Gabalėliai Lietuvos Lietuviškos vietos ir paveldas užsienyje

Springfildas (Ilinojus, JAV)

Nors Čikaga - didžiasuias ir žymiausias tiek Ilinojaus valstijos, tiek Amerikos lietuvių miestas - Ilinojaus sostinė yra kur kas mažesnis Springfildas.

Springfilde buvo 1909 m. statyta Šv. Vincento Pauliečio lietuvių bažnytėlė (8 ir Enos gatvių kampas), paprasta ir bebokštė, aplink kurią spietės įvairūs klubai ir kolektyvai. 1972 m. nepaisant parapijonių pasipriešinimo bažnyčia uždaryta - tada ji jau buvo paskutinė Springfildo tautinė parapija. 1976 m. nugriauta, dabar ten - parkavimo aikštelė.

Netoli vietos, kur stovėjo bažnyčia, 7-osios ir Enterprise gatvių kampe prie Enos parko, 2012 m. atidengta atminimo lenta. Jos tekstas: "Lietuviai masiškai atvyko į Sangamono apygardą per anglies bumą. Jų (su šeimomis) buvo keli tūkstančiai, jie bėgo nuo carinės Rusijos Imperijos vykdyto politinio ir religinio persekiojimo, prievartinio šaukimo į armiją, skurdo ir absoliutaus jų kalbos draudimo. 1908 m. 8-osios ir Enos gatvių kampe jie įkūrė "tautinę" Šv. Vincento Pauliečio katalikų bažnyčią, 63 metus tarnavusią kaip lietuvių identiteto ir kalbos centras. 1917 m. bažnyčia pavadinta svarbiausia miesto įvairių žmonių susitikimų vieta, kas sekmadienį jos mišias lankė 1200 žmonių. Po 1920 m. europetiškos kilmės etninėms grupėms smūgį sudavė imigracijos ribojimai, anglies kasyklų uždarinėjimai ir asimiliacija. Tačiau Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios svarba tik išaugo kai 1940 m. Lietuvą po 22 nepriklausomybės metų okupavo Sovietų Sąjunga. Kai Laisvė Tėvynėje ir vėl išnyko išlaikyti identitetą užsienyje atrodė moralinė pareiga. Nacionalinius jausmus paskatino ir Antrojo pasaulinio karo pabėgėliai, atvykę į JAV pagal JAV dipukų įstatymą (1948 m.). Ir tie jausmai liko dešimtmečius po to, kai 1971 m. Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia tapo paskutiniąja uždaryta "tautine" bažnyčia (1971 m.) 1988 m. drąsi Lietuvos "Dainuojanti revoliucija" (1987-1991 m.) įkvėpė 439 vietos Amerikos lietuvius įsteigti naują klubą savo kilmei pažymėti. Lietuva atkūrė nepriklausomybę kai Sovietų Sąjunga 1991 m. žlugo. Parėmė Bakšių, Čenių, Kolantinų ir Urbanickų šeimos, Amerikos lietuvių klubas, Marijos Jonaitienės, Mečio ir Antano Valiukėnų, Vitos ir Dariaus Žemaičių atminimui".

Springfilde gyveno ir ilgametis JAV kongresmenas, dabar senatorius Ričardas Durbinas (Richard Durbin), kurio motina - lietuvė. Jis prisidėjo ir prie atminimo lentos, o taip pat ne kartą lankėsi Lietuvoje. Iki Lietuvai tampant nepriklausomai aktyviai rėmė jos nepriklausomybę.

Būtent Lietuvos nepriklausomybės siekis 1988 m. vėl suvienijo Springfildo lietuvius, paskatino įsteigti lietuvių klubą. Dabar ši benduromenė turi vieną informatyvesnių JAV lietuvių tinklapių ir tik jos kryptingos veiklos dėka buvo pastatyta atminimo lenta.)

Click to learn more about Lithuania: Ilinojus, JAV Leave a comment
Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.