Global True Lithuania Lithuanian communities and heritage worldwide

Pensilvanija (JAV)

Pensilvanija yra antra JAV pagal lietuvių skaičių (78 000). Tai - ir seniausia užjūrio lietuvių bendruomenė. Mat lietuviai čia kėlėsi dar nuo XIX a. (1865 m.), kuomet Pensilvanijoje atrastas anglis, svarba prilygęs naftai šiandien.

Anglies telkiniai, priešingai nei gamyklos, buvo ne didimiesčiuose, o plynuose laukuose valstijos rytinėje dalyje. Vos juos atradus aplink išdygdavo miesteliai, kuriuos bematant apgyvendindavo sunkiai dirbti pasiryžę imigrantai iš skurdžių, laisvės stokojančių Europos kraštų - jų tarpe ir tada dar carinės Rusijos okupuotos Lietuvos. Darbas 10 valandų per dieną, 6 dienas per savaitę, gaunant 25 centus už valandą, atrodė geriau, nei carinė priespauda. Anglys išseko, o buvę juodadarbiai liko, ir štai šiandien ten gyvena jau ketvirtos, penktos kartos lietuviai (taip pat airiai, italai, lenkai, olandai, slovakai).

Pensilvanijos žemėlapis. Anglies kasimo regionas išskirtas raudonai, o žaliai sužymėtos šiame tekste minimos vietos. ©Augustinas Žemaitis.

Daugybėje tokių miestelių (virš 20) yra lietuvių kapinės ir bažnyčios. Mišios, tiesa, paprastai laikomos vien angliškai - per šitiek kartų lietuvių kalba visai ar iš dalies nunyko (priešingai nei į didmiesčius nauji lietuviai po 1907 m. čia beveik nebeimigravo). Bet bažnyčių dekoras, kur pastatai dar naudojami religijai, tebespinduliuoja lietuvybę, jame gausu lietuviškų užrašų. Lietuviški pavadinimai - šv. Kazimiero, Šv. Jurgio, Šiluvos mergelės, Vilniaus mergelės - tiesa daug kur pakeisti, arba tos bažnyčios jau nebeveikia (iš ~45 bažnyčių likę ~10-20). Itin smarkiai lietuviškos bažnyčios naikintos ~2008 m (beje bent iki 1980 m. lietuviškų bažnyčių lankomumas regione dar augo, priešingai kitų bendruomenių tendencijoms). Be įprastų Romos katalikų bažnyčių Skrantono mieste yra net 1924 m. nuo popiežiaus atsiskyrusi Lietuvių tautinė katalikų bažnyčia.

Lietuviškos mišios 2008 m. duomenimis tebelaikomos valstijos didžiausiame mieste Filadelfijoje, Šv. Andriejaus bažnyčioje (19th and Wallace Sts.). Kita lietuviška bažnyčia, neobarokinė Šv. Kazimiero (324 Wharton Street), 2011 m. prijungta prie Šv. Andriejaus parapijos bet irgi tebeveikia. Trečioji lietuviška Šv. Jurgio bažnyčia stovi 3580 Salmon St, ji dviejų aukštų, apačioje - mokykla. Filadelfijoje yra ir Lietuvių muzikos salė (Lithuanian Music Hall 2715 East Alegheny Avenue), 1908 m. statybos "Lietuva už Lietuvos ribų", kur yra lietuviškas restoranas, skaitykla, kalbos mokyklėlės, liaudies meno paroda, kultūros centras, vyksta kasmetės lietuviškos mugės.

Pensilvanijoje yra ir lietuviškiausias JAV miestelis Šenandorius (Shenandoah), kur ir šiandien lietuviais save laiko apie 14,65% gyventojų. XX a. pradžioje jis vadintas "Amerikos Vilniumi". Būtent čia išleistas pirmasis pasaulyje lietuviškas romanas - V. Pietario "Algimantas" (1904 m.), veikė lietuvių "mainerių" orkestras, kitos kultūrinės įstaigos; Shenandoah merais 42 metus buvo lietuviai. Nuostabiausias lietuvių palikimas buvo didelė dvibokštė Šv. Jurgio neogotikinė bažnyčia (statyta 1891 m.), seniausios Amerikoje lietuvių parapijos (įkurta 1872 m.) širdis. Bažnyčią Pensilvanijos istorijos muziejaus komisija pripažino turinčia istorinę svarbą tiek valstijos, tiek visų JAV mastu. Deja, 2010 m., nepaisydama lietuvių protestų, vyskupija ją uždarė ir nugriovė. Pamažu nyksta ir pats miestelis - ~1880 m. tai buvo tankiausiai apgyvendinta žemės vieta, 1910 m. ten gyveno 25 774 žmonės, 1960 m. 11 073, o 2010 m. surašymas suskaičiavo tik 5 071. Tai dažnas vadinamojo Anglies Regiono (Coal Region) gyvenviečių likimas; bendra jų populiacija nuo 1930 m. nukrito trečdaliu. Aplink jas gausu apleistų šachtų, kuriose kadaise triūsė ir dešimtys tūkstančių lietuvių.

