Gabalėliai Lietuvos Lietuviškos vietos ir paveldas užsienyje

Sent Luisas (Misūris ir Ilinojus, JAV)

Sent Lujisas - vienas didžiųjų istorinių JAV didmiesčių, kurie vienas po kito statyti XIX a. įsisavinant (kitu požiūriu - atimant iš indėnų) vis naujus ir naujus vakarinio Amerikos žemyno plotus.

Misūrio upe (Misisipės baseino dalis), palei kurią išsidėstęs miestas, buvo paprasta gabenti prekes labai toli ir čia klestėjo pramonė, pritraukusi ir lietuvius.

Rytinio Sent Lujiso Nekaltojo prasidėjimo lietuvių bažnyčia (1509 Baugh Ave) - vienas puikiausių tautiškai romantinės Amerikos lietuvių architektūros pavyzdžių. Ją sukūrė architektas Jonas Mulokas, o interjerą - V. K. Jonynas, kartu vystę pokario Amerikos lietuvių bažnyčių stilių, kuo labiau atspindintį prarastą tėvynę (juk pokario imigrantai priverstinai bėgo nuo sovietų, o ne išvyko savo noru). Tūriai čia nėra jokio konkretaus istorinio stiliaus, bet nėra ir modernūs. Net būtini bažnyčios elementai sutautinti: kryžius, forma sumišęs su saule ir mėnuliu, Vyčio kryžiaus formos langų rėmai, baroko įkvėptas, bet jo nekopijuojantis bokštelis (tarpukariu laikyta, kad Barokas - lietuviškiausias stilius dėl barokinių bažnyčių skaičiaus Vilniuje). Bažnyčia labai primena Visų Šventųjų lietuvių bažnyčią Čikagoje ir kažkiek Mergelės Marijos gimimo bažnyčią Čikagoje (jas visas statė šitas pats autorių tandemas ir, beje, joms paskirtas VDU Ž. Leškevičiaus magistrinis darbas). Lietuviškos mišios sekmadieniais čia tebevyksta.

Rytinio Sent Lujiso Nekaltojo prasidėjimo lietuvių bažnyčia

Rytinio Sent Lujiso Nekaltojo prasidėjimo lietuvių bažnyčia. Google Street View.

Dar labiau į rytus Kolinsvilio (Collinsville) priemiestyje, 305 Collinsville Ave, savo baltą bažnytėlę 1903 m. pasistatė ir lietuviai liuteronai. Tai - Jeruzalės liuteronų bažnyčia, veikianti iki šiol, nors jau ir ne vien lietuviška. Ją irgi organizavo kentėjusieji nuo rusų okupacijos, tik ne tos pačios: įsteigęs pastorius buvo į Ameriką pabėgęs knygnešys.

Kolinsvilio Jeruzalės liuteronų bažnyčia

Kolinsvilio Jeruzalės liuteronų bažnyčia. Google Street View.

Sent Lujiso aglomeracija yra dviejose valstijose, nes Ilinojaus ir Misūrio valstijų siena čia eina Misisipės upe. Abi aukščiau minėtos lietuvių bendruomenės įsikūrusios Ilinojaus pusėje, bet Misūrio valstijos krantas (kurioje yra ir Sent Lujiso centras) irgi turėjo savo lietuvių bažnytėlę - Šv. Juozapo. Paprastą, tarsi akmeninę, statytą 1915 m., uždarytą 1970 m., ant Park Avenue ir MacKay Place gatvių kampo Lafayette Square rajone, garsėjančiame savo puikia XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios architektūra. Tas rajonas buvo skurdus, praturtėję lietuviai iš jo išsikėlė.

Šv. Juozapo lietuvių bažnyčia (uždaryta).

Šv. Juozapo lietuvių bažnyčia (uždaryta). Google Street View.

Click to learn more about Lithuania: Ilinojus, Misūris No Comments