Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Danija

Šiaurės Danijos Thisted miestelyje yra 1947-1952 m. pastatytas lietuviškas paminklas su Gedimino stulpais ir mediniu liaudišku kryžiumi, Vyčio kryžiais, šūkiu "Mūsų troškimas - Tėvynės laisvė". Jį pastatė lietuvių pabėgėliai, kurie, sovietams okupavus Lietuvą, masiškai pasitraukė į Vakarus. Dauguma šių pabėgėlių (dipukų) gyveno Vokietijoje, bet dalis - ir Danijos pabėgėlių stovyklose, viena kurių buvo Thisted. Vėliau pabėgėliai išvyko - kai kuriuos jų priėmė JAV, kitus - už atidirbimą valstybės labui - Australija. Paminklas 2015 m. restauruotas.

Click to learn more about Lithuania: Danija, Vak. Europa No Comments