Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Rokfordas (Ilinojus)

Rokforde [Rockford], trečiajame pagal dydį Ilinojaus mieste, veikia Rokfordo lietuvių klubas (716 Indiana Ave). Jis įsikūręs pietinėje miesto dalyje, kur seniau kurdavosi lietuviai.

Rokfordo lietuvių klubas. Paprastai prie jo plazda ir Lietuvos vėliava

Rokfordo lietuvių klubas. Paprastai prie jo plazda ir Lietuvos vėliava

Šiais laikais, tiesa, klubas - daugiatautis. Tačiau jis didžiuojasi savo istorija: turi Lietuvos herbą, vėliavą, rūsio bare naudoja vėliavos spalvas. Skelbimų lentose pakabinti Lietuvos vaizdai, klubo istorija: šiame pastate klubas įsikūrė 1954 m.

Pastatas - dviejų aukštų. Pagrindiniame aukšte - pagrindinė renginių salė, o rūsyje - baras. Baras dabar - gyviausia klubo dalis, jis atdaras kelias dienas per savaitę.

The underground bar of Rockford Lithuanian Club

Rūsio baras Rokfordo lietuvių klube. Šviestuvai - Lietuvos vėliavos spalvų

Klubas dabar turi ~250 narių, o aukso amžiuje turėjo ~500. Daugelis jų (ar, tiksliau, jų tėvai, seneliai) kilę iš Europos, bet ne Lietuvos. Daugeliui per 50 metų - tokio tipo klubai JAV nėra populiarūs tarp jaunimo. Aplinkiniame rajone dauguma gyventojų šiandien juodaodžiai.

Klubo skelbimų lentose pakabinta informacija apie Lietuvą, kad klubo nariai daugiau apie ją sužinotų. Tarp tos informacijos 'Tikslas - Amerika' komanda aptiko ir medžiagą, atspausdintą iš 'True Lithuania' svetainės.

Klubo skelbimų lentose pakabinta informacija apie Lietuvą, kad klubo nariai daugiau apie ją sužinotų. Tarp tos informacijos 'Tikslas - Amerika' komanda aptiko ir medžiagą, atspausdintą iš 'True Lithuania' svetainės.

Lietuvių klubui taip pat priklauso Lietuvių parkas pietiniame Rokforde su lietuvišku ženklu. Tiek parkas, tiek abidvi klubo salės nuomojami ir "žmonėms iš šalies", kas padeda klubui išsilaikyti. Lietuvių parke taip pat auginamos bitės, o Joninės švęstos ir gerokai po to, kai klube lietuviai neteko daugumos, nes ir nelietuviai klubo nariai stengiasi palaikyti lietuvišką klubo istoriją, sužinoti apie Lietuvos tradicijas.

Rokfordo lietuvių parkas (jis milžiniškas - atstumas nuo parko vartų iki šio ženklo apie pusantro kilometro)

Rokfordo lietuvių parkas (jis milžiniškas - atstumas nuo parko vartų iki šio ženklo apie pusantro kilometro)

Lietuvių svarbą Rokforde rodo ir tai, kad Rokfordo etninio paveldo muziejuje (1129 S. Main Street) viena iš šešių galerijų yra skirta lietuviams (likusios skirtos kur kas didesnėms JAV bendruomenėms: afroamerikiečiams, airiams, italams, lotynų amerikiečiams ir lenkams). Muziejus išlaikomas savanorių dėka ir atdaras kartą per savaitę, kai vyksta ekskursijos. Kiekviena galerija turi savo prezidentą (Lietuvos galerijai vadovauja lietuvė), jose laikomi meno kūriniai ir dirbiniai iš tos šalies. Prie muziejaus nuolat plazda visų šalių, kurių kultūros pristatomos jo galerijose, vėliavos (ir Lietuvos).

