Global True Lithuania Lithuanian communities and heritage worldwide

Naujasis Džersis (JAV)

Naujojo Džersio valstijos didžiausias miestas Džersis faktiškai yra Niujorko dalis. Nuo Niujorko jį skiria tik upė, jungia tiltai ir tuneliai. Tad Naujojo Džersio ir Niujorko lietuvių bendruomenės - susijusios.

Bendruomenės širdis - Elizabeth rajonas ir jo didžiulė senovinė Šv. Petro ir Povilo lietuvių bažnyčia (mišios laikomos angliškai ir lietuviškai, adr. 211 Ripley Pl). Joje - Šiluvos mergelės altorius. Nuo 2006 m. parapija dalinasi klebonu su lenkiška Šv. Adlaberto parapija, bet bažnyčios ir toliau veikia abi.

Elizabeto Šv. Petro ir Povilo lietuvių bažnyčia tarp Naujojo Džersio lietuvių bažnyčių pirmauja ir amžiumi, ir dydžiu, ir architektūra, ir ilgiausiai išsilaikiusiomis lietuviškomis mišiomis. Google Street View.

Jau 65 metus šiame rajone veikia lietuviška kepykla (131 Inslee Place), ten parduodama ir lietuviška duona.

Naujojo Džersio lietuviškos kepyklos dasadas apkaltas lentutėmis, turinčiomis priminti Lietuvos sodybą. Tiesa, čia tiekiami bendrai rytų europietiški patiekalai. Google Street View.

Džersio priemiesčiuose yra daugiau lietuvių bendruomenių, jų centrai - bažnyčios. Visų istorija panaši: parapijos įkurtos ~1910 m. po pirmosios lietuvių imigrantų bangos. Tačiau dabartinės mažos-vidutinės modernios bažnyčios pastatytos tik pokariu (1950-1980 m.), kai gana nedidelės (~500 lietuvių kiekvienoje) bendruomenės praturtėjo, be to, teko priimti naujus nuo sovietų atbėgusius migrantus. Visgi senosios kartos pamažu išmirė, o naujosios lietuvišai nebemoka, tad bažnyčiose tebelaikomos tik angliškos mišios, nors jos ir tebevadinamos lietuvių bažnyčiomis, o parapijonys lietuvių kilmės.

Pietinėje Džersio dalyje Bajonėje yra Šv. Mykolo lietuvių bažnyčia, statyta 1977 m. Jos adresas 15 E Twenty Third St., o gretima Church (Bažnyčios) gatvė dabar vadinama ir Matulis Way, 2000 m. mirusio kunigo Alberto Matulio garbei. Bajonėje yra ~400 lietuvių. Tiesa, vyskupijai užsimojus naikinti tautines parapijas Bajonės Šv. Mykolo bažnyčia buvo uždaryta ir perduota asirų apeigų katalikams. Ji netarnavo nė 40 metų.

Šv. Mykolo bažnyčia Bajonėje - tipiškas Naujojo Džersio lietuvių bažnyčios pavyzdys: nedidelė, statyta pokariu, nepretenzinga. Google Street View.

Daug lietuvių yra ir Kiernio (Kearney) priemiestyje. 1915 m., kai įsteigta lietuvių parapija, čia jų gyveno 400, gretimame Harisone (Harrison) 700 (šiandien - ~450 ir ~150). ~1954 m. pastatyta nauja Skausmingosos Švč. Mergelės Marijos (Our Lady of Sorrows) bažnyčia (136 Davis Ave). Ji su bokštu, greta - lietuviškas medinis kryžius. Per parapijos peniasdešimtmetį kunigas Pocus sakė: "Antros ir trečios kartos [imigrantų] šeimos niekad visiškai nesupras karšto ilgesio, kurį jų protėviai jautė gimtinės vaizdams ir garsams. Bet mūsų seni parapijiečiai gali prisiminti mūsų žmonių skurdą, jų vienatvę keistame krašte, jų jaunystę ir enerigiją, ir vienybės jausmą, siejusį juos su kitais lietuviais".

Įėjimas į Skausmingosios Švč. Mergelės Marijos bažnyčią, kaip įprasta senoms lietuvių parapijoms, papuoštas menišku mediniu kryžiumi. Google Street View.

Pokariu, 1962 m., savo nedidelę modernią bažnytėlę pasistatė ir Patersono Šv. Kazmiero parapija (147 Montgomery St; uždaryta 2014 m., parduota nedenominaciniams krikščionims). Panašiu metu pastatyta ir Niuarko Šv. Šeimos bažnyčia (207 Adams St), iš lauko primenanti dviaukštį daugiabutį (jei ne didelis lietuviškas medinis kryžius prie įėjimo). 1979 m. lietuviškos mišios ten dar vyko, dabar - angliškos ir portugališkos.

Rekomenduojama liteatūra: Barbara Krasner "Kearny's Immigrant Heritage" psl. 67-76.

Click to learn more about Lithuania: Naujasis Džersis, JAV 2 Comments