta 1953 m. ir šiuo titulu J. Klumbio pavadinta 1959 m. (minėtasis kunigas aptarnavo ne tik ją, bet ir šv. Pranciškaus Saliečio bažnyčią netoliese įsikūrusiame Roudžio [Rodey] miestelyje, kuriame ir gyveno). Bažnyčią suremontavo vietiniai geradariai – Karsonų [Carson] šeima, kuriai priklauso šiose apylinkėse veikiantis „Del Rio Chili“ fabrikas.

Pusiau aptvarkyti buvusio Kryžiaus kelio likučiai su J. Klumbio statulų postamentais stūkso ant kalvelės už Visų Tautų Dievo Motinos bažnyčios.

 


Kviečiame skaityti ir to paties autoriaus Augustino Žemaičio bendrą straipsnį apie Naująją Meksiką ir jos lankytinas vietas

 


Ekspedicijų dienoraščiai

Šis enciklopedijos straipsnis parengtas ir informacija surinkta „Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų metu, pilni eskpedicijų dienoraščiai – čia:

“Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų po Naująją Meksiką dienoraščiai

Click to learn more about Lithuania: Naujoji Meksika, JAV No Comments