Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Bulgarija

Bulgarija su Lietuva labiausiai susijusi per Joną Basanavičių. Šis žmogus, vadinamas lietuivų tautos patriarchu, baigęs medicinos mukslus išvyko iš tuomet carinės Rusijos (valdžiusios ir Lietuvą) ir 25 metus gyveno ką tik nepriklausomybę gavusioje Bulgarijoje - dirbo daktaru Lomo ir Varnos miestuose.

Priešingai daugybei kitų Lietuvai nusipelnusių žmonių, kurie gyveno užsienyje, Jonas Basanavičius daug nusipelnė ne tik Lietuvai, o ir Bulgarijai, todėl ir pagerbtas yra ir pačių bulgarų. Jis buvo tapęs Bulgarijos piliečiu, dalyvavo Bulgarijos politikoje, buvo išrinktas į Varnos miesto tarybą ir, kaip daktaras, pateikė daug siūlymų kaip Varną paversti kurortu, prisidėjo prie archeologijos muziejaus steigimo. Kartais sakoma, kad būtent Bulgarijoje J. Basanavičius įgavo politinės patirties, kuri padėjo jam vėliau svariai prisidedant prie Lietuvos Respublikos kūrimo.

Dėl Basanavičiaus nuopelnų Bulgarijai viena Varnos gatvė, o taip pat viena Lomo gatvė yra pavadintos Jono Basanavičiaus vardu. Tiesa, tuo metu buvo įprasta, kad emigrantai užsienyje savo vardą ir pavardę rašydavo vietos kalba - taigi, Bulgarijoje Jonas Basanavičius vadinosi Ivan Basanovič, ir būtent tokiu vardu yra pavadintos gatvės jo garbei (daktaro Ivan Basanovič).

Namas Ivano Basonovičiaus gatvėje Varnoje

Namas Ivano Basonovičiaus gatvėje Varnoje

Lietuviškasis Basanavičiaus vardas yra minimas ant atminimo stulpo pastatyto Varnos Panagiurište gatvėje, vietoje, kurioje gyveno Basanavičius. Tiesa, jis kiek subulgarintas ir parašytas kirilika: "Jonas Basanovičius".

Atminimo stulpas Jonui Basanavičiui Panagiurište gatvėje Varnoje

Atminimo stulpas Jonui Basanavičiui Panagiurište gatvėje Varnoje

Atminimo stulpas Jonui Basanavičiui Panagiurište gatvėje Varnoje

Atminimo stulpas Jonui Basanavičiui Panagiurište gatvėje Varnoje

Dar viena atminimo lenta atidengta ant Mirskij skersgatvio trečio namo Lietuvos šimtmečio proga - tame name irgi gyveno Basanavičius. Šį faktą atrado Panevėžio prokuroras Mociškis, o atminimo lentą įrengė Lietuvos ambasada Rumunijoje, akredituota ir Bulgarijai. Todėl šioje atminimo lentoje J. Basanavičiaus vardas parašytas jau ir lotynų raštu.

Namas, kuriame gyveno Jonas Basanavičius Mirskij gatvėje

Namas, kuriame gyveno Jonas Basanavičius Mirskij gatvėje

Atminimo lenta Jonui Basanavičiui Mirskij gatvėje

Atminimo lenta Jonui Basanavičiui Mirskij gatvėje

Click to learn more about Lithuania: Bulgarija, Rytų Europa Leave a comment
Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.