Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Naujasis Hampšyras

Naujasis Hampšyras maža valstija, gyventojų čia tik milijonas, bet čia - kadaise turtingas Naujosios Anglijos regionas, į kurį ~1900 m. dirbti vyko daug lietuvių, šiandien jų ~7000, ypač daug aplink Našujos miestą (85 000 gyv.), kuriame ir daug su Lietuva susijusių vietų.

Našua lietuvių bažnyčia

Našujos lietuviško gyvenimo širdis - Šv. Kazimiero bažnyčią - uždaryta 2002 m. (iki pat paskutinės dienos čia laikytos lietuviškos mišios, altorių supo trispalvę simbolizavusios gėlės), bet pastatas tebestovi. Jame įrengti butai, o šis daugiabutis tebesivadina Kazimiero pastato (Casimir Place).

Buvusios bažnyčios koridoriuose nekilnojamojo turto vystytojai įrengė atminimo lentų su pastato ir lietuvybės Našujoje istorija, senomis nuotraukomis. Išlikę ir skliautai, nes palėpėje butai neįrengti; skliautai šiek tiek matosi iš viršutinio koridoriaus per paliktas stiklines lubas. Tam, kad patektumėte į vidų, gali tekti prašyti gyventojų įleisti.

Pats neogotikinis pastatas nestatytas lietuvių, o nupirktas iš ankstesnės teritorinės katalikų parapijos.

Našujos Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia

Našujos Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia

Koridorius buvusioje bažnyčioje, šonuose durys į butus. Tarp durų - senos nuotraukos.

Koridorius buvusioje bažnyčioje, šonuose durys į butus. Tarp durų - senos nuotraukos.

Našujos tekstilės pramonė

Prieškario lietuvius (per 1000) į Našują pritraukė galinga tekstilės pramonė. Nors aukso amžius truko neilgai - per Didžiąją depresiją fabrikai žlugo, o paskutinis užsidarė 1949 m. - lietuviai jau buvo įleidę čia šaknis ir ~700 gyvena iki šiol. Priešingai daugybei regiono vietovių Našuja atgimė, jos nepalietė "rasių kraustymasis" (baltaodžiai neišsikėlė į priemiesčius), ji "Money" žurnalo net išrinkta geriausiu gyvenimui Amerikos miestu. Įspūdingi ir milžiniški anų laikų tekstilės fabrikai, kuriuose triūsdavo lietuviai, pripažinti paveldu ir tebestovi miesto centre (Main St, Franklin St, Factory St, Front St).

Našujos fabrikai nuo ten, kur stovi skulptūra 'Įvairovė' Front St (žr. žemiau)

Našujos fabrikai nuo ten, kur stovi skulptūra 'Įvairovė' Front St (žr. žemiau)

Našujos lietuvių kapinės

Našujoje yra net dvejos lietuvių kapinės. Virš Hudsono priemiestyje esančių Šv. Kryžiaus lietuvių kapinių, būna, plazda trispalvė, ten akivaizdžiai parašyta "Lithuanian". Tai - katalikiškos kapinės; paminklinis akmuo tarp vėliavų netoli įvažiavimo yra dedikuotas atminčiai tų, kurie tarnavo savo šaliai, savo bendruomenei bei Šv. Kazimiero lietuvių parapijai.

Iš pradžių katalikų bažnyčia nenorėjo steigti atskirų lietuvių kapinių, laidojo lietuvius bendrose. Tačiau tuo metu daug lietuvių visose JAV norėdavo savų kapinių, o Našujos lietuviai nuėjo dar toliau: bažnyčiai neįsteigus lietuviškų kapinių, įsigijo žemės ir 1928 m. įkūrė savas Lietuvių kooperacines kapines. Jos tebegyvuoja Carmichal Way, ten palaidota apie 400 žmonių.

Šv. Kryžiaus lietuvių kapinės su Lietuvos ir JAV vėliavomis

Šv. Kryžiaus lietuvių kapinės su Lietuvos ir JAV vėliavomis

Tuo metu kapinės buvo ir religinis reikalas, nes katalikų bažnyčia laikėsi pozicijos, kad katalikams dera būti laidojamiems tik pašventintose bažnyčios kapinėse. Supratusi, kad daug lietuvių pradės laidotis nebažnyčios kapinėse, bažnyčia "pasidavė" ir įsteigė taip pat ir savo lietuviškas kapines (minėtas Šv. Kryžiaus). Šitaip Našujoje atsirado net dvejos lietuvių kapinės.

