Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Lietuvos garbei pavadintos vietos užsienyje

Daugiau nei šimtas vietų pasaulyje yra pavadinta Lietuvos ir jos miestų pavadinimais. Daugiausia tai - gatvės, aikštės, skverai, parkai, bet yra ir keli ištisi miesteliai ar rajonai.

Lietuvos miestų garbei pavadinti miestai užsienyje

Buvusių kolonijinių valstybių miestai užjūriuose turi daug "bendravardžių". Lietuva tuo pasigirti negali - kolonijų, kuriose būtume steigę Naujuosius Vilnius ir Naujuosius Kaunus, juk neturėjome. Lietuviai masiškai emigruoti ėmė tik XIX a. antroje pusėje, kai dauguma didmiesčių jau buvo įsteigti.

Kanadoje yra du miestai, pavadinti Vilniaus garbei: Wilno Ontarijaus provincijoje ir Vilna Albertos provincijoje. Pirmasis pavadintas pagal lenkišką Vilniaus pavadinimą (įsteigtas lenko, gimusio Vilniuje), antrasis - pagal seną rusišką. Wilno kaimas yra ir Minesotoje (JAV). PAR yra Memel miestas, pakrikštytas pagal senąjį vokišką Klaipėdos pavadinimą.

Daugiau yra Lietuvos garbei pavadintų užsienio (ypač Amerikos) miestų rajonų - paprastai ten, kur seniau koncentravosi lietuviai, o jų centruose tebestovi lietuvių bažnyčios (pvz. Lithuanian Village Broktone).

Lietuvos ir jos miestų gatvės, aikštės ir prospektai užsienyje

Lietuvos gatves ar aikštes (Lithuania, Lituania...) pasaulyje galima skaičiuoti dešimtimis, bent antra tiek yra Lietuvos didmiesčių vardais pakrikštytų gatvių. Istoriškai tautų vardais vadintos tos gatvės, kuriose gyveno tų tautų žmonės, o miestų pavadinimais - gatvės, vedančios į tuos miestus.

Tokių pavyzdžių yra likę, kaip Klaipėdos gatvė Liepojoje, vedanti į Klaipėdą, ar Lietuvos prospektas Jelgavoje, besidriekiantis link Lietuvos. Šalyse, į kurias seniau plūdo Lietuvos emigrantai, kelios Lietuvos gatvės/aikštės yra tradiciniuose lietuvių rajonuose (pvz. Čikagoje, San Paulyje) o kitos atokiau jų, bet taip pakrikštytos vietos lietuvių iniciatyva.

Lietuvos gabalėliai Lithuanian Plaza gatvėje, kurios dauguma gyventojų ~1960 m. buvo lietuviai. ©Augustinas Žemaitis.

Sovietinės Lietuvos okupacijos (1940-1990 m.) metais tai reiškė ir pritarimą Lietuvos nepriklausomybei (taip Romoje vietos krikdemų valia atsirado Lietuvos aikštė - panašiai kaip šiandienos Vilniuje Tibeto skveras; VLIK'o atstovai dalyvavo ir suteikiant gatvėms Lietuvos vardą Buenos Airėse, Čikagoje, o Monrealyje Lietuvos gatvę išrūpino vietos lietuviai).

Priešingi politiniai motyvai paskatino Lietuvos (Litovskij, Litovskaja) ir jos miestų garbei pavadinti gatves buvusios Sovietų Sąjungos didmiesčiuose. Ten daug objektų būdavo vadinami kitų Sovietų Sąjungos kraštų ir miestų pavadinimais, taip pabrėžiant, kad visos šios žemės yra bendroje socialistinėje sferoje. Parduotuvės ir restoranai po privatizacijos pakeitė pavadinimus (ir Vilniuje juk neliko "Minsko" parduotuvės, "Maskvos" kino teatro), tačiau gatvių, paprastai esančių miegamuosiuose, "prie sovietų" statytuose rajonuose pavadinimai liko.

Lietuvos gatvė Maskvoje. Kaip įprasta vėlyvo sovietmečio gatvėms visi namai čia beveik vienodi, panašūs į bet kur kitur TSRS statytus. Jokių lietuviškų elementų nėra. Google Street View.

Lenkijos miestuose panašiai gausu Vilniaus (Wileńska), Aušros Vartų (Ostrabramska) gatvių, nes Vilniuje daug lenkų ir tarpukariu jis valdytas Lenkijos.

Lietuvos gatvių yra ir "egzotiškose" šalyse, kuriose XX a. gyventojų skaičius sparčiai augo, plėtėsi miestai. Trūkstant logiškų gatvių pavadinimų naujuose privačių namų priemiesčiuose jos imtos vadinti visų iš eilės šalių, pasaulio didmiesčių pavadinimais. Vien Meksikos miestuose tokių Lietuvos (Lituania) gatvių per dešimt, paprastai greta būna ir Latvijos, Estijos bei kitų šalių gatvės.

Lietuvos gatvė San Luis Potosi mieste Meksikoje. Google Street View.

Lietuvos miestų garbei pavadintos gatvės būna tuose užsienio miestuose, su kuriais Lietuvos miestai yra susigiminiavę. Dažnai gatvių pavadinimais tarsi apsikečiama: štai Vilniuje yra Vokietijos miesto Erfurto gatvė, o Erfurte - Vilniaus (Erfurtas buvo pirmasis miestas, su kuriuo Vilnius susigiminiavo dar 1970 m., sunkiai išsirūpinęs sovietinės valdžios leidimą), Tbilisyje - Vilniaus skveras, o Vilniuje - Tbilisio.

Galinės Vilniaus skvero Tbilisyje sienos fragmentas. Kai kuriose iš giminingų miestų pavadinimais pakrikštytų vietovių įrengiamos panašios vietos susigiminiavusiam miestui pagerbti. ©Augustinas Žemaitis.

Article by ©Augustinas Žemaitis.

Comments (2) Trackbacks (0)
  1. I came across a “Lietuvos Skveras” in Kiev, just across from St Sophia Cathedral. I took a photo of the sign but don’t see any way to upload it here.


Leave a comment

No trackbacks yet.