Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Džilongas (Viktorijos valstija)

Australijos Džilongo [Geelong] mieste šalia Melburno yra lietuvių namai. Dabartiniai lietuvių namai stovi Petit parke; pastatas nuomojamas iš Džilongo savivaldybės. Pirmieji Džilongo lietuvių namai, stovėję Duoro gatvėje, sudegė 1997 m. ir tada savivaldybė lietuviams suteikė naujas patalpas.

Lietuvių namai Džilonge, Petit parke

Lietuvių namai Džilonge, Petit parke

Džilongo Bell Park priemiestyje yra Kauno gatvė. Šis priemiestis kūrėsi po Antrojo pasaulinio karo ir daug jo gatvių pavadinta pagal vietoves, iš kur atvyko imigrantai (greta Kauno g. yra Liepojos (Libau), Vyslos (Vistula), Talino (Tallinn) gatvės).

Kauno gatvė Džilonge

Kauno gatvė Džilonge

Click to learn more about Lithuania: Okeanija, Viktorija Leave a comment
Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.