Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Su Sitis, Ajova

Su Sityje [Sioux City] Ajovoje stovėjo ir lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčia (adresas 2524 Leech Ave), pastatyta XX a. pradžioje, kai Misūrio upė tebebuvo vienas pagrindinių Amerikos "greitkelių", o miestai ant jos krantų sparčiai plėtėsi, į juos plūdo fabrikų darbininkai.

Su Sičio šv. Kazimiero bažnyčia buvo pakankamai vertinga architektūriniu požiūriu, kad 1998 m. būtų įtraukta į Nacionalinį istorinių vietų registrą (NRHP). Šią bažnyčią, kurią iš pradžių finansavo 1000 vietos lietuvių ir kuri iškilo (1915 m.) netoli miesto mėsos perdirbimo įmonės, suprojektavo garsus Prerijų mokyklos atstovas architektas Viljamas Stylas [William L. Steele], nutaręs supaprastintų formų neogotikinį pastatą papuošti bokštu su kupolu. William L. Steele suprojektavo ir Vudberio [Woodbury] apygardos teismo rūmų pastatą.

Sena Su Sičio šv. Kazimiero lietuvių bažnyčios nuotrauka

Historic image of Sioux City's St. Casimir Lithuanian church.

Bažnyčios interjeras, apie 1950 m. sukurtas Amerikos lietuvio Adolfo Valeškos, taip pat buvo įspūdingas. Kaip ir daugelis kitų tuo metu naujai atvykusių JAV lietuvių, jis buvo lietuvių menininkas, pabėgęs nuo Sovietų vykdyto genocido ir cenzūros. Jis taip pat garsėjo Čikagos lietuvių operai kurtomis dekoracijomis.

Deja, net įtraukimas į NRHP neišgelbėjo bažnyčios nuo vyskupijos inicijuotos pražūties. Siekdama atsikratyti etninės parapijos, Su Sičio vyskupija apie 1990 m. uždraudė priimti naujus parapijos narius (nors parapija neturėjo finansinių problemų), 1998 m. nurodė atlaikyti paskutines mišias, o 2007 m. istorinį bažnyčios pastatą visai nugriovė. Jos sklype išliko tik sena klebonija, o pačią bažnyčią pakeitė šiuolaikinis vienaaukštis gyvenamasis namas.

Griaunama Su Sičio lietuvių bažnyčia

Griaunama Su Sičio lietuvių bažnyčia

Privatus namas, šiuo metu stovintis buvusios bažnyčios vietoje (dešinėje – iki šiol išlikusi klebonija)

Privatus namas, šiuo metu stovintis buvusios bažnyčios vietoje (dešinėje – iki šiol išlikusi klebonija)

Tiesa, milžiniškomis vietos lietuvių pastangomis A. Valeškos kurtą interjero dekorą ir netgi kupolą pavyko išsaugoti.

Du A. Valeškos paveikslai ir šv. Kazimiero statula dabar yra „Trinity Heights“ – sakralinių skulptūrų ir šventovių parke. TTai yra tame pačiame pastate, kur eksponuojamas medinis „Paskutinės vakarienės“ paminklas (nesusijęs su lietuviais). Greta Valeškos paveikslų pateikiami šv. Kazimiero lietuvių bažnyčios aprašai.

Pagrindinė „Trinity Hall“ skulptūra

Pagrindinė „Trinity Hall“ skulptūra (nesusijusi su lietuviais)

Su Sičio lietuvių bažnyčios interjero vaizdas iš „Trinity Heights“. Abu išgelbėti A. Valeškos paveikslai šioje nuotraukoje matomi abipus altoriaus

Su Sičio lietuvių bažnyčios interjero vaizdas iš „Trinity Heights“. Abu išgelbėti A. Valeškos paveikslai šioje nuotraukoje matomi abipus altoriaus

Nors senstanti vietos lietuvių bendruomenė norėtų į „Trinity Heights“ perkelti ir likusius iš bažnyčios išgelbėtus objektus (idealiu atveju, suformuoti iš jų atskirą paminklą), tačiau 2021 m. šie objektai vis dar laikomi įvairiose privatiems asmenims priklausančiose vietose. Kupolo vietos koordinatės: 42.492197, -96.397614, „State Steel“ teritorijoje (matomoje iš Virginia gatvės), vitražiniai langai saugomi Kristaus Gimimo parapijoje, o akmenys su bažnyčios pavadinimu, buvę virš durų ir jų šone, dabar laikomi vietos lietuviams priklausančiame privačiame ūkyje.

Su Sičio lietuvių bažnyčios kupolas

Su Sičio lietuvių bažnyčios kupolas. Įdomu tai, kad čia naudojamas lietuviškas naujadaras „maldnamis“ vietoje įprastesnio, tačiau iš slavų kalbų kilusio žodžio „bažnyčia“

Akmuo su Su Sičio lietuvių bažnyčios pavadinimu (privačioje žemėje)

Akmuo su Su Sičio lietuvių bažnyčios pavadinimu (privačioje žemėje)

Su Sitis buvo antras labiausiai į vakarus nutolęs miestas pasaulyje, kuriame stovėjo lietuviška bažnyčia (po Los Andželo).

Ekspedicijų dienoraščiai

Šis enciklopedijos straipsnis parengtas ir informacija surinkta „Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų metu, pilni eskpedicijų dienoraščiai – čia:

“Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų po Ajovą dienoraščiai

Click to learn more about Lithuania: Ajova, JAV Leave a comment
Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.