Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Akronas (Ohajas)

Akrono lietuvių bendruomenės istorija gana liūdna: nors lietuviai ten įstengė įkurti savo atskirą Šv. Petro bažnyčią dar antrajame XX amžiaus dešimtmetyje, bet jau XX amžiaus trečiajame dešimtmetyje jų parapija paversta teritorine ir taip visas lietuviškumas ilgainiui nunyko, bažnyčia vėliau buvo nugriauta.

Vienintelis dalykas, kuris dar primena lietuvybės istoriją - Birutos gatvė, kurioje ir stovėjo bažnyčia. Gatvė pavadinta LDK kunigaikštienės Birutės (prieš šimtą metų kartais vadintos ir „Biruta“) garbei. Ta teritorija mieste, kurioje ši gatvė yra, kadaise priklausė "Lietuvių žemės vystymo kompanijai" (Lithuanian Land Development company).

Birutos gatvės pradžia, iš kur matyti čia stovėjusios lietuviškos bažnyčios vieta width=

Birutos gatvės pradžia, iš kur matyti čia stovėjusios lietuviškos bažnyčios vieta

Akronas apsuptas kaimelių kitos bendruomenės, kuriai savo paveldą pavyko išlaikyti kur kas labiau, nei lietuviams – amišų. Jie dėl religinių priežasičų gyvena panašiai, kaip XIX a. ar dar seniau: važinėja karietomis, nenaudoja elektros, kalba vokiečių kalbos dialektu, kuriuo kalbėjo jų imigrantai protėviai prieš daugelį kartų.

Lietuviškų vietų žemėlapis

Visos lietuviškos vietos, aprašytos šiame straipsnyje, yra tiksliai pažymėtos interkatyviame žemėlapyje, sudarytame "Tikslas - Amerika" ekspedicijos metu (spauskite nuorodą):

Interaktyvus lietuviškų vietų Ohajuje žemėlapis

Tikslas - Amerika ekspedicijos į Akroną dienoraštis

Tikslas - Amerika 2018 dienoraštis - Akronas

Tikslas - Amerika 2018 dienoraštis - Akronas

Augustinas: „Tolimas kelias iš Deitono į kitus „lietuviškus” Ohajo miestelius driekėsi per amišų šalį. Amišai – bendruomenė, gyvenanti tarsi XIX a. Jie laiko, kad modernios technologijos atims galimybę iš jų laikytis krikščioniškų vertybių. Jie iki šiol kalba vokiškai, nors jų protėviai imigravo jau prieš kelis šimtmečius, traukdamiesi nuo religinio persekiojimo; jie iki šiol augina po 6-8 vaikus. Važiavimas nuo vienos lietuvių bendruomenės prie kitos per amišų kraštą, kur aplink - karietėlės, senoviniais rūbais vilkintys vaikai – atrodė, tarsi patekome į kostiuminę dramą.

Amišų bendruomenė, nors persikėlė į Ameriką prieš 300 metų, pasiliko labai panaši į tokią, kokia buvo tos emigracijos metu. Visiška priešingybė lietuviams iš tų Ohajo miestelių, kuriuos lankėme paskui.

Akrone teliko vienintelis lietuviškas dalykas – Birutės gatvė kadaise lietuvių valdytose žemėse. Bažnyčios – nėra, apie ją daug lietuvių nė nežino. Ir mėginimai surasti bent vieną lietuvį Akrone buvo bergždi – nors klausinėjome savo pašnekovų visuose aplinkiniuose miestuose, gal kokį pažįsta.“

Augustinas Žemaitis ir Aistė Žemaitienė, 2018 09 03.

Click to learn more about Lithuania: Ohajus, JAV Leave a comment
Comments (2) Trackbacks (0)
  1. Thank you for this helpful information. We are trying to locate information about my husband’s grandfather who was a Lithuanian in this area. Do you have any idea if the church records for St Peter’s Church are still preserved somewhere? Do you know which cemetery would have most likely been used by Lithuanians in Akron in 1924?
    I will appreciate any help or connections to other resources you can give me.
    Thanks, Leslie Howard

    • I don’t know about the records but I think you should enquire in the diocese. Lithuanians did not have their own cemetery apparently, in which case they tend to be spread among multiple cemeteries. Unfortunately, Akron was one of the few cities during “Destination Lithuanian America” field trips where we have been unable to find any Lithuanian or a related person to tell a story of the Lithuanian heritage there – it seems the community has totally assimilated or dispersed. As such, we know less about Akron Lithuanian heritage than about most other cities. We have visited the place of the church and marked it on Destination Lithuanian America map (it is demolished now, but the nearby street still has a Lithuanian name).


Leave a comment

No trackbacks yet.