Gabalėliai Lietuvos Lietuviškos vietos ir paveldas užsienyje

Minesota

JAV Minesotos valstija yra kiek vakariau didžiųjų prieškario miestų, kuriuose telkėsi lietuviai. Tad lietuvių bendruomenė čia nedidelė, veikė 1922-1970 m., vėl atsikūrė tik 1991 m., lietuviškų bažnyčių nėra.

Užtat yra kaimelis Wilno, pavadintas Vilniaus garbei. Tai - viena nedaugelio pasaulio vietovių, pavadinta pagal Lietuvos miestus. 1883 m. miestą įkūrė lenkų imigrantai. Wilno vos keli namai, bet 1902 m. pastatyta neogotikinė šv. Jono bažnyčia; bažnyčios transepto kairėje - ir Lietuvos globėjų Šv. Kazimiero, Šv. Jurgio vitražai. Tiesa, sutapimai kyla ne dėl lietuvių indėlio, bet todėl, kad Lenkijos ir Lietuvos istorija iki XX a. buvo panaši. Kita vertus tikėtina, kad prie kaimo steigimo prisidėjo būtent Lietuvos lenkai, mat pagrindinė kaimo gatvė vadinasi Kauno (Kowno). Dėl savo iškilimo virš žemės ūkio gamtovaizdžio bažnyčia (adr. 3069 Kowno Street) vadinama "kukurūzų laukų katedra"; šito regiono lenkai, priešingai daugumai Amerikos lietuvių, dirbo laukus, o ne pramonėje.

Minesotos Vilniaus planas su pažymėta Kauno gatve

Click to learn more about Lithuania: Minesota, JAV Leave a comment
Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.