Global True Lithuania Lithuanian communities and heritage worldwide

Konektikutas

Dėmesio: šis straipsnis šiuo metu iš esmės perrašomas, kadangi "Tikslas Amerika" projekto metu savanoriai aplankė čia paminėtas vietas, jas nufotografavo, atrado daug naujo apie jų dabartinę būklę bei apie papildomas lietuviškas vietas regione. Nauja straipsnio versija bus paskelbta iki 2017 m. gruodžio 14 d.!

Konektikutas maža valstija, jos plotas - lyg šeštadalis Lietuvos. Lietuvių čia ~33 000, bet tai reiškia 1% visų valstijos žmonių: didžiausias procentas Amerikoje.

Konektikutas buvo viena pirmųjų kolonijų Amerikos žemyne ir daug kas čia Amerikos mastais sena, sena ir lietuvybė. Tarp XX a. pradžios ar senesnių dviaukščių namų, kuriuose kadaise šeimos dar, turbūt, gyveno su tarnais, virš Konektikuto miestelių kyla ir lietuviškų bažnyčių bokštai. Visos jos masyvios, istoristinės, dar prieškarinės - tarsi perkeltos iš Lietuvos provincijos; tarsi tarnautų daugumos tūkstančiams, o ne vienai mažumai. Greta - zakristijos, mokyklos, irgi skaičiuojančios jau kone šimtmetį. Jos čia įsteigtos tada, kai pirmosios legalios lietuviškos mokyklos kūrėsi ir Lietuvoje.

Lietuvių bažnyčios Konektikute

Po galingos pirmosios imigracijos bangos ~1890-1910 m. lietuviai į Konektikutą nebesiveržė. Maži Konektikuto miesteliai, žymūs gelsvais rudens lapais, neprilygo patrauklumu Čikagai ar Niujorkui. Tai išgelbėjo senąsias bažnyčias - jos neperstatytos į didesnes, bet modernias ir mažiau įspūdingas. Iš šešių Konektikute buvusių lietuvių bažnyčių penkios tebeveikia, keturios tebėra oficialiai lietuviškos, bent trijose vyksta lietuviškos mišios. Toli gražu ne Čikaga, kur iš keturiolikos teliko irgi keturios, nors skaičiumi lietuvių ten kelis kartus daugiau. Gal kompaktiškesnis gyvenimas, provincijos aplinka padėjo lietuvybei išlikti ilgiau.

Tarp didesnių miestų daugiausiai lietuvių Panevėžio dydžio Voterburyje (Waterbury) - maždaug 2 500 iš 100 000. Didelė rausva Šv. Juozapo bažnyčia su stogastulpiu priešakyje. Pirmos lietuviškos mišios vyko dar 1894 m. - tai ir seniausia valstijos lietuvių bendruomenė. Bažnyčia pastatyta 1904-1905 m. Už jos nugaros - puošni dviaukštė mokykla su Vyčiu, statyta dar 1925 m.

Šv. Juozapo mokyklos Voterburyje pastatas puoštas daugeliu skulptūrų ir Vyčiu. Google Street View.

Lietuvybė tebeklesti ir valstijos sostinėje Hartforde (124 000 gyv., daugiausiai juodieji). Tenykštė rausva neogotikinė Švč. Trejybės lietuvių bažnyčia savo forma kiek primena Prancūzijos senąsias katedras. Greta senutis baltas namas - zakristija; prie jo plazda Amerikos ir Lietuvos vėliavos. Žemė įsigyta 1900 m., bažnyčia išmūryta 1915-1928 m. Iki 1964 m. veikė ir parapijos mokykla. Kaip ir kiti Konektikuto miestai, Hartofrdas traukiasi.

Švč. Trejybės lietuvių bažnyčia Hartforde. Google Street View.

Neoromaninė Niu Briteno (New Britain) lietuvių Šv. Andriejaus bažnyčia (396 Church Street) statyta 1911 m., greta - poilsio centras. Kitapus gatvės didžiulė autombilių aikštelė - joje lietuviškas kryžius, apsuptas Lietuvos ir JAV vėliavų.

Niu Briteno Šv. Andriejaus bažnyčia ir memorialas priešais. Google Street View.