Rockford Ethnic heritage museum

Rokfordo etninio paveldo muziejus

Rokfordo etninio paveldo muziejaus lietuvių kambarys

Rokfordo etninio paveldo muziejaus lietuvių kambarys

Muziejus nusipirko gretimą namą, priklausiusį XIX a. Rokfordo aukštuomenės veikėjui. Tas veikėjas nebuvo lietuvis, tačiau prabangiame namo viduje matosi, kokios didybės apsupti gyvendavo gamyklose triūsusių lietuvių darbdaviai. Vienas tokių didžiulių fabrikų, beje, stūkso apleistas etolii Tautinio paveldo muziejaus (kitoje kelio pusėje).

Apleistas Rokfordo fabrikas prie miesto Tautinio paveldo muziejaus

Apleistas Rokfordo fabrikas prie miesto Tautinio paveldo muziejaus

Ilgametė muziejaus lietuviškos galerijos prezidentė buvo Ann (Ona) Keraminas, kuri taip pat kūrė ir sodus bei eglutės žaisliukus iš gėrimų šiaudelių. Tai - unikali Amerikos lietuvių tradicija; jie šiaudus pakeitė šiaudeliais, nes tikrų šiaudų JAV didmiesčiuose rasti buvo labais sunku. Viena didžiausių tokių dirbinių kolekcijų - Rokfordo etninio paveldo muziejuje.

Iš gėrimų šiaudelių lankstyti tradiciniai lietuviški sodai Rokfordo tautinio paveldo muziejuje

Iš gėrimų šiaudelių lankstyti tradiciniai lietuviški sodai Rokfordo tautinio paveldo muziejuje

Rokforde yra ir Šv. Petro ir Povilo lietuvių bažnyčia (617 Lincoln Avenue). Ji įkurta 1911 m., bet dabartinis pastatas pastatytas 1929 m. Tačiau lietuvių parapijos ten nėra jau seniai: 1985 m. pastatas perduotas juodaodžiams, 1992 m. - Lotynų amerikiečiams, ir dabar daugelis mišių ten ispaniškos. Lietuviškų detalių išorėje nėra, o viduje išlikusi tik 1949 m. atminimo lenta su daug lietuviškų pavardžių - tai parapijiečiai, aukoję vargonams. Yra taip pat ir klebono Reiko nuotrauka. Nors ir likęs interjeras mažai keistas po parapijos pasikeitimo, jame daug lietuviško niekada ir nebuvo (pvz. vitražai, daugelyje Amerikos lietuvių bažnyčių puošti lietuviškais užrašais, čia - paprasti). Kaip įprasta Amerikos lietuvių bažnyčioms, ji - dviaukštė. Antram aukšte maldų salė, pirmam - pasaulietinė.

Rokfordo Šv. Petro ir Povilo lietuvių bažnčyia

Rokfordo Šv. Petro ir Povilo lietuvių bažnyčia

Lenta su lietuviais aukotojais

Lenta su lietuviais aukotojais

Matant, kad net oficialiai lietuviškoms institucijoms sunku rasti lietuvių narių sunku patikėti, tačiau Rokfordo lietuvių bendruomenė kadaise buvo labai gausi, prieš 1918 m. nepriklausomybę čia lankydavosi svarbiausi lietuvių veikėjai, net "Tautos patriarchas" Jonas Basanavičius.

Taip pat būtent Rokforde 1951 m. susituokė Lietuvos pirmoji pora - Valdas Adamkus ir Alma Adamkienė (Nutautaitė).

Ekspedicijų dienoraščiai

Šis enciklopedijos straipsnis parengtas ir informacija surinkta „Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų metu, pilni eskpedicijų dienoraščiai – čia:

“Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų po Ilinojų dienoraščiai

Lietuviškų vietų žemėlapis

Visos lietuviškos vietos, aprašytos šiame straipsnyje, yra tiksliai pažymėtos interkatyviame žemėlapyje, sudarytame "Tikslas - Amerika" ekspedicijos metu (spauskite nuorodą):

Interaktyvus lietuviškų vietų Rokforde žemėlapis

Click to learn more about Lithuania: Ilinojus Leave a comment
Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.