Global True Lithuania Lithuanian communities and heritage worldwide

Tikslas – Amerika

TIKSLAS - AMERIKA žemėlapis bus paskelbtas jau 2017 12 01!

Žemiau - prieš projektą parašytas jo aprašymas.

TIKSLAS - AMERIKA - tai pirmasis lietuviško paveldo JAV rytuose tyrimas ir internetinis žemėlapis!

Lietuviškų vietų šiaurrytinėse JAV labai daug. Ten milžiniškos šimtametės bažnyčios, kapinės, klubų pastatai, atminimo lentos, žymių išeivijos lietuvių rašytojų ir menininkų kapai. Šiaurrytinėse JAV gyvena apie pusę visų Amerikos lietuvių, ten pirmiausiai - dar ~1865 m. - kėlėsi lietuviai. Ten - ir visai lietuvių kultūrai svarbios vietos: ten išleistas pirmasis pasaulyje lietuviškas romanas, pirmoji lietuviška enciklopedija, įkurtas pirmasis lietuviškas pučiamųjų orkestras. Ten - ir vietos, įdomios kiekvienam turistui iš Lietuvos, pavyzdžiui, autentiška EXPO 1939 Lietuvos paroda, kuri, Lietuvą okupavus, taip ir pasiliko Amerikoje.

Deja, daug jo objektų nyksta (pvz. bažnyčios uždarinėjamos, per pastaruosius dvidešimt metų uždaryta dauguma lietuviškų Bažnyčių), tad juos reikia skubiai užfiksuoti. Kiti objektai nors ir nenyksta, nėra gerai žinomi plačiajai visuomenei ir nesusilaukia deramo dėmesio.

Objektai nesulaukia dėmesio ne todėl, kad yra neįdomūs, o todėl, kad informacija apie tuos objektus nėra prieinama masėms: dalį jos žino tik išmirštanti senųjų lietuvių karta, kitą dalį galima aptikti tik senuose lietuviškų laikraščių egzemplioriuose (atgulusiuose į archyvus), dar kitą - retuose moksliniuose darbuose šiomis temomis.

Čikagos Šv. Kryžiaus bažnyčia - viena gražiausių Čikagoje. Čia nufotografuota 2012 m. ©Augustinas Žemaitis.

TIKSLAS - AMERIKA siekia tai keisti.

Ką padarys TIKSLAS - AMERIKA?

1.Bus aplankyta gerokai per 100 lietuviškų vietų bent 10 JAV valstijų. TIKSLAS - AMERIKA atstovai susitiks su vietos lietuviais, išgirs jų pasakojimus apie vietas, padarys nuotraukas iš įvairių pusių. Šis didelis tyrimas vietoje truks nuo 2017 09 18 iki 2017 10 04, bus nuvažiuota per 3000 km. Penkerius metus iki šios ekspedicijos jau renkama informacija apie Lietuviškas vietas Amerikoje "Gabalėliai Lietuvos" projektui, todėl Amerikoje reiks tik užpildyti spragas ir bus suspėta padaryti labai daug.

TIKSLAS - AMERIKA preliminarus važiavimo planas. ©Augustinas Žemaitis.

2.Tyrimų rezultatai neatguls į knygų lentynas. Viskas bus paskelbta internete šiuolaikiška interaktyvaus žemėlapio forma. Internete bus tiek trumpi, tiek ilgesni vietovių aprašai, nuotraukos. Žemėlapis bus parengtas iki 2017 m. gruodžio.

Pavyzdys, kaip gali atrodyti TIKSLAS - AMERIKA inteaktyvus žemėlapis. Nuspaudus ant pažymėtų lietuviškų vietų - trumpas aprašymas, nuotrauka, nuoroda į daugiau informacijos. ©Augustinas Žemaitis.

Kam reikia TIKSLAS - AMERIKA?

1.Kad lietuviai domėtųsi lietuviškomis JAV vietomis, keliaudami ten užsuktų. Šiais laikais pasaulyje labai populiarus "tautinis turizmas", kai ieškoma su sava kultūra ir istorija susijusių vietų. Tačiau priešingai nei žydai, lenkai, vokiečiai ir kitos tautos, lietuviai žino mažai apie lietuviškas vietas užsienyje, informaciją rasti sunku (ypač apie vietas toliau Lenkijos ir Baltarusijos).

