Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Rokfordas (Ilinojus)

Rokforde [Rockford], trečiajame pagal dydį Ilinojaus mieste, veikia Rokfordo lietuvių klubas (716 Indiana Ave). Jis įsikūręs pietinėje miesto dalyje, kur seniau kurdavosi lietuviai.

Rokfordo lietuvių klubas. Paprastai prie jo plazda ir Lietuvos vėliava

Rokfordo lietuvių klubas. Paprastai prie jo plazda ir Lietuvos vėliava

Šiais laikais, tiesa, klubas - daugiatautis. Tačiau jis didžiuojasi savo istorija: turi Lietuvos herbą, vėliavą, rūsio bare naudoja vėliavos spalvas. Skelbimų lentose pakabinti Lietuvos vaizdai, klubo istorija: šiame pastate klubas įsikūrė 1954 m.

Pastatas - dviejų aukštų. Pagrindiniame aukšte - pagrindinė renginių salė, o rūsyje - baras. Baras dabar - gyviausia klubo dalis, jis atdaras keturias dienas per savaitę.

The underground bar of Rockford Lithuanian Club

Rūsio baras Rokfordo lietuvių klube. Šviestuvai - Lietuvos vėliavos spalvų

Klubas dabar turi ~250 narių, o aukso amžiuje turėjo ~500. Daugelis jų (ar, tiksliau, jų tėvai, seneliai) kilę iš Europos, bet ne Lietuvos. Daugeliui per 50 metų - tokio tipo klubai JAV nėra populiarūs tarp jaunimo. Aplinkiniame rajone dauguma gyventojų - juodaodžiai.

Klubo skelbimų lentose pakabinta informacija apie Lietuvą, kad klubo nariai daugiau apie ją sužinotų. Tarp tos informacijos 'Tikslas - Amerika' komanda aptiko ir medžiagą, atspausdintą iš 'True Lithuania' svetainės.

Klubo skelbimų lentose pakabinta informacija apie Lietuvą, kad klubo nariai daugiau apie ją sužinotų. Tarp tos informacijos 'Tikslas - Amerika' komanda aptiko ir medžiagą, atspausdintą iš 'True Lithuania' svetainės.

Lietuvių klubui taip pat priklauso Lietuvių parkas pietiniame Rokforde su lietuvišku ženklu. Tiek parkas, tiek abidvi klubo salės nuomojami ir "žmonėms iš šalies", kas padeda klubui išsilaikyti. Lietuvių parke taip pat auginamos bitės, o Joninės švęstos ir gerokai po to, kai klube lietuviai neteko daugumos, nes ir nelietuviai klubo nariai stengiasi palaikyti lietuvišką klubo istoriją, sužinoti apie Lietuvos tradicijas.

Rokfordo lietuvių parkas (jis milžiniškas - atstumas nuo parko vartų iki šio ženklo apie pusantro kilometro)

Rokfordo lietuvių parkas (jis milžiniškas - atstumas nuo parko vartų iki šio ženklo apie pusantro kilometro)

Lietuvių svarbą Rokforde rodo ir tai, kad Rokfordo etninio paveldo muziejuje (1129 S. Main Street) viena iš šešių galerijų yra skirta lietuviams (likusios skirtos kur kas didesnėms JAV bendruomenėms: afroamerikiečiams, airiams, italams, lotynų amerikiečiams ir lenkams). Muziejus išlaikomas savnorių dėka ir atdaras kartą per savaitę, kai vyksta ekskursijos. Kiekviena galerija turi savo prezidentą (Lietuvos galerijai vadovauja lietuvė), jose laikomi meno kūriniai ir dirbiniai iš tos šalies. Prie muziejaus nuolat plazda visų šalių, kurių kultūros pristatomos jo galerijose, vėliavos (ir Lietuvos).

Rockford Ethnic heritage museum

Rokfordo etninio paveldo muziejus

Rokfordo etninio paveldo muziejaus lietuvių kambarys

Rokfordo etninio paveldo muziejaus lietuvių kambarys

Neseniai muziejus nusipirko gretimą namą, priklausiusį XIX a. Rokfordo aukštuomenės veikėjui. Tas veikėjas nebuvo lietuvis, tačiau prabangiame namo viduje matosi, kokios didybės apsupti gyvendavo gamyklose triūsusių lietuvių darbdaviai. Vienas tokių didžiulių fabrikų, beje, stūkso apleistas etolii Tautinio paveldo muziejaus (kitoje kelio pusėje).

Apleistas Rokfordo fabrikas prie miesto Tautinio paveldo muziejaus

Apleistas Rokfordo fabrikas prie miesto Tautinio paveldo muziejaus

Ilgametė muziejaus lietuviškos galerijos prezidentė buvo Ann (Ona) Keraminas, kuri taip pat kūrė ir sodus bei eglutės žaisliukus iš gėrimų šiaudelių. Tai - unikali Amerikos lietuvių tradicija; jie šiaudus pakeitė šiaudeliais, nes tikrų šiaudų JAV didmiesčiuose rasti buvo labais sunku.

Iš gėrimų šiaudelių lankstyti tradiciniai lietuviški sodai Rokfordo tautinio paveldo muziejuje

Iš gėrimų šiaudelių lankstyti tradiciniai lietuviški sodai Rokfordo tautinio paveldo muziejuje

Rokforde yra ir Šv. Petro ir Povilo lietuvių bažnyčia (617 Lincoln Avenue). Ji įkurta 1911 m., bet dabartinis pastatas pastatytas 1929 m. Tačiau lietuvių parapijos ten nėra jau seniai: 1985 m. pastatas perduotas juodaodžiams, 1992 m. - Lotynų amerikiečiams, ir dabar daugelis mišių ten ispaniškos. Lietuviškų detalių išorėje nėra.

