Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Tikslas – Amerika

TIKSLAS - AMERIKA - tai pirmasis ir vienintelis lietuviško paveldo JAV internetinis žemėlapis! Jis parengtas savanoriams visą tą paveldą aplankius, užfiksavus tikslias jo vietas, nufotografavus.

Interaktyvus Tikslas - Amerika žemėlapis

Interaktyvus Tikslas - Amerika žemėlapis

Kas tos Amerikos lietuviškos vietos?

Lietuviškų vietų JAV ir Kanadoje labai daug. Ten milžiniškos šimtametės bažnyčios, įspūdingi klubų pastatai, paminklai ir atminimo lentos, lietuvių muziejai, žymių išeivijos lietuvių rašytojų ir menininkų kapai. Ten - Pensilvanijos angliakasų regionas, kur dar ~1865 m. - kėlėsi lietuviai. Ten Čikaga, Amerikos lietuvių sostinė, kur prieškariu lietuvių gyveno daugiau, nei bet kuriame Lietuvos mieste. Ten - ir visai lietuvių kultūrai svarbios vietos: ten išleistas pirmasis pasaulyje lietuviškas romanas, pirmoji lietuviška enciklopedija, įkurtas pirmasis lietuviškas pučiamųjų orkestras. Ten veikia Amerikos lietuvių muziejai ir pastatyta "Mindaugo pilis", ten yra lietuviški parkai ir svečių namai kurorte, lietuvių vienuolynai, dešimtys lietuvių kapinių su įspūdingais šimtamečiais antkapiniais paminklais, oro uostas, iš kurio pakilo "Lituanica", per šimtą paminklų lietuviams ir t.t. Lietuvių pėdsakų gausu ir buvusiuose imigracijos punktuose, anglių šachtose, fabrikuose ar pagrindiniame krepšinio muziejuje.

Jogailos statula Niujorko centriniame parke

Jogailos statula Niujorko centriniame parke

Šios vietos labai įdomios. Dalį jų lanko net amerikiečiai, tačiau daugelis jų mažai žinomos, kai kurios nyksta.

Jos nesulaukia dėmesio todėl, kad informacija apie tuos objektus nėra prieinama masėms: dalį jos žino tik senoji JAV lietuvių karta, kitą dalį galima aptikti tik senuose lietuviškų laikraščių egzemplioriuose (atgulusiuose į archyvus), dar kitą - retuose tiriamuosiuose darbuose šiomis temomis. Apie daugybę vietų spausdintos informacijos beveik nebuvo išvis, ką jau kalbėti apie informaciją internete.

Baltimorės lietuvių namų pagrindinė salė

Baltimorės lietuvių namų pagrindinė salė

TIKSLAS - AMERIKA tai keičia.

Ką padarė TIKSLAS - AMERIKA?

1.2017 m. rugsėjo-spalio mėn. Aplankė 301 lietuvišką vietą 106 miestuose ir miesteliuose 11 JAV valstijų. TIKSLAS - AMERIKA atstovai susitiko su beveik 200 vietos lietuvių, išgirdo jų pasakojimus apie lietuviškas vietas, padarė nuotraukas iš įvairių pusių (iš viso beveik 9000). Šis didelis tyrimas vietoje truko nuo 2017 09 18 iki 2017 10 04, buvo nuvažiuota per 4500 km. Penkerius metus iki šios ekspedicijos jau buvo renkama informacija apie Lietuviškas vietas Amerikoje "Gabalėliai Lietuvos" projektui, todėl Amerikoje reikėjo tik užpildyti spragas ir bus suspėta padaryti labai daug.

Tikslas - Amerika savanorių važiavimo planas

Tikslas - Amerika savanorių važiavimo planas

2.Tyrimų rezultatas nuo 2017 m. gruodžio 1 d. prieinamas internete šiuolaikiška interaktyvaus žemėlapio forma. Internete - tiek trumpi, tiek ilgesni vietovių aprašai, nuotraukos, pažymėtos tikslios vietos, dėl ko objektus paprasta atrasti ir aplankyti. Objektus galima atrinkti pagal įdomumą, valstijas, pobūdį, iš karto pamatyti jų vaizdus Google Street View. Be to, atnaujinta visa informacija ir nuotraukos "Gabalėliai Lietuvos" svetainėje, kur apie lietuvišką paveldą JAV ir kitur pasaulyje galima sužinoti gerokai daugiau.

Žemėlapis su pasirinkta vietove

Žemėlapis su pasirinkta vietove

3.Amerikos lietuvių paveldu susidomėjo ir Lietuvos, ir atitinkamų JAV regionų žiniasklaida, projektą itin plačiai nušvietė Amerikos lietuvių žiniasklaida.

