Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Minesota

Agrarinė Minesotos [Minnesota] valstija buvo toli į vakarus nuo didžiųjų JAV pramoninių miestų, klestėjusių prieš Pirmąjį pasaulinį karą, kuriuose kūrėsi dauguma lietuvių. Taigi vietinė lietuvių bendruomenė, įkurta 1922 m., buvo tokia maža, kad nuo 1970 m. jos veikla sustojo (tačiau 1991 m. buvo vėl atkurta). Čia nėra lietuviškų bažnyčių, klubų ar kitų panašių pastatų.

Tačiau yra kaimas, pavadintas Vilnu [Wilno] pagal lenkišką Vilniaus pavadinimą. Tai viena iš vos kelių vietovių, pavadintų Lietuvos miestų vardais. Kaimo pagrindinės gatvės pavadinimas taip pat susijęs su Lietuva – Kowno St. (t. y. pagal lenkišką Kauno pavadinimą).

Įdomu, kad šį kaimą 1883 m. įkūrė lenkai imigrantai, kilę ne iš dabartinės Lietuvos teritorijos. Tiesiog "Wilno", "Kowno" tuo metu veikė tarsi reklama, lenkams šios vietovės kėlė gerus jausmus ir skatino juos čia keltis. Lenkams tai buvo tarsi savos žemės. Wilno lenkų spaudoje net pravardžiuotas "Amerikos Lietuva", nors su Lietuva, be pavadinimų ir kažkiek panašaus kraštovaizdžio, daug bendro neturi.

Vilno kaimas

Vilno kaimas

Kaimą sudaro vos keletas namų ir neogotikinė Šv. Jono Kantiečio bažnyčia (3069 Kowno Street, pastatyta 1902 m.), pravardžiuojama „kukurūzų laukų katedra“ (joje yra vitražai su Lietuvos globėjais šv. Kazimieru ir šv. Jurgiu, bet tai lėmė bendra Lenkijos ir Lietuvos istorija). Vilnas laikomas pavyzdine lenkų ūkininkų bendruomene (o lietuviai tokių bendruomenių nesuformavo, nes daugiausia dirbo pramonėje).

Vilno bažnyčios ženklas

Vilno bažnyčios ženklas

Vilno šv. Jono Kantiečio bažnyčia

Vilno šv. Jono Kantiečio bažnyčia

Kowno gatvė Vilne

Kowno gatvė Vilne

Click to learn more about Lithuania: Minesota, JAV Leave a comment
Comments (3) Trackbacks (0)
  1. Hello Lithuanian friends,
    Wilno, Minnesota, was settled by Polish immigrants mostly from Poznan, Kashubia, and some from Galicia. None of them came from historic Lithuania. It was planned farming colony created by a Polish society in Chicago and the name was chosen because Wilno/Vilnius was a famous historical city that would appeal to Polish settlers. In the Polish newspapers of the 1890s it was often called “the American Lithuania,” but it had no other connection to Lithuania than the name.


Leave a comment

No trackbacks yet.