Lietuvių kooperacinės kapinės, tiesa, nebesivadina lietuvių (nuo 2010 m.), ir ten plazda tik JAV ir Naujojo Hampšyro vėliavos. Oficialus jų pavadinimas - Pinewood cemetery. Tačiau yra jų lietuvišką istoriją menantis atminimo akmuo. Taip pat abejose Našujos kapinėse pilna senutėlių antkapių su lietuviškomis pavardėmis.

Atminimo akmuo primenantis, kad tai buvo Lietuvių kooperacinės kapinės

Atminimo akmuo primenantis, kad tai buvo Lietuvių kooperacinės kapinės

Našujos lietuviškos skulptūros ir gatvių pavadinimai

Priešingai daugeliui prieškarinių pirmosios bangos Amerikos lietuvių "kolonijų", Našujoje ir uždarius bažnyčią vyko nemažai su Lietuva susijusių veiklų. Priežastis tam - Zylonio fondas, įkurtas iš Amerikos lietuvių Zylonių šeimos palikimo. Ši šeima paliko pinigus tam, kad stiprinti Našujos ir Lietuvos santykius, ir iš fondo pinigų į Našują kviestos šiuolaikinės Lietuvos muzikos grupės, Našujos bibliotekai perkamos lietuviškos knygos, vyko kitų renginių.

Iš Zylonio fondo sukurta ir kai kurių naujų lietuviškų vietų. Pavyzdžiui, finansuota Lietuvos skulptorės Astos Vasiliauskaitės skulptūra "Kalbantis krūmas" (E Hollis St, prie gaisrinės). Nors pati skulptūra neturi lietuviškų simbolių ar formų, aiškinamajame stove prie jos minima sena lietuvių kalba, cituojama autorė ("Man smagu, kad lietuviai JAV atrado laimę. Kai žmogus laimingas, jis iš vidaus švyti"). Dar viena lietuvių sukurta skulptūra vadinasi Įvairovė (Diversity). Ji stovi netoli buvusių gamyklų, o ją sukūrė vietiniai lietuviai Voitkovskės ir Tomolonis.

Vasiliauskaitės skulptūra 'Kalbantis krūmas'

Vasiliauskaitės skulptūra 'Kalbantis krūmas'

Našujoje yra daug vietų, pavadintų buvusių jų savininkų lietuvių garbei. Viena jų - 116 akrų Gelažausko rezervatas į vakarus nuo miesto, įkurtas žemėje, kurią Gelažauskų šeima žemesne nei rinkos kaina - už 200 000 vietoje 2 800 000 dolerių - pardavė valdžiai (nors daugelis Naujojo Hampšyro lietuvių atvyko dirbti visų pirma fabrikuose, daug jų, kaip Gelažauskai, galiausiai įsigijo žemės ūkininkavimui, nes įsigyti žemės prieškariu ir tarpukariu buvo dažno lietuvio svajonė, o darbas fabrike - tik būdas tam pasiekti; daugelis tokių lietuvių, tiesa, užsidirbę pirko žemę Lietuvoje, bet kai kurie - ir JAV). Medinė lentelė su rezervato pavadinimu stovi prie įvažiavimo į rezervatą.

Įvažiavimas į Geležausko rezervatą

Įvažiavimas į Gelažausko rezervatą.
Šeima seniau ten augino karves.

Našujoje yra ir privačių namų rajonėlis, kuriame gatvės pavadintos lietuviškai šeimos, kuriai priklausė ta žemė, atstovų garbei. Pavadinimai - Tomolonis, Vieckis, Mizoras. Dar dvi gatvės irgi pavadintos tos šeimos atstovų garbei, tik vardai suanglinti: Monica, Monias. Pirmieji ten buvusio ūkio savininkai buvo Leonas (Leon) Vieckis ir Monika Mizuraitė-Vieckienė (Monica Mizuras Vieckis). Jų dukra Monika ištekėjo už kito lietuvio Juozapo (Joseph) Tomolonio, o kita dukra Filija (Phyllis) ištekėjo už Prano Monio (Frank Monis).

