Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Melburnas (Viktorijos valstija)

Antrasis pagal dydį Australijos miestas Melburnas turi pačią aktyviausią šalies lietuvių bendruomenę.

Jos centras - Lietuvių namai. Iš išorės jie atrodo kaip kuklios durys į dviaukštį namą, esantį gerame Šiaurės Melburno rajone, adresu 44 Errol St. Tačiau viduje - milžiniškos atmosferos nestokojančios puošniai senovišku stiliumi įrengtos erdvės, kurias lietuviai įsigijo ~1960 m.

Įėjimas į Melburno lietuvių klubą / namus, papuoštas Gedimino stulpais. ©Augustinas Žemaitis.

Didžiausia salė - Lietuvių teatras su ~300 vietų (salėje gera akustika, Melburno Fringe festivalio metu patalpas nuomojasi ir su lietuviais nesusiję garsūs Australijos muzikantai).

Melburno lietuvių teatras žvelgiant iš balkono. ©Augustinas Žemaitis.

Taip pat yra sekmadieniais veikiantis lietuviškas restoranėlis, šokių salė, daug lietuviškos simbolikos ir dalykų, menančių Lietuvos ir Australijos lietuvių įvykius. Veikia įvairios lietuvių organizacijos. Klubas nuomoja patalpas dar vienam restoranui.

Lietuvybe dvelkiantis menas Melburno lietuvių klubo patalpose. Kairėje ir dešinėje - paveikslai trispalvės tematika, viduryje - paminklas žuvusiems ir ištremtiems lietuviams. Nuotraukų autorius ©Augustinas Žemaitis.

Iki lietuvių patalpas naudojo krikščionys metodistai. Lietuviams savo bažnyčios Melburne Australija, skatindama juos asimiliuotis, neleido pastatyti (lietuviška bažnyčia Australijoje yra tik Adelaidėje).

Melburno lietuvių klubo koridoriuose - tautinės detalės, kaip lietuviškas kryžius. Nuotraukos autorius ©Augustinas Žemaitis.

Tačiau lietuviai turi savo parapijos namus ir lietuvių koplyčią (18 Henry Street), kur vyksta lietuviškos mišios. Ji įsigyta 1956 m. spalio 14 d., o mišios, kurios iki tol laikytos gretimoje (nelietuvių) bažnyčioje, ten perkeltos 2021 m. Kukliame interjere - lietuviškas koplytstulpis, Aušros Vartų Marijos paveikslas.

Melburno lietuvių parapijos namuose (koplyčioje)

Melburno lietuvių parapijos namuose (koplyčioje)

Lietuviškų eksponatų yra ir Melburno imigracijos muziejuje. Netoli jo ant Sandbridge tilto per Jaros upę trumpai aprašomos visos Melburno imigrantų bendruomenės, tarp jų ir imigrantai iš Lietuvos. Tarp jų paminėti ir iš Lietuvos prieškariu imigravę žydai, kurių palikuonių Melburne taip pat nemažai (ypač St. Kilda rajone), tačiau jie yra įsilieję į platesnę vietos žydų bendruomenę.


Taip pat skaitykite bendrą straipsnį apie Melburną ir jo lankytinas vietas.

Click to learn more about Lithuania: Okeanija, Viktorija 6 Comments

Džilongas (Viktorijos valstija)

Australijos Džilongo [Geelong] mieste šalia Melburno yra lietuvių namai. Dabartiniai lietuvių namai stovi Petit parke; pastatas nuomojamas iš Džilongo savivaldybės. Pirmieji Džilongo lietuvių namai, stovėję Duoro gatvėje, sudegė 1997 m. ir tada savivaldybė lietuviams suteikė naujas patalpas.

Lietuvių namai Džilonge, Petit parke

Lietuvių namai Džilonge, Petit parke

Džilongo Bell Park priemiestyje yra Kauno gatvė. Šis priemiestis kūrėsi po Antrojo pasaulinio karo ir daug jo gatvių pavadinta pagal vietoves, iš kur atvyko imigrantai (greta Kauno g. yra Liepojos (Libau), Vyslos (Vistula), Talino (Tallinn) gatvės).

Kauno gatvė Džilonge

Kauno gatvė Džilonge

Click to learn more about Lithuania: Okeanija, Viktorija No Comments