Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Oregonas

Pagrindinis lietuviško paveldo objektas Oregone yra lietuviškas koplytstulpis, kurį 1962 m. suprojektavo garsusis Amerikos lietuvių architektas Jonas Mulokas.

Kūrinys stovi Portlando „Grotto“ parke-šventovėje ant kalvos. Koplytstulpis dedikuotas (kaip nurodyta užraše ant jo) „Lietuviams kankiniams ir visiems, iš meilės savo šaliai ir dėl jos laisvės tapusiems tironijos aukomis“.

Lietuviškas koplytstulpis Portlande

Lietuviškas koplytstulpis Portlande

Nors šis kūrinys tradiciškesnis nei dauguma kitų J. Muloko koplytstulpių interpretacijų (pvz. koplytstulpio formos bažnyčios bokštai), tačiau vis vien unikalus – jį puošia ryškiaspalvės kompozicijos, vaizduojančios siužetus iš švč. Mergelės Marijos ir Jėzaus Kristaus gyvenimo.

Lietuviškas koplytstulpis Portlande iš arti

Portlando lietuviškas koplytstulpis iš arti

Nors Oregono lietuvių bendruomenė niekada nebuvo tokia didelė, kad pajėgtų pasistatyti savo bažnyčią ar įsteigti lietuvių klubą, kiekviena dipukų (pabėgėlių nuo Sovietų vykdyto genocido) grupė stengėsi turėti savo mieste bent jau kažką lietuviško, kažką, kas įamžintų Lietuvą – tokiu centru ir tapo šis koplytstulpis. Be to, lietuvių koplytstulpis šiame ramiame parke, į kurį galima pasikelti lynų keltuvu, įkvėpė pastatyti ir analogiškas lenkų ir kitų tautų "šventovėles" greta.

Bendras „Grotto“ parko vaizdas

Bendras „Grotto“ parko vaizdas

Be koplytstulpio, Portlande tėra tik du kiti su lietuviais susiję objektai: gatvės Ulsky Rd ir Miken Ln, pavadintos toje vietoje žemės turėjusių lietuvių garbei (jų tikrosios pavardės buvo Ulskis ir Mikėnas).

Ulsky ir Miken gatvių sankryža Portlande

Ulsky ir Miken gatvių sankryža Portlande


.

Click to learn more about Lithuania: Oregonas, JAV 2 Comments