Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Kanbera

Australija - imigrantų šalis; tad logiška, kad nors jos sostinė Kanbera nėra didelis miestas (Kauno dydžio) ir čia nėra tiek daug bendruomenių kiek Sindėjuje ar Melburne, būtent Kanberoje labiausiai simboliškai pagerbiamas imigrantų tautų, jų tarpe ir lietuvių, paveldas.

Kanberos Kokingtono parkas pilnas pastatų, esančių tose šalyse, iš kurių į Australiją imigravo daug žmonių, sumažintų kopijų (yra 30 šalių pastatai). Čia yra ir Trakų pilies kopija (mastelis 1:50, autorius vietos lietuvis Mindaugas Mauragis, finansavo Kanberos skautai, veteranai ir lietuvių bendruomenė). Savo finansavimu ir gamyba Trakų pilis išskirtinė: daugumą kitų modelių nupirko atitinkamų šalių ambasados. Prie miniatiūrų pateikiama ir šiek tiek informacijos apie imigrantų kilmės šalis (tarp jų Lietuvą) ir atitinkamas bendruomenes Australijoje.

Trakų pilies miniatiūra Kanberoje. Nuotrauka ©Augustinas Žemaitis.

Kanberos centre esančiame Glebe parke stovi statula Eglei žalčių karalienei. Sukurta Ivos Pocius ji atrodo lyg pusiau medžio kamienas, pusiau mergina. Jos postamente angliškai parašyta sutrumpinta legenda bei pažymėta, kad statulą lietuvių bendruomenė dovanojo Australijos 200 metų jubiliejaus proga.

Eglės žalčių karalienės skulptūra Kanberos Glebe parke (naktį). Nuotrauka ©Augustinas Žemaitis.

Lietuvių namų Kanberoje nėra, tačiau bendruomenė naudojasi patalpomis Holder priemiestyje.

Viena gatvė Linehamo rajone vadinasi lietuvio dailininko Henriko (Henry) Šalkausko garbei (1925-1979). Jo tapyboje buvo daug juodų ir pilkų atspalvių - australiškose apžvalgose rašoma, kad to priežastis - ir liūdesys dėl sovietų Vorkutos lageryje nužudyto tėvo, apie ką Henrikas sužinojo tik 1958 m.

H. Šalkausko paveikslas ir gatvės pavadinimas 'Šalkausko pusratis' Kanberoje (Google Street View).Taip pat skaitykite bendrą straipsnį apie Kanberą ir jos lankytinas vietas.

Click to learn more about Lithuania: Kanbera (Australijos sostinė), Okeanija No Comments