Lietuviška Šv. Jurgio bažnyčia (dešiniau) greta kitos bažnyčios 1950 m. atviruke.

Shenandoah apylinkėse (15 km spinduliu) yra kaimų, kur lietuvių dar daugiau - štai 307 gyventojus turinčiame Selceryje (Seltzer) jie sudaro 27,46% žmonių, Naujojoje Filadelfijoje (New Philadephia) - 16,97% iš 1616 gyventojų, Kumboloje (Cumbola) - 15,06% iš 382. Virš 9% lietuviai sudaro ir gretimuose miesteliuose: Mainersvilyje (Minersville, 4686 gyv.), Mahanojuje (Mahanoy City, 5725 gyv.), Barnsvilyje (Barnesville, 2076 gyv.), Ringtaune (Ringtown, 2558 gyv.), Frakvilyje (Frackville, 8631 gyv.) bei kitur. Visos šios vietovės patenka į lietuviškiausių JAV vietų dvidešimtuką, net 16 iš 20 jo gyvenviečių - Pensilvanijoje, 15 - Anglies Regione.

Šiose vietose kiekvieną rugpjūtį vykstančios Lietuvių dienos (Lithuanian days) - seniausias visose JAV etninis festivalis, pirmąsyk surengtas 1914 m. Tarpukariu čia susirinkdavo 25 000 žmonių ir ta proga net nedirbdavo kasyklos. Lietuvių kultūra, tradicijos, menai ir amatai ir šiais laikais pagerbiami juos puoselėjančių klubų Amerikoje. Festivaliai vyksta taip seniai, kad pergyveno net du parkus, kuriuose būdavo rengiami (šie - uždaryti) ir dabar perkelti į Schuylkill Mall. Renginių pajamos visuomet būdavo skiriamos lietuviams svarbiems reikalams.

4,15% lietuvių yra Pitstone, 37 883 gyventojų turinčiame Skrantono priemiestyje, tai didžiausias lietuvių procentas tokio dydžio JAV mieste.

Pensilvanijos Anglies Regione yra ir Kasulaičio ežeras, greičiausiai toliausiai nuo Lietuvos esantis geografinis objektas, vadinamas lietuviškos kilmės žodžiu (Lietuvos rekordų knyga klaidingai šį titulą priskiria Čiurlionio kalnams Prano Juozapo žemėje Rusijoje, bet iki Kasulaičio ežero nuo Vilniaus - 7000 km, o iki Prano Juozapo žemės - perpus mažiau, 3500 km). Deja, internete rasti informacijos apie žmogų, kurio garbei pavadintas ežeras, nepavyko. Jeigu turite žinių - parašykite į komentarus.

Kasulaitis, beje, yra tarp mažumos Pensilvanijos lietuvių pavardžių, kurios rašomos taip pat, kaip dabar. Imigracija į Pensilvaniją vyko dar tada, kai nebuvo J. Jablonskio standartizuotos lietuvių rašybos, todėl pavardes, dažnai beraščių imigrantų, imigracijos pareigūnai į dokumentus įrašydavo labai įvairiai - ir pagal lenkišką, ir pagal anglišką rašybą, ir su galūnėmis, ir be: Abrachinsky, Abraczinsai, Sabaliauckene, Babeackas, Bakszis, Bakszys, Baranauckas, Bartkiawiczus, Bessaparis, Besuspraris, Bickauskas, Blewas, Kutchinskas, Kutchinsky... (Visa tai - nuo Šenandoriaus apylinkių lietuvių kapinių antkapių).

Lietuviško paveldo nemažai ir Pitsburge, buvusioje Amerikos plieno sostinėje, į kurio metalurgijos fabrikus prieškariu ir tarpukariu vagonais vežtas anglis iš Anglies regiono.

