Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Lietuvių ir kaimyninių tautų skirtumai

Lietuvių pasaulyje tėra trys-penki milijonai, todėl dažnas užsienietis nežino, kas jie tokie, ir maišo su įvairiom aplinkinėm tautom. Čia - pagrindiniai lietuvių skirtumai nuo aplinkinių tautų, kad galėtumėte juos geriau paaiškinti užsieniečiams.

Paryškinti dalykai Lietuvoje ir aprašomoje šalyje sutampa, o likę yra skirtingi.

Tautybė Kalba Religija Istorija (iki 1990 m.) Geopolitinė orientacija Komandinis sportas
Lietuviai Lietuvių (baltų) Katalikai Sovietų Sąjungos okupuoti (1940 m.) NATO, ES Krepšinis
Rusai Rusų (rytų slavų) Rusų stačiatikiai Vadovaujanti Sovietų Sąjungos tauta Eurazijos Sąjunga Futbolas, ledo ritulys
Lenkai Lenkų (vakarų slavų) Katalikai Sovietų Sąungos įtaka NATO, ES Futbolas
Latviai Latvių (baltų) Liuteronai, Katalikai Sovietų Sąjungos okupuoti (1940) NATO, ES Ledo ritulys
Estai Estų (finų-ugrų) Liuteronai Sovietų Sąjungos okupuoti (1940) NATO, ES Krepšinis
Baltarusiai (gudai) Rusų, baltarusių (rytų slavų) Rusų stačiatikiai Sovietų Sąjungos okupuoti (1919, 1939) Eurazijos Sąjunga Ledo ritulys
Ukrainiečiai Ukrainiečių (rytų slavų) Ukrainiečių stačiaitikiai ir kt. Sovietų Sąjungos okupuoti (1921, 1939) Siekia įstoti į NATO, ES Futbolas
Suomiai Suomių (finų0ugrų) Liuteronai Sovietų Sąjungos nevisai sėkmingai užpulti (1939) Neturalitetas, ES Ledo ritulys
Švedai Švedų (germanų) Liuteronai Sovietų Sąjunga nepuolė Neutralietetas, ES Ledo ritulys
Moldavai Rumunų (romanų) Rumunų stačiatikiai Sovietų Sąjungos okupuoti (1940) Kintanti Futbolas
Vokiečiai Vokiečių (germanų) Liuteronai / Katalikai Sovietų Sąjungos padalinta NATO, ES Futbolas
Danai Danų (germanų) Liuteronai Sovietų Sąjunga nepuolė NATO, ES Futbolas