Vienas iš straipsnių apie "Tikslas - Amerika" laikraštyje "Draugas"

Vienas iš straipsnių apie "Tikslas - Amerika" laikraštyje "Draugas"

4.2018 m. rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais TIKSLAS - AMERIKA ekspedicija pakartota JAV Vidurio Vakaruose, žemėlapis išplėstas. Jis pasipildė dar 230 vietų ir, pridėjus vietas, kurių nuotraukas ir informaciją JAV lietuviai atsiuntė el. paštu, išsiplėtė iki 550 vietų. Šios vietos aplankytos per 25 dienas ir dauguma jų yra 6 papildomose JAV valstijose. Susitikta su 300 žmonių: 2017 m. ekspedicijos populiarumas smarkiai padidino norinčių susitikti skaičių ir dalį finansavimo projektas taip pat surinko iš JAV lietuvių. Be įprastinių straipsnių žiniasklaidoje, interviu apie lietuvišką paveldą JAV filmuoti, rodyti "LRT Plius" kanalu.

Tikslas - Amerika 2018 ekspedicijos žemėlapis

Tikslas - Amerika 2018 ekspedicijos žemėlapis

5.Ekspedicijos tęsėsi toliau: 2019 m. padengė Kanadą, 2020 m. Floridą, 2021 m. Vakarinę JAV dalį ir JAV pietus, tokiu būdu aplankydamos ir paženklindamos dar ~200 vietų ir paengdamos visą Šiaurės Ameriką. Greta fotografavimo, filmavimo, istorijų užrašymo, atsirado ir pasakojimai apie paveldą, kurių metu gyvai dalintasi istorijomis apie svarbiausias lietuvių paveldo vietas su Amerikos lietuviais.

Atvirukas, kokius TIKSLAS - AMERIKA savanoriai dovanojo papasakojantiems apie lietuviško paveldo vietas. Jame sužymėti visų ekspedicijų maršrutai

Atvirukas, kokius TIKSLAS - AMERIKA savanoriai dovanojo papasakojantiems apie lietuviško paveldo vietas. Jame sužymėti visų ekspedicijų maršrutai

Kam reikia TIKSLAS - AMERIKA?

1.Kad lietuviai domėtųsi lietuviškomis JAV vietomis, keliaudami ten užsuktų. Šiais laikais pasaulyje labai populiarus "tautinis turizmas", kai ieškoma su sava kultūra ir istorija susijusių vietų. Tačiau priešingai nei žydai, lenkai, vokiečiai ir kitos tautos, lietuviai žino mažai apie lietuviškas vietas užsienyje, informaciją rasti sunku (ypač apie vietas toliau Lenkijos ir Baltarusijos).

Lakavanos kasyklos, kur dirbo tūkstančiai lietuvių, viduje

Lakavanos kasyklos Skrantone, kurioje XX a. pradžioje dirbo tūkstančiai lietuvių, viduje

2.Kad Amerikos lietuviai domėtųsi lietuviškomis vietomis ne tik savo mieste, jas lankytų. Deja, dažnai susiduriame, kad Amerikos lietuviai puikiai žino tik lietuviškas vietas savo regione. Nors dažną jų domintų ir lietuviškos vietos kitur, apie tai tiesiog nėra patogiai prieinamos informacijos, o kartais nėra informacijos išvis.

Į protestus Vašingtone nešti kryžiai, simbolizavę sausio 13 d. aukas, ir Laisvės statulos Kaune kopijos viršus

Baltimorės lietuvių muziejus. Į protestus Vašingtone nešti kryžiai, simbolizavę sausio 13 d. aukas, ir Laisvės statulos Kaune kopijos viršus

3.Kad amerikiečiai (nelietuviai) daugiau sužinotų apie Amerikos lietuvius ir jų svarbą Amerikai. Tai galėtų vėl paskatinti tarp amerikiečių ir lietuvių didesnį tarpusavio supratimą, kuris šiek tiek mažėja, nes JAV visuomenės (žiniasklaidos, mokslininkų) dėmesio akiratyje lietuvių mažumą vis labiau keičia naujosios mažumos, dėl ko, palyginus su, tarkime, 1980 m. krenta ir amerikiečių dėmesys Lietuvai. Šitas galbūt galėtų pasikeisti plačiau paskelidus žinią apie lietuvišką paveldą Amerikoje, Amerikos svarbą Lietuvai ir kt.

