Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Erbana-Šampeinas, Ilinojus

Šampeine-Erbanoje įsikūręs didžiulis Ilinojaus universiteto miestelis. Jis ypač populiarus Amerikos lietuvių bendruomenėje. Lietuviai studentai čia įsteigė Lietuvių klubą, kuris vėliau evoliucionavo į Baltijos klubą, tad dabar priimami ir latviai bei estai (bet daugumą paprastai sudaro lietuviai). Klubas buvo įkurtas 1955 m. ir kadaise (9-ojo dešimtmečio pradžioje) jam net priklausė Baltijos namai, kuriuose drauge gyveno studentai iš Baltijos šalių. 2021 m. klubui priklausė apie 80 narių, iš kurių 20–30 buvo aktyvūs. Per didžiausius renginius prisijungia ir alumnai. Be to, universiteto bibliotekoje yra lietuviškų knygų rinkinys.

Išskyrus paminėtus dalykus, Ilinojaus universiteto Šampeino-Erbanos miestelyje ilgą laiką nebuvo matomų lietuviško paveldo objektų. Ši situacija pasikeitė 2019 m., kai prie universiteto komandos „Fighting Illini“ stadiono buvo atidengta žinomiausio universiteto alumno Dick Butkus skulptūra. D. Butkus yra vienas garsiausių visų laikų amerikietiškojo futbolo žaidėjų, įtrauktas į profesionaliojo futbolo šlovės galeriją, o 1962–1964 m. jis žaidė universiteto komandoje.

Dick Butkus statula Erbanoje-Šampeine, Ilinojuje

Dick Butkus statula Erbanoje-Šampeine, Ilinojuje

Įspūdingą statulą, vaizduojančią atakuojantį D. Butkų, padovanojo Joyce šeima. Ant skulptūros yra įrašas: „Kaip čikagietis, esu dėkingas, kad Dick Butkus pasirinko Ilinojų, kai jo troško kiekviena šalies mokykla. Tačiau jis nusprendė likti namuose (…).“

Ekspedicijų dienoraščiai

Šis enciklopedijos straipsnis parengtas ir informacija surinkta „Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų metu, pilni eskpedicijų dienoraščiai – čia:

“Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų po Ilinojų dienoraščiai

Click to learn more about Lithuania: Ilinojus, JAV Leave a comment
Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.