Mizoro gatvė, vienas lietuviškų Našujos gatvių pavadinimų

Mizoro gatvė, vienas lietuviškų Našujos gatvių pavadinimų

Kitur Našujoje yra ir Vilniaus gatvė - tiksliau, Vilna, taip pavadinta pagal senąjį prieškarinį rusišką miesto pavadinimą, kuris prieškariu dažnai vartotas ir anglų kalboje. O juk būtent prieškariu į Našują atvyko dauguma lietuvių. Prie Šv. Kryžiaus kapinių driekiasi Grigo gatvė.

Naujojo Hampšyro lietuviškos vietos toliau Našujos

Į šiaurę nuo Našujos esančiame Mančesterio mieste yra Kauno gatvė. Taip pat Mančesteryje puikiai išsilaikęs fabrikų rajonas - 1,5 km ilgio Commercial gatvė. Joje yra Millyard muziejus, kur aiškinama, kaip veikė šie fabrikai (naudodami vandens jėgą), kaip ten plušo dešimtys tūkstančių imigrantų (tarp jų lietuviai).

Bedfordo kaime prie Mančesterio 1957 m. savo vienuolyną įkūrė vienuolės benediktinės, dėl sovietinės okupacijos turėjusios trauktis iš Kauno. Nedidelio balto pastato, tiesa, nebėra: 1990 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, benediktinės savo veiklą perkėlė atgal į Lietuvą, o 1999 m. Bedfordo vienuolyną uždarė, žemę pardavė miestui. Pastatas sudegė, lietuviškų ženklų ten nebėra. Tiesa, parkas iki šiol oficialiai vadinasi Benediktinių parku (Benedictine Park). Uždarius vienuolyną, benediktinėms pastatytas paminkas Šv. Juozapo kapinėse, ant kurio aprašyta vienuolyno istorija, pavaizduotas tradicinis koplytstulpis.

Benediktinių parko ženklas

Benediktinių parko ženklas

Epingo miestelis stokoja lietuvių bendruomenės, bet ten yra palaidotas pasaulio sunkiasvorių bokso čempionas Jack Sharkey (Juozapas Žukauskas). Jis tikras lietuvis: „Jack Sharkey“ vardą pasirinko pagal du savo mėgiamus boksininkus. Amerikos lietuviai, būna, nežino rašytojų Škėmos ar Radausko, bet beveik visi žino Žukauską-Sharkey!

Ekspedicijų dienoraščiai

Šis enciklopedijos straipsnis parengtas ir informacija surinkta „Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų metu, pilni eskpedicijų dienoraščiai – čia:

“Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų po Naująjį Hampšyrą dienoraščiai

Lietuviškų vietų žemėlapis

Interaktyvus lietuviškų vietų Merimako slėnyje žemėlapis

Click to learn more about Lithuania: Naujasis Hampšyras, JAV Leave a comment
Comments (23) Trackbacks (0)
 1. Excellent article. Thank you. Jay (Zalanskas) Cook. New Hampshire

 2. Aciu uz LIETUVYBE !

 3. My parents are buried in the Lithuanian cemetery. We commissioned a “Rupintojelis” (Christ the Worrier) to be engraved on their tombstone. Interesting fact: buried near my parents are Mr and Mrs Kissel whose four sons were all famous football players (I know several played for the NFL). I was married at St Casimir’s church which has now been converted to a senior center/apartments. There was also a Lithuanian Club on High St which closed in the 60’s.

  • Thanks for sharing this. Indeed, many people at the Lithuanian cemeteries chose to engrave Lithuanian symbols on their tombstones. Among the most popular are the Coat of arms (Vytis), the Cross of Vytis, the Columns of Gediminas, the sun-cross. I have also seen the Iron Wolf and some other symbols.

  • I knew the Kissels. Mary was the sister to the football players and was a family friend. I also had Mrs. Kissel (wife of one of the football players) for typing in high school. We used to go to St. Casimir’s sometimes, especially holidays, until it closed. My people are buried in the Lithuanian cemetery as well and I plan on being buried there, too.

