Global True Lithuania Lithuanian communities and heritage worldwide

Kazachija

Iki XX a. Kazachijos stepės buvo klajoklių žemė. 1840-1860 m. ją užvaldė Rusija. XX a. komunistai suvarė kazachų klajoklius į kolūkius, o atšiaurias sąlygas (žiemomis temperatūra krenta ir iki -40 C) panaudojo politiniams oponentams ir okupuotų žemių piliečiams tremti.

Taip Kazachijoje atsikliuvo ir daug lietuvių - didelė dalis čia ir nužudyti. Dabar jiems Lietuva pastatė memorialus. Viena didžiausių gulagų sistemų - Lietuvą plotu lenkęs Karlagas. Tremtiniai čia versti kasti naudingas iškasenas, pastatyti 500 000 gyv. Karagandos miestą. Prie buvusio Spasko gulago (30 km į pietus nuo Karagandos), dėl didelio mirtingumo pravardžiuoto "Broliškais kapais", yra memorialinės kapinaitės. Kiekvienas antkapis čia - ne žmogui, o tautai. Gruzinams, latviams, baltarusiams, korėjiečiams, rumunams, vengrams, net italams, japonams ir filipiniečiams - juk čia gyvenimus baigė ir į sovietų nelaisvę paimti užsienio kariai. Yra ir paminklas lietuviams tremtiniams (1990 m. pastatytas nedidelis metalinis obeliskas, 2004 m. granitinis paminklas). Iš viso vien čia palaidoti per 5000 žmonių. Netoliese Dolinkos kaime buvusioje Karlago administracijoje yra muziejus politinių represijų aukoms. Net 1954 m., jau po Stalino mirties, čia kalinti bent 20,5 tūkst. kalinių, iš jų ~3000 lietuvių (15%, nors lietuviai tesudarė 1% TSRS žmonių).

Karagandoje iki šiol yra lietuvių bendruomenė "Lituanica", kurios pirmininkas Vitalijus Tvarijonas yra sukūręs Lietuvą primenančią sodybą.

Lietuva paminklą pastatė ir Steplage, Kingyro (Kengyro) gyvenvietėje. Čia kalinta per 3000 lietuvių, o 1954 m. nesulaukę atolydžio po Stalino mirties politiniai kaliniai čia sukilo (tomis dienomis sovietai išžudė ~700 kalinių, koks procentas lietuvių nežinoma). Gana masyvus paminklas su aukštu kryžiumi "Lietuviams, kentėjusiems ir žuvusiems Steplage" atidengtas 2004 m. per 50 sukilimo metines.

Trečioji Kazachijos lagerių sistema buvo Peščenlagas prie Balchašo ežero. Kaliniai kasė molibdeną, savo rankomis pastatė Balchašo miestą (~70 000 gyv.). Kapinėse palaidoti bent 253 lietuviai, tiesa paminklas jiems čia gana kuklus, granitinis su pavaizduotu pasvirusiu kryžiumi.

Kazachijoje šiandien gyvena ~7000 lietuvių, be buvusių tremtinių - ir vėlesniais laikais sovietų čia perkelti darbuotojai. Be Karagandos daug jų gyvena Almatoje, kuri yra didžiausias šalies miestas (1,5 mln. gyv.) ir buvo jos sostinė valdant sovietams; Lietuvos ambasados skyriuje čia vyksta renginiai. Dabartinė sostinė Astana statyta labiausiai po nepriklausomybės gavimo, tad lietuvių čia mažiau.

Click to learn more about Lithuania: Rytų Europa, Kazachija No Comments