Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Vokiganas (Ilinojus)

Vokigano miestas į šiaurę nuo Čikagos turėjo visai stiprų lietuvių rajoną, kurio centras buvo Šv. Baltramiejaus lietuvių bažnyčia. Ši parapija įsteigta 1896 m. kaip bendra lenkų-lietuvių, tačiau 1903 m. lietuvių skaičiai smarkiai pakilo, lenkai atsiskyrė. Bažnyčia buvo lietuviško gyvenimo širdis: pavyzdžiui, mirus lietuviui, jos varpai mušdavo po kartą už kiekvienus gyvenimo metus. Dabartinis bažnyčios pastatas statytas 1938 m. (ankstesnė bažnyčia sudegė 1933 m.). Po XX a. pabaigos parapijų apjungimų (1991, 2009 m.) bažnyčia uždaryta nepaisant to (ar kaip tik dėl to), kad lietuvių parapija turėjo pakankamai lėšų, kai kitos parapijos jų stokojo. Dabar čia - labdaros dalinimo punktas, pilnas prekių vargšams.

Vokigano Šv. Baltramiejaus lietuvių bažnyčia

Vokigano Šv. Baltramiejaus lietuvių bažnyčia

Vokigano Šv. Baltramiejaus lietuvių bažnyčios vidus šiandien

Vokigano Šv. Baltramiejaus lietuvių bažnyčios vidus šiandien

Greta Šv. Baltarmiejaus lietuvių bažnyčios stūkso raudonaplytė Šv. Baltramiejaus lietuvių mokykla, kur Vokigano lietuvių kartų kartos gavo išsimokslinimą. Mokykla irgi uždaryta, bet išlikęs lietuviškas kertinis akmuo su užrašu "Šv. Baltramiejaus mokykla A.D. 1912". Pastatas irgi naudojamas labdarai.

Šv. Baltramiejaus lietuvių mokykla

Šv. Baltramiejaus lietuvių mokykla

Dar vienas buvusiame lietuvių rajone likęs su Lietuva susijęs užrašas - "Petroshius Memorial Funeral Home" (Petrošiaus laidojimo namai). Laidojimo namai seniai nebepriklauso nei Petrošiui, nei kitiems lietuviams, tačiau užrašas taip tvirtai "įmūrytas" į fasadą, kad niekas jo nenuėmė.

Petrošiaus laidojimo namų ženklas

Petrošiaus laidojimo namų ženklas

Po to, kai Romos katalikų bažnyčia uždarė visas apjungtas Vokigano katalikų bažnyčias, ji nupirko naują pastatą iš kitų krikščionių ir paragino visus miesto katalikus rinktis ten. Į naująją Šventos šeimos bažnyčią suvežtos religinės katalikiškos detalės iš visų uždarytų Vokigano bažnyčių. Iš Šv. Baltramiejaus lietuvių bažnyčios ten atvežti vitražai - tiesa, ne visi tilpo, teko apipjaustyti. Tačiau ant kai kurių dar gali pamatyti lietuviškus užrašus. Kadangi nuo kai kurių vitražų "nupjauti" aukotojų vardai, visi jie surašyti atskiroje lentelėje prie įėjimo (tarp jų daug lietuvių).

Lietuviški vitražai perkelti į Vokigano Šventosios šeimos bažnyčią

Lietuviški vitražai perkelti į Vokigano Šventosios šeimos bažnyčią

Prieškario ir tarpukario pramoniniame Vokigane lietuviai buvo viena didžiausių tautybių (kitos pagrindinės - suomiai ir slovėnai). Priešingai kitoms Vokigano tautybėms, tarp lietuvių nepasitaikė daug netikinčiųjų. Pagrindinė nereliginė lietuvių institucija buvo Lietuvių namai. Kadangi, kaip ir kitos Vokigano istorinės tautybės, užsidarius fabrikams, lietuviai išsikėlė iš miesto centro, o Vokigane daugumą ėmė sudaryti Lotynų amerikiečiai, ir buvę Lietuvių namai atiteko jiems ir dabar vadinami "La Hacienda Del Norte". Lietuviškos istorijos niekas neprimena, nes užrašas "Lietuvių namai" yra uždengtas "Hacienda del Norte" lenta.

Buvę Lietuvių namai (dabar - Hancienda del Norte)

Buvę Lietuvių namai (dabar - Hancienda del Norte)

Ekspedicijų dienoraščiai

Šis enciklopedijos straipsnis parengtas ir informacija surinkta „Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų metu, pilni eskpedicijų dienoraščiai – čia:

“Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų po Ilinojų dienoraščiai

Lietuviškų vietų žemėlapis

Visos lietuviškos vietos, aprašytos šiame straipsnyje, yra tiksliai pažymėtos interaktyviame žemėlapyje, sudarytame "Tikslas - Amerika" ekspedicijos metu (spauskite nuorodą):

Interaktyvus lietuviškų vietų Ilinojuje žemėlapis

Click to learn more about Lithuania: Ilinojus Leave a comment
Comments (6) Trackbacks (0)
  1. I remember buying smoke fish dinners here during lent.

  2. I remember as a small boy going with my Mother to the Hall for social events.

  3. I saw the Rivieras there in the ‘60s.

  4. In the early 60s st barts football team sometimes held practice on the 2nd floor of Lithuanian hall when the weather was bad.

  5. I remember the annual Christmas party for all the kids at st Bart’s school. We would all walk to Lithuanian Hall from the school.


Leave a comment

No trackbacks yet.