Gabalėliai Lietuvos Lietuviškos vietos ir paveldas užsienyje

Melburnas (Viktorijos valstija)

Antrasis pagal dydį Australijos miestas Melburnas turi pačią aktyviausią šalies lietuvių bendruomenę.

Jos centras - Lietuvių namai. Iš išorės jie atrodo kaip kuklios durys į dviaukštį namą, esantį gerame Šiaurės Melburno rajone, adresu 44 Errol St. Tačiau viduje - milžiniškos atmosferos nestokojančios puošniai senovišku stiliumi įrengtos erdvės, kurias lietuviai įsigijo ~1960 m.

Įėjimas į Melburno lietuvių klubą / namus, papuoštas Gedimino stulpais. ©Augustinas Žemaitis.

Didžiausia salė - Lietuvių teatras su ~300 vietų (salėje gera akustika, Melburno Fringe festivalio metu patalpas nuomojasi ir su lietuviais nesusiję garsūs Australijos muzikantai).

Melburno lietuvių teatras žvelgiant iš balkono. ©Augustinas Žemaitis.

Taip pat yra sekmadieniais veikiantis lietuviškas restoranėlis, šokių salė, daug lietuviškos simbolikos ir dalykų, menančių Lietuvos ir Australijos lietuvių įvykius. Veikia įvairios lietuvių organizacijos. Klubas nuomoja patalpas dar vienam restoranui.

Lietuvybe dvelkiantis menas Melburno lietuvių klubo patalpose. Kairėje ir dešinėje - paveikslai trispalvės tematika, viduryje - paminklas žuvusiems ir ištremtiems lietuviams. Nuotraukų autorius ©Augustinas Žemaitis.

Iki lietuvių patalpas naudojo krikščionys metodistai. Lietuviams savo bažnyčios Melburne Australija, skatindama juos asimiliuotis, neleido pastatyti (lietuviška bažnyčia Australijoje yra tik Adelaidėje), tad lietuviškos mišios vyksta gretimoje Šiaurės Melburno parapijoje.

Melburno lietuvių klubo koridoriuose - tautinės detalės, kaip lietuviškas kryžius. Nuotraukos autorius ©Augustinas Žemaitis.

Lietuviškų eksponatų yra ir Melburno imigracijos muziejuje. Netoli jo ant Sandbridge tilto per Jaros upę trumpai aprašomos visos Melburno imigrantų bendruomenės, tarp jų ir imigrantai iš Lietuvos. Tarp jų paminėti ir iš Lietuvos prieškariu imigravę žydai, kurių palikuonių Melburne taip pat nemažai (ypač St. Kilda rajone), tačiau jie yra įsilieję į platesnę vietos žydų bendruomenę.

SBS radijas, skirtas imigrantams į Australiją, transliuoja ir lietuvišką laidelę, jo lauko reklamose naudojama ir lietuvių kalba.

Click to learn more about Lithuania: Okeanija, Viktorija 6 Comments