Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Minesota

Agrarinė Minesotos [Minnesota] valstija buvo toli į vakarus nuo didžiųjų JAV pramoninių miestų, klestėjusių prieš Pirmąjį pasaulinį karą, kuriuose kūrėsi dauguma lietuvių. Taigi vietinė lietuvių bendruomenė, įkurta 1922 m., buvo tokia maža, kad nuo 1970 m. jos veikla sustojo (tačiau 1991 m. buvo vėl atkurta). Čia nėra lietuviškų bažnyčių, klubų ar kitų panašių pastatų.

Tačiau yra kaimas, pavadintas Vilnu [Wilno] pagal lenkišką Vilniaus pavadinimą. Tai viena iš vos kelių vietovių, pavadintų Lietuvos miestų vardais. Kaimo pagrindinės gatvės pavadinimas taip pat susijęs su Lietuva – Kowno St. (t. y. pagal lenkišką Kauno pavadinimą).

Įdomu, kad šį kaimą 1883 m. įkūrė lenkai imigrantai, kilę ne iš dabartinės Lietuvos teritorijos. Tiesiog "Wilno", "Kowno" tuo metu veikė tarsi reklama, lenkams šios vietovės kėlė gerus jausmus ir skatino juos čia keltis. Lenkams tai buvo tarsi savos žemės. Wilno lenkų spaudoje net pravardžiuotas "Amerikos Lietuva", nors su Lietuva, be pavadinimų ir kažkiek panašaus kraštovaizdžio, daug bendro neturi.

Vilno kaimas

Vilno kaimas

Kaimą sudaro vos keletas namų ir neogotikinė Šv. Jono Kantiečio bažnyčia (3069 Kowno Street, pastatyta 1902 m.), pravardžiuojama „kukurūzų laukų katedra“ (joje yra vitražai su Lietuvos globėjais šv. Kazimieru ir šv. Jurgiu, bet tai lėmė bendra Lenkijos ir Lietuvos istorija). Vilnas laikomas pavyzdine lenkų ūkininkų bendruomene (o lietuviai tokių bendruomenių nesuformavo, nes daugiausia dirbo pramonėje).

Vilno bažnyčios ženklas

Vilno bažnyčios ženklas

Vilno šv. Jono Kantiečio bažnyčia

Vilno šv. Jono Kantiečio bažnyčia

Kowno gatvė Vilne

Kowno gatvė Vilne

Vienintelė vieta, kažkiek susijusi su lietuviais, Minesotos didžiausiame metropolyje - Mineapolyje-Sent Paule - milžiniškas ir puošnus Landmark Center pastatas, seniau veikęs kaip federaliniai teismai. Būtent šiuose teismuose 1936 m. nuteistas garsiausias Amerikos lietuvių banditas Alvinas Karpis, su gauja grobęs žmones, plėšęs traukinius ir laikytas "JAV visuomenės priešu nr. 1". Dabar pastatas gali būti lankomas turistų, o įvairiuose jo aukštuose pilna lentelių, pasakojančių rūmų istoriją. Ne vienoje tų lentelių paminėtas ir Karpis - galima rasti ir jo nuotrauką, ir citatą, ir netgi jam skirtą atskirą lentelę, kur pasakojama apie jo teismą. Galima nueiti ir į 317 salę, kur jis prisipažino kaltu. Tačiau istorinės lietuvių bendruomenės Minesotoje nebuvo ir pats Karpis čia negyveno. Landmark Center Karpis buvo nuteistas iki gyvos galvos, tačiau 1969 m. gavo malonę, o mirė 1979 m.

Landmark Center Sent Paule

Landmark Center Sent Paule

Lentelė, pasakojanti apie dieną, kai Karpis prisipažino kaltas

Lentelė, pasakojanti apie dieną, kai Karpis prisipažino kaltas

Ekspedicijų dienoraščiai

Šis enciklopedijos straipsnis parengtas ir informacija surinkta „Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų metu, pilni eskpedicijų dienoraščiai – čia:

“Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų po Minesotą dienoraščiai

Click to learn more about Lithuania: Minesota, JAV 3 Comments