1930 m. net trys Pensilvanijos miestai pateko į daugiausiai skaičiumi (ne procentu) lietuvių turėjusių Amerikos didmiesčių sąrašą (tai vienintelė tokia valstija): Filadelfija buvo trečia (po Čikagos ir Niujorko), Pitsburgas aštuntas, o Skrantonas - dešimtas.

Click to learn more about Lithuania: Pensilvanija, JAV Leave a comment
Comments (19) Trackbacks (0)
 1. My fathers family worked in the coal mines, Joe Werbela was in the Pottsville area, and my fathers “Bieliunas” kin is a question mark. Is there any way for me to obtain information about where they lived?

 2. My fathers family worked in the coal mines, Joe Werbela was in the Pottsville area, and my fathers “Bieliunas” kin is a question mark. Is there any way for me to obtain information about where they lived?
  I live in Welland Ontario, Canada. I have visited Pottsville and intend to visit again.

 3. My “americanized” Bieliunas became Balonis. My family were coal miners in Mahanoy City. My Urlikas family were born in Tamaqua.

 4. Great stuff. Where did you get the numbers from?
  maybe some one has Kasulaitis lake pictures.

 5. I am looking to find out how this Mary Anna Cilcus fits into my family tree. Her father would be Walter Paul Cilcus (also spelled Cilcius). Her father would have been born in Lithuania but she was born in Pennsylvania. Could someone help me with information. The information below came from a librarian in Toronto.

  Name – Mary Anna Cilcus
  Birth place – 6 Nov 1916
  Birth place – Curwensville, Pennsylvania
  Father – Walter Paul
  Mother – Elizabeth Cilcus
  Death date – 21 Jul 2002

  Notes:
  Feb 1937 — name listed as Mary Anna Cilcus
  Dec 1943 — name listed as Mary Anna Paul
  Dec 1946 — name listed as Mary A. Mulford
  31 Jul 2002 — name listed as Mary Mulford

 6. I am looking for relatives of Ludwig Bingiel and Eva Roman
  I’m not sure who was born where. One was born in Vilnius, the other in Kona.
  Grandpap’s birth day was April 12 . He and my Bubba had 7 children. Helen, Jean Louis, Alma,Gustane, Michael Or John (He was known as both) and Martha. My Grandpap worked for Carnegie Coal Co. and lived in Atlasburg,Pa.

  • Hi Terri I think you need search under Kaunas city name not Kona becouse this is not even russian or polish translated name. Russian form would be Kovno Polish Kowno Jewish Kovne and German Kauen maybe this would help to find more information

 7. My grandfather was Jonas Queen who mined coal and lived in Fredericktown, PA. I am trying to connect with family to get more information regarding family line and names prior to my grandfather coming to America.

  • If you’d learn more about possible dates and locations and would like to continue the search in the Lithuanian archives – we may provide such services.

 8. looking for anyone related to Anna Karpavich (lithuanian Ona Karpaviciute or Karpaviciene). thanks!

  • We have an Ona Kurpaviciene (and some records spell the Karpaviciene), married to Juozas Levinskas. They were the parents of my husband’s mother, Brone (Bernice) Levinskaite Tamkus. Would love to compare notes. Please email me.

 9. I ama looking for family of Olga Samulevich . She was Olga Antonites and was sent to her uncle Stanley (or it could be Stanislau) from South Africa. Her father was Aleksander Josef Antonites (or it maybe Antanaitis) and her mother was Rozalie Sluzaitze. ( I am not sure about the spelling). Her family is South Africa were (she was the eldest of the siblings) Stanlislou (Stanley); Paul; Anna; Alex (Alexander)and Antonie (Anthony Mattheus) who was my late father. We would love to know if there are any of her family members left . The family tree is a riddle because they left Lithuania during the Russian era end of the 1800 and we couldnt trace any documentation eg the town where they come from birth dates etc . I would be much appreciated if you could contact me to see if we could exchange any information about our ancestors.
  Jurie Antonites Email< antonites.jurie@gmail.com or evan.antonites@gmail.com

 10. I am looking for my great-grandmother birth place in Philadelphia. All I know she born in 1915, Her name was Stefanija Dreiniute. Her parents Juozas (Juozapas) Dreinius and Stefanija Dreiniene (Bieliauskaite). Also, I know they owned a laundry there…
  Is it possible to find out more details?


Leave a comment

No trackbacks yet.