Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Filipinai

Filipinai yra viena iš daugiausiai gyventojų turinčių katalikiškų šalių pasaulyje, be to, katalikybė čia nėra "tik kultūra ar tradicija", kaip daugybei žmonių daugelyje Europos kraštų, o galinga jėga. Taigi filipiniečiai iki šiol stato milžiniškas katedras ir religines skulptūras.

Čia iškilo daug naujų milžiniškų Jėzaus Kristaus statulų, o vienas populiariausių jų tipų yra Dievo gailestingumas, kurio prototipas – Vilniuje nutapytas ir iki šiol ten kabantis paveikslas „Dievo gailestingumas“ (yra Dievo gailestingumo šventovėje Domikonų g.).

Dievo gailestingumo kalvos netoli El Salvadoro Filipinuose

Dievo gailestingumo kalvos netoli El Salvadoro (Mindanao sala, Filipinai)

Minėtąjį paveikslą įkvėpė Vilniuje gyvenusios vienuolės sesers Faustinos patirtas Jėzaus regėjimas. 1934 m. ji susirado tapytoją, norėdama įamžinti savo viziją drobėje. Šis atvaizdas, kuriame iš Jėzaus krūtinės trykšta šviesos spinduliai, tapo Dievo gailestingumo kulto pagrindu. Siužetas dar labiau išpopuliarėjo per Antrąjį pasaulinį karą – daug kareivių nešiojosi jo kopijas. Dievo gailestingumo kultas ypač didelio populiarumo susilaukė Lenkijoje, nes tiek sesuo Faustina, tiek dailininkas Eugenijus Kazimirovskis, tiek Mykolas Sopočka, padėjęs seseriai Faustinai siekti savo tikslo, buvo etniniai Vilniaus lenkai. Vėliau kultas paplito visame pasaulyje, tad dabar šių atvaizdų galima išvysti visų žemynų katalikų ir net anglikonų bažnyčiose. Manoma, kad Dievo gailestingumui šiais laikais meldžiasi apie 100 mln. žmonių.

Dievo gailestingumo atvaizdai Filipinuose

Dievo gailestingumo atvaizdai Filipinuose

Tiesa, daugumoje katalikiškų šalių šiuo metu (nuo XX a. pab.) puošnių naujų bažnyčių ir kitų religinių statinių era jau baigėsi, taigi ir Dievo gailestingumo kulto įkvėptų atvaizdų ten nedaug, nebent kartais bažnyčioms padovanojami neįmantrūs paveikslai.

Bet tik ne Filipinuose – čia iškilo daugybė milžiniškų Dievo gailestingumo statulų.

Pati didžiausia, sukurta 2017 m., stovi Nacionalinėje Dievo gailestingumo šventovėje Marilao savivaldybėje, netoli Filipinų sostinės Manilos. Šios statulos aukštis – 46 metrai (įskaitant apatinę jos dalį sudarantį trijų aukštų pastatą; be jo statulos aukštis – 30 metrų). Pati Dievo gailestingumo šventovė buvo atidaryta 1992 m., bet, kaip ir kitos svarbiausios Filipinų bažnyčios, yra nuolat plečiama, kadangi religija čia nepraranda svarbos, o šalies gyventojų skaičius sparčiai auga. Šventovėje gausu Dievo gailestingumo atvaizdų.

Dievo gailestingumo statula netoli Manilos

Dievo gailestingumo statula netoli Manilos

Antroji pagal dydį statula, iškilusi 2008 m., stovi Dievo gailestingumo kalvose Mindanao saloje. Čia Dievo gailestingumo „spinduliai“ iš tiesų yra laiptai, kuriais galima užkopti iki pat Kristaus širdies. Mindanao skulptūrą supa gražiai sutvarkytas parkas. Nors pati statula yra tik 15 metrų aukščio, atrodo kur kas aukštesnė, nes stovi kalvos viršūnėje.

Mindanao Dievo gailestingumo statulos viršus

Mindanao Dievo gailestingumo statulos viršus: laiptai, vedantys iki Jėzaus širdies

Abi šios statulos yra centrinė didelių piligrimystės kompleksų dalis: aplinkui stovi bažnyčios ir koplyčios, kuriose laikoma daugybė Dievo gailestingumo paveikslo kopijų. Čia taip pat paminėti ir vilniečiai, be kurių šio kulto nebūtų, pvz., Mykolas Sopočka ir sesuo Faustina.

Visoje Filipinų teritorijoje yra daugybė kitų Dievo gailestingumo statulų, mažesnių nei šios dvi.

Dievo gailestingumo statula netoli Manilos

Dievo gailestingumo statula netoli Manilos

Click to learn more about Lithuania: Filipinai Leave a comment
Comments (3) Trackbacks (0)
  1. Paminėtinas P. B. Šivickis – Lietuvoje ir užsienyje dirbęs mokslininkas. Maniloje įkūrė Puerto Galeros jūrų biologijos tyrimo stotį. Keliavo, mokėsi, dirbo ir kitur užsienyje – JAV, Europoje, Lietuvoje, po Sovietų okupacijos – Kazachijoje, Volgogrado apylinkėse.

    • Dėkui už įdomią informaciją.

      Tiesa, “Gabalėliuose Lietuvos” aprašome ne pačius lietuvius ar ką jie dirbo / kur gyveno, tačiau regimai lietuviškas vietas, kurias galima aplankyti.

      Taigi, jei būtų Šivickio garbei pavadintos kokios gatvės, parkai, pastatai, jo garbei pastatyti paminklai ar atminimo lentos – tikrai įrašytume jo istoriją. Jei žinote ką nors panašaus apie jį (ar kitus lietuvius) – rašykite. “Google Maps” įrašius “Sivickis” nieko neduoda, bet, aišku, “Google Maps” ne visagalis.

  2. Interesting how the Divine Mercy devotion from Vilnius, Lithuania has found such resonance in the Philippines, leading to the construction of these impressive statues.


Leave a comment

No trackbacks yet.