Gabalėliai Lietuvos Lietuviškos vietos ir paveldas užsienyje

Sū Sitis, Ajova

Sū Sityje prie Misūrio upės beveik šimtą metų stovėjo lietuviška supaprastintos neogotikos Šv. Kazimiero bažnyčia (2524 Leech Ave). Jai 1915 m. pinigus suaukojo per 1000 lietuvių, kuriuos į Sū Sitį pritraukė Upė - anų laikų Amerikoje Misisipė-Misūris tarnavo kaip tikrų tikriausias greitkelis, ir vien tik prie jos šitaip toli į vakarus kūrėsi didmiesčiai. Galimybė garlaiviais išvežti prekes leido rajone aplink lietuvių bažnyčią įsteigti pelningų skerdyklų - jose ir dirbo imigrantai,

Šv. Kazimiero bažnyčia (projektuota žymaus Prerijų mokyklos architekto Viljamo Stylo [William L. Steele]) turėjo bokštą su netipišku kupolu, jos interjerą ~1950 m. sukūrė Adolfas Valeška, vienas daugybės lietuvių, Amerikos lietuviais tapusių kai teko bėgti nuo sovietų genocido. Jis kūrė ir Čikagos lietuvių operos dekoracijas bei kitaip pasižyėjo už Atlanto.

Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia senoje fotografijoje

Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia senoje fotografijoje.

Bažnyčios eksterjeras ir interjeras pasirodė pakankamai išskirtiniai, kad 1998 m. ji būtų įtraukta į Nacionalinį istorinių vietų registrą (National Register of Historic Places). Tačiau JAV paveldosauga nėra tokia, kaip Europoje, ten kartais griaunami net pasaulinės reikšmės architektūros stebuklai, ką jau kalbėti apie mažas bažnytėles. Toks likimas ištiko ir Šv. Kazimiero bažnyčią. Užsimojusi naikinti etnines parapijas vyskupija ~1990 m. uždraudė jai priimti naujus narius, 1998 m. uždarė, o 2007 m. nugriovė. Šiandien bažnyčios vietoje pastatytas eilinis vienaaukštis gyvenamasis namas. Šalimais išliko tik sena buvusi zakristija, kaip įprasta JAV stovėjusi atskirai nuo bažnyčios. Taip pat prieš griaunant iš bažnyčios išgelbėta dalis A. Valeškos kūrinių bei, vietos lietuvių jėgomis, - kupolas.

Namas, pakeitęs Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčią (kairėje) bei išlikusi zakristija (dešinėje)

Namas, pakeitęs Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčią (kairėje) bei išlikusi zakristija (dešinėje). Google Street View.

Sū Sitis buvo antrasis toliausiai į vakarus nutolęs pasaulio miestas, turėjęs savo lietuvišką bažnyčią (po Los Andželo).

Click to learn more about Lithuania: Ajova, JAV No Comments