Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Kanzasas

Kanzas Sičio [Kansas City] lietuvių bendruomenė šiame mieste susiformavo apie 1900 m., kai į jį pradėjo vykti lietuviai imigrantai, norėję dirbti skerdyklose – vienose didžiausių pasaulyje, o anot kai kurių šaltinių, nusileidusiose tik Čikagos skerdykloms.

Jų bendruomenės centras buvo Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia, kurią jiems pavyko įsteigti įsigijus iš baptistų nedidelę bažnytėlę (1912 m.), prie kurios dar pristatė lietuvišką parapijinę mokyklą (XIX a. 3-ojo dešimtmečio pradžioje), parapijoje vykdė ir kitas tautines veiklas.

Sena Kanzas Sičio lietuvių bažnyčios (dabar nugriautos) nuotrauka

Sena Kanzas Sičio lietuvių bažnyčios nuotrauka

Deja, bažnyčios istorija liūdnoka: nors 150 lietuvių parapijiečių turėjo daugybę planų ir rinko lėšas didesnei bažnyčiai statyti, pareigas pradėjo eiti vyskupas, kuris nepritarė etninių bažnyčių kūrimui ir 1947 m. sujungė lietuvių bei slovakų parapijas. Lietuvių bažnyčia buvo uždaryta ir nugriauta; nuo to laiko čia tėra tuščias sklypas. Kai parapijiečių rinktos lėšos, galima sakyti, buvo atimtos, daugelis lietuvių išsikraustė iš rajono ir bendruomenė išsisklaidė.

Tuščias sklypas, kuriame stovėjo Kanzas Sičio šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia

Tuščias sklypas, kuriame stovėjo Kanzas Sičio šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia (Broadview ir Ridge Ave sandūroje)

Kadangi XX a. 5-ojo dešimtmečio pabaigoje čia nebebuvo lietuviškos bažnyčios, tai reiškė, kad po Antrojo pasaulinio karo atvykę pabėgėliai, bėgę nuo Sovietų genocido, neatvyko į Kanzas Sitį: nes nebuvo likę senųjų imigrantų įkurtų lietuviškų organizacijų, galėjusių juos pakviesti ir jiems padėti. Taigi bendruomenė neatsišviežino, priešingai, nei daugelis.

Visgi, kad ir kaip būtų keista, 1980 m. lietuviai ir jų palikuoniai atkūrė klubą, kad ir be atskiro pastato. Jie daugiausia koncentruojasi į tokias veiklas kaip lietuvių liaudies šokių kolektyvas "Aidas", lietuviškos šventės. Užsiėmimai vyksta anglų kalba – ji tapo gimtąja naujai gimusioms Kanzaso lietuivų kartoms, kadangi, kai lietuviai buvo pasklidę po įvairius rajonus, lietuviškai bendrauti nebebuvo su kuo, kaimynai buvo nelietuviai.

1988 m. pastate, stovinčiame greta iki šiol veikiančios Šv. Jono Krikštytojo kroatų bažnyčios, buvo įkurtas „Strawberry Hill“ muziejus – šis rūmus primenantis pastatas (pastatytas 1887 m.) kadaise buvo turtingos šeimos namai, o vėliau čia veikė kroačių vienuolių vadovaujama našlaičių prieglauda. Šio muziejaus tikslas – rinkti ir eksponuoti medžiagą apie regiono etnines bendruomenes. Buvusios vienuolių celės dabar paverstos „etniniais kambariais“, kurių vienas skirtas ir lietuviams. Per ekskursijas muziejaus gidai pasakoja ir apie šių tautinių mažumų istoriją, jų kilmės šalių kultūras, ir apie čia gyvenusią turtingą šeimą, ir apie prieglaudos kasdienybę – šitaip daugiatautis Strawberry Hill rajonas pristatomas iš įvairių pusių. Be to, muziejuje vyksta ir lietuvių klubo renginiai (pavyzdžiui, Nepriklausomybės dienos ar Kūčių minėjimai).

“„Strawberry

„Strawberry Hill“ rajono muziejus

Šio muziejaus lietuviškajame kambaryje eksponuojami tautodailės ir meno kūriniai, Lietuvos simboliai.

Tarp lietuviškų eksponatų „Strawberry Hill“ muziejuje: Kalėdų eglutės žaisliukai iš gėrimų šiaudelių (tai Amerikos lietuvių tradicija – Lietuvoje tam naudojami natūralūs šiaudai) ir itin simbolinis Dano paveikslas, kuriame vaizduojama Lietuva

Tarp lietuviškų eksponatų „Strawberry Hill“ muziejuje: Kalėdų eglutės žaisliukai iš gėrimų šiaudelių (tai Amerikos lietuvių tradicija – Lietuvoje tam naudojami natūralūs šiaudai) ir itin simbolinis Dano paveikslas, kuriame vaizduojama pirmykštė Lietuva

Lietuviškasis kambarys Kanzas Sičio „Strawberry Hill“ muziejuje

Lietuviškasis kambarys Kanzas Sičio „Strawberry Hill“ muziejuje

Be to, lietuvių bendruomenei pavyko atgauti Šv. Kazimiero bažnyčios varpą – nors iš pradžių jis buvo perduotas kitai bažnyčiai, vėliau tapo nebenaudojamas. Varpas buvo perkeltas į Vajandoto [Wyandotte] apygardos muziejų, kur dabar eksponuojamas svarbioje vietoje tiesiai už įėjimo - kartu su Šv. Kazimiero bažnyčios aprašu. Varpui paaukojusių lietuvių pavardės išlietos ant paties varpo šono.

“Šv.

Šv. Kazimiero bažnyčios varpas Vajandoto apygardos muziejuje

Ekspedicijų dienoraščiai

Šis enciklopedijos straipsnis parengtas ir informacija surinkta „Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų metu, pilni eskpedicijų dienoraščiai – čia:

“Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų po Kanzasą dienoraščiai

Click to learn more about Lithuania: Kanzasas, Okeanija, JAV Leave a comment
Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.