Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Liublinas (Lenkija)

Daugelis lietuvių žino, kad lietuviškomis vietomis Lenkijoje garsėja Krokuva ir Varšuva, tačiau nemažai jų turi ir Liublinas. Būtent Liubline 1569 m. pasirašyta garsioji Liublino unija, sujungusi Lietuvą ir Lenkiją į vieną valstybę.

Iš tų laikų Liublino Senamiestyje išliko nemažai pastatų. Nors Liublino pilis XIX a. perstatyta, jos Švč. Trejybės koplyčia išliko tokia, kokią ją regėjo Liublino sutarties aptarti ir pasirašyti atvykę Lietuvos didikai. Koplyčioje išlikęs netgi 1569 m. grafitis, kur „pasirašė“ vienas lietuvių didikų, kad tais metais ten buvo.

Liublino pilies Švč. Trejybės koplyčia

Liublino pilies Švč. Trejybės koplyčia

Grafiti apie Liublino uniją

Grafiti apie Liublino uniją

Tačiau įspūdingiausios toje koplyčioje – originalios gotikinės freskos, kuriomis nutapytas visas jos interjeras. Jos – daug senesnės už Liublino uniją ir jas regėjo visi, atvykę jos pasirašyti. Koplyčią fundavo ne kas kitas, o Jogaila, todėl tarp šventųjų atvaizdų galima aptikti ir paties Jogailso freskų. Didžiausia, į kairę nuo įėjimo – „Fundatoriaus auka“ (klūpintis Jogaila meldžiasi Marijai, laikančiai kristų). Arkoje, jungiančioje navą su presbiterija – raitas Jogaila (kairėje pusėje, priešais fundacijos raštą). O maždaug virš altoriaus vietos – Vyčio (Jogailaičių) kryžius.

Fundatoriaus aukos freska (klūpintis Jogaila)

Fundatoriaus aukos freska (klūpintis Jogaila)

Jojantis Jogaila freskoje

Jojantis Jogaila freskoje

Lubos su Jogailos (Vyčio) kryžiumi

Lubos su Jogailos (Vyčio) kryžiumi

Ta vieta už tuometinių miesto sienų (o dabar – beveik jo centre), kur stovyklavo Liublino unijos pasirašyti atvykę Lietuvos didikai, šiandien vadinama Lietuvių aikšte. Greitai po unijos pasirašymo ten pastatytas akmeninis obelsikas unijai atminti. Originalų obeliską nugriovė XIX a. miestą užėmę rusai, aikštę naudoję savo paradams. Vietoje jo tada pastatytas naujas metalinis.

Paminklas Liublino unijai vietoje, kur buvo apsistojusi Lietuvos delegacija

Paminklas Liublino unijai vietoje, kur buvo apsistojusi Lietuvos delegacija

Liublino unija Lietuvoje vertinama kontroversiškai, nes sudaryta Abiejų Tautų Respublika nebuvo lygi: Lietuva dėl unijos daug žemių turėjo atiduoti Lenkijai, o lenkų kultūra nustelbė lietuvišką. Tačiau Liubline unija vertinama vien teigiamai, ji giriama ir apraše prie paminklo.

Dažnam lietuviui dar nemalonesni kiti, vėliau Lietuvos aikštėje pastatyti paminklai: gegužės 3 d. konstitucijai (XVIII a. pabaigoje, daugeliu vertinimų, galutinai panaikinuisiai Lietuvą kaip atskirą nuo Lenkijos valstybę) ir Juzefui Pilsudskiui (nusprendusiam prijungti Vilniaus kraštą prie Lenkijos 1920-1922 m. kai jis mėgino atkurti tą lenkų kultūros dominuojamą Lenkijos-Lietuvos valstybę, kurią sukūrė Liublino Unija).

Nors Liublino Unija sujungė Lietuvos ir Lenkijos valstybes, atrodo, ji kartu tapo ir tuo momentu, nuo kurio Lenkijos ir Lietuvos istorijas lenkai ir lietuviai dabar vertina skirtingai ir iki XX a. įvykių tie vertinimai vis labiau išsiskyrė.

Click to learn more about Lithuania: Rytų Europa, Lenkija Leave a comment
Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.