Emigraciją simbolizuojantis kūrinys Šiluvos koplyčioje Vašingtone

Emigraciją simbolizuojantis kūrinys Šiluvos koplyčioje Vašingtone - vienas daugybės religinių ir pasaulietinių vaizdų, primenančių Lietuvos istoriją tenai.

4.Nufotografuoti iš įvairių pusių lietuviškas vietas Amerikoje prieš tai kol kai kurios jų, deja, bus sugriautos. Didelė dalis lietuviškų vietų Amerikoje - pavojuje. Bažnyčios griūva kiekvienais metais. Daug lietuviškų vietų sunaikinama nė jų deramai neužfiksavus, nuotraukų nesukėlus į internetą.

Apleista lietuvių mokykla Maunt Karmelyje

Apleista lietuvių mokykla Maunt Karmelyje su lietuvišku užrašu, Vyčiu fasade (kai kuriais duomenimis, seniausia JAV lietuviška mokykla)

5.Skatinti gerbti ir saugoti Amerikos lietuvių paveldą. Tiesiog, didesnis visuomenės dėmesys paveldui visada naudingas jo apsaugai. Paprasčiau įtikinti saugoti paveldą, kuris reikalingas turistui, tyrinėtojui ar tiesiog kaimynui.

Jono Muloko paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę Kenebunko lietuviškame vienuolyne-parke - vienas geriausiai prižiūrėtų, nes į šį kurortą ir gretimus lietuviškus svečių namus atvyksta daug turistų

A chapel for those died for Lithuanian freedom glowing in the night at Kennebunk Lithuanian park

Lietuviškos Amerikos vietos yra svarbios Lietuvai, lietuviams, Amerikos lietuviams (naujiems ir seniems) ir amerikiečiams. Tik šiam suvokimui išplitus jos išliks ir jomis galės džiaugtis gerokai daugiau žmonių, nei dabar.

Žemėlapis su integruotais Google gatvių vaizdais

Žemėlapis su integruotais Google gatvių vaizdais (esamame vaizde - Pitsburgo lietuvių klubas)

Kas vykdo TIKSLAS- AMERIKA?

TIKSLAS - AMERIKA projektui vadovauja Augustinas Žemaitis, kuris jau seniai vykdo lietuviško paveldo tyrinėjimus užsienyje, turi svetainę apie lietuvišką paveldą užsienyje "Gabalėliai Lietuvos", jo tyrinėjimai publikuoti Amerikos lietuvių leidinyje "Vytis". Anksčiau jis yra lankęs, fotografavęs ir aprašęs lietuvišką paveldą Lenkijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Australijoje, Brazilijoje, kitur JAV, tačiau "TIKSLAS - AMERIKA" pirma tokia ilga ekspedicija, skirta vien lietuviškoms vietoms.

Augustinas Žemaitis pažymi Henriko Radausko kapo vietą

Augustinas Žemaitis pažymi tikslias poeto Henriko Radausko kapo vietos koordinates Vašingtone "Tikslas - Amerika 2017" metu

TIKSLAS - AMERIKA iš dalies finansuoja Vyriausybės kanceliarija pagal LR šimtmečio programą. Tačiau labiausiai jis remiasi savanorių darbu bei Amerikos lietuvių noru papasakoti apie savo paveldą. Daug prie projekto prisidėjo "Lietuvos Vyčiai" ir kitos organizacijos. Išsamesnis prie projekto prisidėjusių žmonių sąrašas yra čia.

Pitsburgo lietuvių klasė

Tikslas - Amerika 2017 savanorė Aistė Žemaitienė (kairėje) ir vadovas Augustinas Žemaitis (antras iš kairės) su Pitsburgo universiteto atstovėmis Pitsburgo lietuviškoje klasėje

Ar TIKSLAS - AMERIKA jau pasibaigė?

Jokiu būdu! Nors jau vyko ekspedicijos į visus "lietuviškus" JAV ir Kanados regionus, net ir tose vietose, kurias jau aplankė "TIKSLAS - AMERIKA", tikime, kad yra bent keliasdešimt lietuviškų vietų tiek pamirštų, kad apie jas prieš projektą ir projekto metu nepavyko gauti jokios informacijos. Tačiau, paviešinus "TIKSLAS - AMERIKA" žemėlapį bei apie jį daug rašant žiniasklaidai, su mumis susisiekė žmonės, kurie tas vietas žino, ir apie jas pranešė, atsiuntė nuotraukų. Tai galite padaryti ir jūs! Projektas nėra užbaigtas - sužinojus apie naują vietą, žemėlapis yra pildomas.

"Tikslas - Amerika" žemėlapis - čia!