Rokfordo Šv. Petro ir Povilo lietuvių bažnčyia

Rokfordo Šv. Petro ir Povilo lietuvių bažnčyia

Matant, kad net oficialiai lietuviškoms institucijomssunku rasti lietuvių narių sunku patikėti, tačiau Rokfordo lietuvių bendruomenė kadaise buvo labai gausi, prieš 1918 m. nepriklausomybę čia lankydavosi svarbiausi lietuvių veikėjai, net "Tautos patriarchas" Jonas Basanavičius.

Lietuviškų vietų žemėlapis

Visos lietuviškos vietos, aprašytos šiame straipsnyje, yra tiksliai pažymėtos interkatyviame žemėlapyje, sudarytame "Tikslas - Amerika" ekspedicijos metu (spauskite nuorodą):

Interaktyvus lietuviškų vietų Rokforde žemėlapis

Tikslas - Amerika ekspedicijos į Rokfordą dienoraštis

Tikslas - Amerika 2018 dienoraštis - Rokfordas

Tikslas - Amerika 2018 dienoraštis - Rokfordas

Augustinas: "Jau pradėjęs derinti apsilankymą Rokfordo lietuvių klube sulaukiau pirmo nustebimo. Paklaustas, kokių dar lietuviškų vietų yra apylinkėje, klubo direktorius pribloškė: „Aš ne lietuvis, tai negaliu daug pasakyti“.

Dar labiau teko nustebti pačiame didžiuliame klube. „Turime 250 narių“ - pasakojo direktorius - „Ir tik vienas jų yra lietuvis, ir tas pats nebevaikšto į klubą“. Pasirodo, apie 1980 m. lietuviai, mažėjant narių, nutarė priimti į klubą ir nelietuvius ir pamažu šie įsivyravo.

Tačiau „Lietuvių klubas“ toli gražu nėra tik pavadinimas! Klube pilna lietuviškų detalių, prie jo paprastai plazda trispalvė. „Senoji nudrizgo, bet užsakiau iš interneto naują“ - pasakojo direktorius. Nariai prispausdinę straipsnių apie Lietuvą, apie jos šventes. Smagu buvo ten atrasti ir tekstus iš savosios „True Lithuania“ svetainės! Net džemperiai „Lithuanian club“ pardavinėjami.

Aistė: "Nelietuvis lietuvių klubo vadovas James Gryder mums papasakojo ir apie mums ligi tol negirdėtas lietuviškas vietas : pasirodo, klubas dar turi Lietuvių parką, ten augina bites, 2015 m. šventė lietuviškas Jonines (tradicijas mėgina atkurti pagal tai, ką perskaito internete, kas tikrai įdomu ir savotiškai keista žinant, kad į tas lietuviškas šventes neateina lietuvių)"

Augustinas: "Kita diena laukė kaip niekad intensyvi, jau 8 val. ryto – susitikimai, lietuvių muziejaus salės aplankymas. Kur į tokį ankštą grafiką įterpti Lietuvių parką, esantį Rokfordo priemiestyje? “Gal galime nuvykti 6-7 val. Ryto, vos atsikėlę” - klausėme, abejodami, ar pavyks sutarti. Bet James Gryder sutiko – pažadėjo iš vakaro pakabinti sunkią spyną taip, kad nusiimtų be rakto, nors kitiems atrodytų užrakinta (miestas nelabai saugus).

Ta spyna rakinami ne varteliai, o vartai automobiliams. Nes parkas milžiniškas – vien nuo įvažiavimo iki „Lithuanian Park“ užrašo – pusantros mylios važiavimo!

Visgi, spėjome 8 val. Į Rokfordo etninio paveldo muziejų, kur mūsų laukė ne tik senyvos savanorės muziejininkės, bet ir vietos televizija, paėmusi iš mūsų interviu. Muziejus susideda iš keleto kambarių, tarp jų – lietuviško. Lietuvišką kuruoja rašytoja Sandra Colbert. Ji persikėlė iš Čikagos ir prisijungė prie muziejaus prieš kelias savaites – iki tol muziejui buvo sunku rasti lietuvę savanorę. Atsakymo į klausimą „Kur dingo Rokfordo lietuviai?“ nesulaukėme. Juk tai buvo milžiniška lietuvių „kolonija“, ten net lankėsi Basanavičius ir kiti. „Nuseno, numirė“ - sakė James Gryder klube. Bet kur jų vaikai – kituose miestuose bent jau dalis jų tęsia tėvų lietuvišką veiklą…

Aistė: "Bet vis tik smagu, kad lietuvybė Rokforde gyvuoja ne vien lietuvių dėka. Taip daug žmonių sužino apie Lietuvą, jiems Lietuva nebėra tik taškelis žemėlapyje. Tai svarbu: juk amerikiečiai renkasi, kur keliauti, kur investuoti, jie renka JAV valdžią, kuri gali turėti lemiamą reikšmę Lietuvai atsidūrus pavojuje."

Augustinas Žemaitis ir Aistė Žemaitienė, 2018 08 28.

Fotografuojame istorinį Rokfordo fabriką

Fotografuojame istorinį Rokfordo fabriką

Interviu vietos televizijai iš Augustino Žemaičio Rokfordo etninio paveldo muziejaus lietuvių salėje

Interviu vietos televizijai iš Augustino Žemaičio Rokfordo etninio paveldo muziejaus lietuvių salėje

Click to learn more about Lithuania: Ilinojus Leave a comment
Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.