Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Turkija

Stambule veikia Adomo Mickevičiaus muziejus, įsikūręs tame name, kuriame šis rašytojas mirė.

Muziejuje aprašoma Adomo Mickevičiaus gyvenimo istorija, daug kartų minima ir Lietuva kaip jo gimtinė, įkvėpimas ir kai kurių svarbiausių kūrinių veiksmo vieta. Yra jo tekstų pavyzdžių lenkų, turkų, anglų kalbomis. Muziejus išsidėstęs per tris aukštus ir yra nemokamas.

Adomo Mickevičiaus muziejus Stambule

Adomo Mickevičiaus muziejus Stambule

Adomas Mickevičius save laikė ir lietuviu, ir lenku, rašė lenkiškai. Tuo metu tiek Lietuva, tiek Lenkija buvo okupuotos carinės Rusijos Imperijos, kuri persekiojo Mickevičių, ištrėmė į Rusiją. Nenorėdamas ten gyventi, jis verčiau emigravo į Vakarų Europą: Vokietiją, Italiją, Šveciariją, kur susitiko su žymiausiais to meto rašytojais (Gėte ir kitais), o jo kūryba ir toliau inspiravo dar bendrus lenkų bei lietuvių sukilimus prieš Rusijos valdžią (deja, nesėkmingus). Į Stambulą 1855 m. atvyko keli mėnesiai iki mirties. Tuo metu turkai kariavo su rusais ir Mickevičius tikėjosi suorganizuoti lenkų dalinius, kad šie kariautų turkų pusėje, bet mirė nuo choleros.

Adomo Mickevičiaus tekstai (su galimybe išsplėšti sau) muziejuje

Adomo Mickevičiaus tekstai (su galimybe išsplėšti sau) muziejuje

Antalija - populiariausias tarp lietuvių užsienio kurortas. 2022 m. šiame mieste atidarytas Lietuvos kultūros parkas.

Click to learn more about Lithuania: Azija / Afrika, Turkija Leave a comment
Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.