Gabalėliai Lietuvos Lietuviškos vietos ir paveldas užsienyje

Vengrija

2013 m. Budapešte atidengtas paminklas lietuviui Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Jogailai ir jo žmonai vengrei Jadvygai Anžujietei. Tarp gana toli vienas nuo kito sėdinčių sutuoktinių (taip atvaizduotas juos skyręs amžiaus barjeras) - Lietuvos, Lenkijos, Vengrijos herbai, yra ir Gedimino stulpai. Paminklas atidengtas Lietuvos pirmininkavimo ES proga, o Lenkijos-Lietuvos bendradarbiavimas esą simboliškai panašus į Europos Sąjungą, be to, Jogaila, priimdamas katalikišką (o ne stačiatikišką) krikštą pasirinko Vakarų politinę kryptį, kuria eina ir šiandieninė Lietuva. Paminklas stovi prie Europos parko, kuriame kiekviena Europos sostinė sodino po medelį. Kūrėjai: prof. Dalia Matulaitė, architektai Jūras Balkevičius, Rimantas Buivydas, finansavo lietuviai.

Tiesa, nepaisant šito, lotyniška paminklo postamento lenta karalių vadina tik leniškai - Jagiello. Jis ne tik "Wladislaus Jagiello, Rex Poloniae Et Dux Supremus Lithuaniae 1386-1434" (Wladislaus Jagiello, Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis 1386-1434), bet ir "Jagiello, Magnus Dux Lithuaniae 1377-1386" (Jagiello, Lietuvos didysis kunigaikštis 1377-1386). Tai keista, nes Jogaila buvo lietuvis ir gyveno dar iki Lietuvos bajorijos sulenkėjimo, pasak kai kurių istorinių šaltinių pats prastai mokėjęs lenkiškai; sulenkintas vardas "Jagiello" jam priskirtas tik tapus Lenkijos karaliumi (1386 m.).

Click to learn more about Lithuania: Rytų Europa, Vengrija No Comments