Gabalėliai Lietuvos Lietuviškos vietos ir paveldas užsienyje

Urugvajus

Urugvajus pagal gyventojų skaičių panašus į Lietuvą (3,3 mln.), bet plotu prilygsta trims Lietuvoms. Dauguma iš 10 000 šalies lietuvių gyvena sostinėje Montevidėjuje (Montevideo), Sero (Cerro) rajone, anapus įlankos nuo miesto centro. Čia kadaise veikė skerdykos, yra ir kitų Europos tautų bendruomenės. Priešingai didžiajai daliai Lotynų Amerikos Urugvajuje net 88% gyventojų - Europos kilmės baltaodžiai. Jie plūdo iki Antrojo pasaulinio karo, nes Urugvajus anuomet buvo turtingesnis už daug Europos kraštų.

Sero ant kalnelio yra ir lietuvių bažnyčia (Fatimos mergelės) (Bélgica 1765). Kartu su Jėzuitų namais ji baigta statyti 1954 m., padėjus JAV lietuviams, nes Urugvajaus lietuvių bendruomenės būta gana mažos (tarpukariu imigravo ~6000 - 10000 žmonių).

Montevidėjo Fatimos mergelės lietuvių bažnyčia. Google Street View.

Be to, Urugvajuje (bene labiausiai iš visų lietuvių bendruomenių) aktyviai veikė sovietų proteguojami komunistai, skatinę lietuvius atsimesti nuo bažnyčios. Nepaisant šito Urugvajus niekuomet nepripažino Lietuvos okupacijos.

Sero veikia ir Urugvajaus lietuvių kultūrinė bendrija (Rio de Janeiro 4001) bei Lietuvių klubas (prie Hollanda ir Grecia gatvių kampo). Seniau čia buvo ir Jono Basanavičiaus mokykla, išlaikoma tarpukario Lietuvos lėšomis, mokytojai atvykdavo iš Lietuvos, bet Lietuvą okupavus sovietams jos nebeliko.

Urugvajaus lietuvių kultūrinė bendrija. Google Street View.

Sero gatvės pavadintos tautų ir užsienio miestų vardais, tarp jų yra ir Lietuvos (Lituania) gatvė. Rajono centre - Imigrantų aikštė, kurioje vyksta imigrantų šventės, jose dalyvauja ir lietuvių etninių šokių, dainų kolektyvai.

Click to learn more about Lithuania: Lot. Amerika, Urugvajus 4 Comments

Lietuviško paveldo Pietų Amerikoje žemėlapis

Lietuviško paveldo Argentinoje, Brazilijoje ir Urugvajuje žemėlapis.

Daugiau informacijos apie lietuvišką paveldą Argentinoje, Brazilijoje, Urugvajuje.

Click to learn more about Lithuania: Argentina, Brazilija, Lot. Amerika, Urugvajus No Comments