Gabalėliai Lietuvos Lietuviškos vietos ir paveldas užsienyje

Indiana and its Lithuanian Riviera

Šiaurinė Indiana faktiškai yra Čikagos ("Amerikos lietuvių sostinės") priemiesčiai. Čia atsikėlė gyventi dalis čikagiečių.

Lietuvybės širdis - Beverli Šoro kurortas (Beverly Shores) prie žymių Indianos kopų. Čia lietuvių - net 12,5%, tiesa iš viso gyventojų tik 700. Vienas kelių miesto parkų nuo 1968 m. Lietuvos nepriklausomybės penkiasdešimtmečio vadinasi Lituanica vardu. Čia stovi paminklėlis Dariui ir Girėnui (1971 m., skulpt. Juozas Balkis), taip pat teniso aikštynas, krepšinio aikštelė, tvenkinys. Kurorte yra lietuvių klubas.

Gretimame Gerio (Gary) mieste kadaise buvo Šv. Kazimiero bažnyčia (uždaryta ~2000). Senas kompaktiškas dviaukštis plytinis namas išlikęs (1368 West 15th Avenue), ir kryžiai ant jo tebėra, bet dabar tai nepriklausoma Galios ir šviesos bažnyčia (Power and light church).

Gerio Šv. Kazimiero bažnyčioje išsitekdavo ir maldų sale, ir pasaulietiniai poreikiai. Tokios buvo populiarios mažesnėse bendruomenėse. Google Street View.

Lietuviškos bažnyčios būta ir Rytų Čikagos (East Chicago) mieste (neišlikusi). Ten tebėra Lituanica Avenue gatvė.

1976 m. lietuvių bendruomenė įkurta ir valstijos sostinėje Indianapolyje. Tai vienas iš augančių JAV miestų - nuo pirmosios lietuvių imigracijos bangos jis išsiplėtė keturis kartus, tad anuomet lietuvių bendruomenės - ir senos bažnyčios - ten nebuvo. Šiandien bendruomenė turi mokyklą, kapelą, ją atgaivino trečiosios bangos imigrantai.

Click to learn more about Lithuania: Indiana, JAV 16 Comments

Lietuviško paveldo vakariniuose JAV Vidurio Vakaruose žemėlapis

Lietuviško paveldo vakariniuose JAV vidurio Vakaruose (Ilinojuje, Viskonsine ir Indianoje) žemėlapis.

Daugiau informacijos apie lietuvišką paveldą Ilinojuje, Indianoje, Viskonsine.

Click to learn more about Lithuania: Ilinojus, Indiana, Viskonsinas 2 Comments