Ginklus iš kėlęs didus Jogaila Niujorko centriniame parke. Google Street View.

2.Kad Amerikos lietuviai domėtųsi lietuviškomis vietomis ne tik savo mieste, jas lankytų. Deja, dažnai susiduriame, kad Amerikos lietuviai puikiai žino tik lietuviškas vietas savo regione. Nors dažną jų domintų ir lietuviškos vietos kitur, apie tai tiesiog nėra patogiai prieinamos informacijos, o kartais nėra informacijos išvis.

Vyčio simbolika kurorto prie Niagaros krioklių pastato frontone. Google Street View.

3.Kad amerikiečiai (nelietuviai) daugiau sužinotų apie Amerikos lietuvius ir jų svarbą Amerikai. Tai galėtų vėl paskatinti tarp amerikiečių ir lietuvių didesnį tarpusavio supratimą, kuris šiek tiek mažėja, nes JAV visuomenės (žiniasklaidos, mokslininkų) dėmesio akiratyje lietuvių mažumą vis labiau keičia naujosios mažumos, dėl ko, palyginus su, tarkime, 1980 m. krenta ir amerikiečių dėmesys Lietuvai. Šitas galbūt galėtų pasikeisti plačiau paskelidus žinią apie lietuvišką paveldą Amerikoje, Amerikos svarbą Lietuvai ir kt.

Amerikos lietuvių muziejus Detroite (lankyta 2012 m.). ©Augustinas Žemaitis.

4.Nufotografuoti iš įvairių pusių lietuviškas vietas Amerikoje prieš tai kol kai kurios jų, deja, bus sugriautos. Didelė dalis lietuviškų vietų Amerikoje - pavojuje. Bažnyčios griūva kiekvienais metais. Daug lietuviškų vietų sunaikinama nė jų deramai neužfiksavus, nuotraukų nesukėlus į internetą.

Seniausia Amerikoje lietuvių bažnyčia, statyta Šenandoriaus mieste 1891 m. atviruke (kairėje) ir tuščias sklypas po jos nugriovimo (dešinėje). Šenandoriuje ~14%
gyvenojų vsi dar yra lietuvių kilmės, o visame pietiniame Anglies regione - ~6%. Kadaise šis miestas pravardžiuotas Amerikos Vilniumi.

5.Skatinti gerbti ir saugoti Amerikos lietuvių paveldą. Tiesiog, didesnis visuomenės dėmesys paveldui visada naudingas jo apsaugai. Paprasčiau įtikinti saugoti paveldą, kuris reikalingas turistui, tyrinėtojui ar tiesiog kaimynui.

Lietuviškos Amerikos vietos yra svarbios Lietuvai, lietuviams, Amerikos lietuviams (naujiems ir seniems) ir amerikiečiams. Tik šiam suvokimui išplitus jos išliks ir jomis galės džiaugtis gerokai daugiau žmonių, nei dabar.

Kas vykdo TIKSLAS- AMERIKA?

TIKSLAS - AMERIKA projektui vadovauja Augustinas Žemaitis, kuris jau seniai vykdo lietuviško paveldo tyrinėjimus užsienyje, turi svetainę apie lietuvišką paveldą užsienyje "Gabalėliai Lietuvos", jo tyrinėjimai publikuoti Amerikos lietuvių leidinyje "Vytis". Anksčiau jis yra lankęs, fotografavęs ir aprašęs lietuvišką paveldą Lenkijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Australijoje, Brazilijoje, kitur JAV, tačiau tai pirma tokia ilga "ekspedicija", skirta vien lietuviškoms vietoms.

Augustinas Žemaitis (dešinėje) stovi prie lietuviškų paminklų Adelaidėje, Australijoje, greta vietos lietuvių lyderio.

TIKSLAS - AMERIKA iš dalies finansuoja Vyriausybės kanceliarija pagal LR šimtmečio programą. Tačiau labiausiai jis remiasi savanorių darbu bei Amerikos lietuvių noru papasakoti apie savo paveldą.