Gabalėliai Lietuvos Lietuviškos vietos ir paveldas užsienyje

Viskonsinas

Į šiaurę nuo Ilinojaus ir Čikagos plytintis Viskonsinas glaudžia apie 10 000 lietuvių, dauguma kurių yra atvykusiųjų dar prieškariu palikuonys. Todėl lietuvių pastatai čia seni, išsidėstę senuose miestuose palei Mičigano ežerą, nemaža jų dalis nebeveikia.

Šeboigane buvo Nekaltojo prasidėjimo lietuvių bažnyčia (2705 S. 14th St.) ir kapinės. Kohlerio kapinėse prie Šeboigano palaidotas Feliksas Vaitkus - lakūnas, 1935 m. sėkmingai pakartojęs nesėkmingą Dariaus ir Girėno skrydį (tiesa, nusileido Airijoje, ne Kaune).

Kenošoje yra Šv. Petro lietuvių bažnyčia (2224 30th Ave), dabartinė statyta 1966 m.

Kenošos Šv. Petro lietuvių bažnyčia. Google Street View.

Milvokyje buvo Šv. Gabrieliaus bažnyčia, pastatas tebestovi, bet ji neveikia.

Uždaryta Milvokio Šv. Gabrieliaus lietuvių bažnyči. Google Street View.

Milvokio viešajame muziejuje (Milwakee Public Museum) yra "Europos kaimas" - nameliai, atspindintys Europos kraštų kaimų 1875-1925 m. kultūras - būtent tais laikais iš ten ir imigravo dauguma milvokiečių. Tarp 33 atspindimų kultūrų - ir lietuviai.

Racine buvo Šv. Kazimiero bažnyčia, uždaryta 1998 m. (sujungiant su airių, slovakų, vokiečių ir lenkų bažnyčiomis). Dabar tame pastate (815 Park Ave) - baptistų koplyčia.

Buvusi Racine Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia, dabar - baptistų koplyčia. Google Street View.

Click to learn more about Lithuania: JAV, Viskonsinas 8 Comments

Lietuviško paveldo vakariniuose JAV Vidurio Vakaruose žemėlapis

Lietuviško paveldo vakariniuose JAV vidurio Vakaruose (Ilinojuje, Viskonsine ir Indianoje) žemėlapis.

Daugiau informacijos apie lietuvišką paveldą Ilinojuje, Indianoje, Viskonsine.

Click to learn more about Lithuania: Ilinojus, Indiana, Viskonsinas 2 Comments