Balti Ansonijos Šv. Antano bažnyčios bokštai (199 North Main Street). Pradėta statyti 1912 m. be vyskupo leidimo (vyskupas norėjo, kad lietuvius aptarnautų bendra parapija) - 1915 m. leidimą suteikė pats Vatikanas, kuriam lietuviai pasiskundė. Tais metais bažnyčia ir įšventinta.

Ansonijos Šv. Antano bažnyčia. Google Street View.

Visi keturi miestai yra toliau nuo kranto; pakrantės lietuvių bendruomenėms sekėsi mažiau. Niū Heiveno (New Haven) Šv. Kazimiero bažnyčia 2005 m. uždaryta, dabar čia - butai. Įdomi rekonstrukcija išsaugojo priekinį fasadą ir net kryžius, o aukštas stogas praplėstas gyvenamosiomis mansardomis.

Bridžporto Šv. Jurgio bažnyčia veikia, bet oficialiai nebevadinama lietuviška. Tačiau lietuviškos mišios ten vyksta, o viduje lietuvybės itin gausu: lietuviški užrašai inkorportuoti į kiekvieną vitražą, lietuviškas koplytstulpis, lietuviškai aprašytas kryžius ties altoriumi. Lietuvių bendruomenės likučiai gerai sutaria su ispanakalbiais naujesniais imigrantais, kurie dabar parapijoje vyrauja. Dėl gausios ispanakalbių bendruomenės bažnyčia dažniausiai atrakinta. Kaip būdavo įprasta to meto lietuvių bažnyčims, pagrindinė salė antrame aukšte, o apačioje veikdavo mokykla (dabar aktų salė).

Niū Heiveno Šv. Kazimiero bažnyčioje dabar butai (žr. į dideles mansardas ant stogo). Google Street View.

Putnamo vienuolynas - lietuvybės centras

Pačiuose valstijos rytuose esantis Putnamo miestas garsėja lietuvišku Nekaltai prasidėjusios Mergelės Marijos vienuolynu, į kuriame rengiamas kasmetines šventes atvyksta tūkstančiai lietuvių. Švenčiama kieme, o čia - mistiška lietuviška "Mindaugo pilis", paminklas Šiluvos apsireiškimui, Dangaus vartų kapinaitės, kiti simboliai. Vienuolynas 1936 m. įkurtas kaip Lietuvos vienuolyno padalinys, bet Lietuvą 1940 m. okupavus sovietams ir tenykščius vienuolynus sunaikinus, tapo savarankišku. Pastate yra Amerikos lietuvių kultūros archyvas (su biblioteka, lietuviško meno muziejumi).

Šio vienuolyno seserys 1959 m. išleido Adelės Dirsytės "Sibiro maldaknygę". Ši už nepritarimą komunizmui į Sibirą ištremta pasaulietė 1953 m. tremties sąlygomis surašė ir įrišo knygos rankraštį, į kurį sudėjo savo troškimus ir viltis. Tik po 6 metų maldaknygę pavyko išvežti į laisvąjį pasaulį - autorė to nebesulaukė, nes 1955 m. mirė nuo sunkių darbų lageryje susirgusi psichine liga, taip ir nesulaukusi leidimo grįžti iš tremties. Tačiau jos maldaknygės po Putnamo vienuolių darbo laukė didžiulis pasisekimas: vertimai į daug kalbų (net kinų), šimtatūkstantiniai tiražai (olandų k. - 450 000), pakartotiniai leidimai (vokiečių k. - penki), pranešę pasauliui apie lietuvių kančią ir viltį. Tai bene plačiausiai po pasaulį pasklidusi lietuviška knyga.

Click to learn more about Lithuania: Konektikutas, JAV 4 Comments

Lietuviško paveldo Naujojoje Anglijoje žemėlapis

Lietuviško paveldo vakariniuose JAV Naujojoje Anglijoje (Konektikute, Masačiūsetse, Meine, Rod Ailende, Naujajame Hampšyre) ir Kvėbeke (Kanada) žemėlapis.

Daugiau informacijos apie lietuvišką paveldą Konektikute, Masačiūsetse, Meine, Naujajame Hampšyre, Rodailende, Kvebeke.