Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Pertas ir Vakarų Australija

1150 m aukščio kalnas netoli Tom Price miestelio Hamerslio kalnagūbryje yra pavadintas Truchano kalnu (Mount Truchanas) Šiauliuose gimusio fotografo Olego Truchano garbei. O. Truchanas laikomas svarbiu Australijos žaliųjų judėjimui, nes jo atokių gamtos užkaborių nuotraukos atkreipė dėmesį į tai, kaip gamtą keičia žmonių veikla.

Truchano kalnas pažymėtas Google Maps.

Lietuvių bendruomenė ten buvo, bet materialaus paveldo daug nepaliko. Pokario pabėgėliams nuo sovietų leidus atvykti į Australiją ~600 lietuvių atsikliuvo Perto didmiestyje, anapus Australijos nuo kitų bendruomenių. Priešingai kitoms vyskupijoms Perto vyskupija lietuviams skyrė bažnyčią (Šv. Pranciškaus Ksavero, Windsor gatvė, rytinis Pertas), kur jiems mišias laikė pradžioje airiai, o paskui jau lietuvių kunigai. Nuo antrojo Vatikano susirinkimo (1962 m.) iki 1999 m. vestuvių, laidotuvių apeigos atlikinėtos lietuviškai.

Visgi Perte lietuvybė laikėsi gana sunkiai: bendruomenė buvo maža ir atoki. Dauguma ją puoselėjančių jau vyresnio amžiaus, o vaikams tai nebepasirodė įdomu, lietuviškos šventės švenčiamos jau mažai, kalbos nauja karta neišmoko. 1969 m. bandyta steigti sekmadieninę lietuvių kalbos mokyklėlę, bet ji uždaryta jau 1972 m. nes nesurinko reikiamų vaikų skaičiaus, kad gautų finansavimą. 1975 m. pradėtas leisti laikraštėlis "Žinutė" lietuvių kalba, bet leidyba nutrūko 1999 m. nebesant pakankamo poreikio. Išliko 1976 m. pradėtos kurti radijo laidos lietuviams, bet jos nuo 1995 m. angliškos.

Rekomenduojama literatūra: "Lithuanian Diaspora in Western Australia: The dissolution of a community" http://researchonline.nd.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=arts_conference

Click to learn more about Lithuania: Okeanija, Vakarų Australija No Comments