Gabalėliai Lietuvos Lietuviškos vietos ir paveldas užsienyje

Duboizas (Pensilvanija)

Nors Duboizas - nedidelis miestelis (~20000 gyv.), jame veikia itin sena Šv. Juozapo lietuvių bažnyčia. Parapija įkurta dar XIX a., o dabartinis gražus neoromaninis pastatas statytas 1924 m. (State ir South Ave gatvių kampas). Jo kertiniame akmenyje parašya "St Josephs Lithuanain RC Church", viduje gražūs vitražai, po kiekvienu kurių - lietuvių aukotojų vardai. Prie altoriaus - Lietuvos vėliava. Rūsyje - parapijos salė, kur vyksta pasaulietinė lietuvių veikla. Yra eksponatų iš parapijos ir Duboizo lietuvių istorijos.

Duboizo lietuvių bažnyčia Pensilvanijoje.

Duboizo lietuvių bažnyčios Pensilvanijoje vidus.

2012 m., uždarius senesnes lietuvių parapijas, Duboizo Šv. Juozapo tapo seniausia tebeveikianti lietuvių parapija Amerikos žemyne. Tiesa, nuo 2017 m. pradžios mišios ten nebelaikomos, ji naudojama tik švenčių (vestuvių, laidotuvių) metu. Bet į vidų užeiti, privačiai pasimelsti galima nuolat (dienos metu). Naktį bažnyčios fasadas gražiai apšviečiamas.

Vitražo apačia su lietuvišku aukotojų pavadinimu.

Duboizo lietuviai tradiciškai laidojami atskirose Šv. Juozapo lietuvių kapinėse. Be kapų ten įrengtos medinės kryžiaus kelio stotys, ant kurių - lietuvių aukotojų vardai (deja, dalis stočių jau sunyko). Toks dalykas JAV kapinėse tikrai retas. Šiuos stotys turėjo padėti atrasti reikiamus kapinių sektorius.

Duboizo lietuvių kapinės su pakelės šventove tolumoje.

Taip pat kapinėse stovi "pakelės šventovė", 1979 m. padovanota Lietuvos Vyčių organizacijos 86 tarybos kunigų Urbono, Baro ir Rakausko atminimui su trimis kryžiais (ant jų buvo ir nukryžiuotieji, tačiau nupuvo).

Duboizo kapinių „pakelės šventovė“ iš arčiau.

Kapinėse galima aptikti labai senų antkapių su trumpais gyvenimų aprašymais.

Lietuviai sudaro ~3% Duboizo gyventojų. Anksčiau Duboize veikė ir Lietuvių klubas (Weber ir Chestnut gatvių kampas), tačiau jis uždarytas 2016 m. vadovui įtariamai iššvaisčius pinigus. Dar išlikęs užrašas "Litts Club", tačiau dabartinis pavadinimas - "Luigi's Villa". Pastatas dabar nuomojamas renginiams. Pastatas gana naujas ir didelis; jį statant, buvo juokaujant tikėtasi nukonkruoti gretimą lenkų klubą, tačiau jis toliau sėkmingai veikia. Klubas įkurtas 1900 m., dabartinis pastatas statytas 1960 m.

Išlikęs Duboizo lietuivų klubo ženklas.

 


Lietuviškų vietų žemėlapis

Visos lietuviškos vietos, aprašytos šiame straipsnyje, yra tiksliai pažymėtos interkatyviame žemėlapyje, sudarytame "Tikslas - Amerika" ekspedicijos metu (spauskite nuorodą):

Interaktyvus lietuviškų vietų Pensilvanijoje žemėlapis

 


Tikslas - Amerika ekspedicijos į Duboizą dienoraštis

Į Duboizą atvykome temstant. Dešimčia minučių vėluodami - juk norėjome iki maksimumo išnaudoti laiką Pensilvanijos anglies regione, kur buvome prieš tai. Tačiau dar iki sutemoms padengiant miestelį. Tai buvo svarbu - nes nors mums Duboize padėjęs Jonas Baltrus sutarė, kad lietuvių banyčia būtų atidaryta ilgiau, nei įprasta, nuotraukos jos viduej nebūtų pavykusios.

O vidus įspūdingas. Seniausia tuo metu lietuvių parapija JAV, deja, neseniai panaikinta, bet bažnyčia veikia, atidaryta, nors mišios ir nevyksta. Neaišku, kiek laiko... Buvo įdomu matyti tokią lietuvišką didybę taip toli nuo visų kitų lietuviškų vietų. Ne tik bažnyčią, o ir lietuvių kapines, lietuvių klubą (deja, neseniai užvėrusį duris).

Iki Pitsburgo nuo Duboizo kartu su Jonu Baltrumi važiavome porą valandų, panašiai tiek nuo Pietinio Anglies regiono. Ir tai buvo artimiausios "lietuviškos" vietos.

Augustinas Žemaitis, 2017 09 28.

Daugiau apie "Tikslas - Amerika" misiją

Click to learn more about Lithuania: Pensilvanija, JAV Leave a comment
Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.