 4. Hello – are there any Lithuanian Language teachers in the Nashua/Manchester/Concord areas of New Hampshire ? Concord is preferred but would consider other areas. Thanks – Mary

 5. For several years we had Lithuanian Language classes at the local library but unfortunatly they were discontinued when attendance dropped to one or two.

 6. What does this mean:
  Metu Sonoma 27
  1903 Janvoro 7 Meres

 7. My babysitter in the 1940s was named Anne Mischkanis. We lived on West Hollis. Her father, a well-known character, owned a radio flyer wagon which he pulled from store to store on Main Street, gathering crate wood which he would bundle and resell as kindling. Does anyone know the family?

  • My great grandfather, whose name I could never spell , lived with his daughter Rose in Nashua NH when he was too old to work. She broke tradition and married an Irish man, John Francis McDermott.
   My father remembers his grandfather Joseph telling stories about the old country. ( My father was born in 1924.) We had lots of relatives thruout the Merrimac Valley.
   Now I am confident that my g. Grandfather’s name must have been spelled “Mischkanis” like your babysitter. Thank you. Perhaps I may proceed with ancestor discovery.

 8. Are you still looking for Lithuanian classes?.. I may be of help..email me at LTbalticLV@outlook.com
  Anyone of Lithuanian BLOOD.. (ethnicity)… is Lithuanian whether born in the old. Country or diaspora.. you are still Lithuanian blood and that is to be cherished and preserved!
  I can help maybe in helping/ connecting anyone of blood Lithuanian (no matter where born ..no matter if you speak Lietuvos or not!)…

 9. I am seeking information about my grandparents. My grandfather’s name was John Bagdonas, born in Lithuania in 1883 – I believe he immigrated in the early 1900s and he was a parishioner at St Casimir’s in Nashua. I know they are buried at the Holy Cross Cemetery. Is there a way that I can check their church records? I have called St Patrick’s and had no reply. Where else can I look to learn more about them?

 10. Were only Lithuanians buried in the co-op cemetery? I was surprised to find my husbands great grandparents there with the last name Bouley.

  • The surname does not mean much as the surnames were often Anglicized by the time of emigration or later. E.g. “Bouley” may be an Anglicized version of “Bulys”.

   That said, sometimes non-Lithuanians would be buried in Lithuanian cemeteries, e.g. because of being relatives of Lithuanians.

   As the time passed and the people’s ancestries became more mixed, it became more common to “open” such cemeteries to everyone (still, non-Lithuanians often saw little utility in having their graves there and so even new burials were typically Lithuanian-majority). But, as those are great grandparents, the burial is likely from a long time ago and so this is unlikely.

 11. My husband is half Lithuanian and half Canadian French. His grandmother Mokas was still alive when we married, and she showed me how to make several original meals from the old country. She tried to teach me the language as well. They lived in Lawrence Ma. and she worked in the mills there when she first immigrated over. She showed me how to make authentic dresses from her town. I made two for my children to wear to a festival in Lawrence back in the late nineties. I still have them and hate to throw them away. Do you know of anyone or any organization that might be interested in displaying them?

  • Lawrence Immigrant City archives tends to do a great job at collecting various materials albeit it is more of an archive than a museum so they do not display them but I think they could be interested.

   There are a multitude of Lithuanian museums in America, e.g. ALKA in Connecticut or Balzekas in Chicago, but you would have to contact them directly to see if they are interested (they would likely be displaying crafts of famous Lithuanian craftsmen, however).

   You may also try to sell them on E-Bay or similar sites if you just want to find any alternative use save for throwing away.

 12. My grandparents and parents are buried in Pinewood ( Lithuanian CoOp ). I heard that the cemetery was established because a man committed suicide and therefore could not be buried in the Lithuanian cemetery, or any Catholic cemetery,so, a friend of his converted his pig farm into a cemetery to be known as the Lithuanian CoOp. There are a few unmarked graves there that belong to some paupers, as well.

 13. This article offers a fascinating glimpse into the rich Lithuanian heritage in Nashua and its surroundings. It’s heartening to see how the legacy of the Lithuanian community is preserved through various monuments, street names, and cultural activities. Thanks for sharing this insightful piece!


Leave a comment

No trackbacks yet.