Gabalėliai Lietuvos Lietuviškos vietos ir paveldas užsienyje

Teksasas

Teksaso valstijos gyventojų skaičius pastaraisiais dešimtmečiais augo itin sparčiai - nuo 1960 m. beveik patrigubėjo (nuo 9 mln. iki 26 mln.). Ją atrado ir nemažai lietuvių iš Lietuvos bei kitų Amerikos regionų. Tačiau tai įvyko neseniai ir istorinio lietuvių paveldo - bažnyčių, paminklų, mokyklų - Teksase nėra.

Visgi pirmieji lietuviai į Teksasą atvyko dar XIX a. viduryje, kuomet Teksasas buvo "Laukiniai vakarai", ką tik JAV atkariauti iš Meksikos, ir jame tegyveno 600 000 žmonių. Apie tai mažai žinome, nes tai buvo mažlietuviai (lietuvininkai) iš Rytų Prūsijos - ilgainiui jie įsiliejo į vietos vokiečių bendruomenę, nors pavardės dar ilgai liko lietuviškos kilmės. Tuo metu didžiojoje Lietuvos dalyje dar buvo baudžiava, todėl iš ten migruoti valstiečiai negalėjo. Mažoji Lietuva gyveno geriau, bet žemės ir ten trūko, o Teksase - po sunkios kelionės laivu, žygio iš uosto gylyn - sklypų lietuviai rado daug.

Jorktaune savo šaknis ištyrinėjusių Teksaso lietuvininkų palikuonių dėka 1994 m. pastatyta atminimo lenta. Įdomu, kad nė vienas šio miestelio gyventojas surašymų duomenimis nelaiko savęs lietuviu (37% gyventojų prisistato vokiečiais). Atminimo lentos tekstas: "Lietuviai Teksase. Tarp daugybės europiečių imigrantų, atvykusių į Teksasą XIX a. viduryje, buvo grupelė lietuvių, įsikūrusių Jorktaune, De Vito apygardoje. Kadangi lietuviai ilgainiui asimiliavosi su didesne vokiečių imigrantų bendromenę, jų indėlis į regiono istoriją ištisų kartų buvo pamirštas. Įrašai rodo, kad pirmoji lietuvių šeima, įsikūrusi šioje zonoje buvo turbūt Dovydas [David] ir Dora Stančiai [Stanchos]. Jie atvyko apie 1852 m., taigi buvo vieni pirmųjų dokumentuose atsispindinčių lietuvių imigrantų į Ameriką. Iki 1874 m. prie jų prisijungė 70 kitų imigrantų daugiausiai iš Gumbinės, tuomet Rytprūsių dalies. Jie paliko tėvynę dėl įvairių religinių ir politinių priežasčių, atvyko į Teksasą daugiausiai per Galvestono ir Indianolos uostus, įkūrė šioje zonoje fermas, tapo Ameriko spiliečiai ir prisidėjo prie vietos istorijos ir kultūros. Bendruomenės vyrai kovėsi abejose Amerikos pilietinio karo pusėse. Nedidelėse kapinaitėse į pietus nuo Jorktauno vadinamos Joniškės [Jonischkies] kapinėmis, ilsisi daugumos šių ankstyvųjų naujakurių palaikai."

Pastaba: minimas Gumbinės miestas jį Antrojo pasaulinio karo metu okupavus ir prie Karaliaučiaus srities prijungus rusams pervadintas Gusevu ten žuvusio ruso komunisto garbei. Vietiniai gyventojai (tiek vokiečiai, tiek lietuviai) išžudyti arba ištremti ir pakeisti rusų kolonistais.

Filmas apie Teksaso lietuvius (angliškai).

Click to learn more about Lithuania: Teksasas, JAV 6 Comments