Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Duboizas (Pensilvanija)

Nors Duboizas - nedidelis miestelis (~20000 gyv.), jame stovi Šv. Juozapo lietuvių bažnyčia. Parapija įkurta dar XIX a., o dabartinis gražus neoromaninis pastatas statytas 1924 m. (State ir South Ave gatvių kampas). Jo kertiniame akmenyje parašyta "St Josephs Lithuanian RC Church", viduje gražūs vitražai, po kiekvienu kurių - lietuvių aukotojų vardai. Deja, bažnyčia 2018 m. uždaryta ir parduota stačiatikiams. Kertiniame akmenyje tebėra įrėžta anglų k. "Šv. Juozapo lietuvių Romos katalikų bažnyčia 1924|.

Duboizo lietuvių bažnyčia Pensilvanijoje.

Duboizo lietuvių bažnyčios Pensilvanijoje vidus (prieš pardavimą stačiatikiams).

2012 m., uždarius senesnes lietuvių parapijas, Duboizo Šv. Juozapo tapo seniausia tebeveikianti lietuvių parapija Amerikos žemyne.

Vitražo apačia su lietuvišku aukotojų pavadinimu.

Duboizo lietuviai tradiciškai laidojami atskirose Šv. Juozapo lietuvių kapinėse. Be kapų ten įrengtos medinės kryžiaus kelio stotys, ant kurių - lietuvių aukotojų vardai (deja, dalis stočių jau sunyko). Toks dalykas JAV kapinėse tikrai retas. Šiuos stotys turėjo padėti atrasti reikiamus kapinių sektorius.

Duboizo lietuvių kapinės su pakelės šventove tolumoje.

Taip pat kapinėse stovi "pakelės šventovė", 1979 m. padovanota Lietuvos Vyčių organizacijos 86 tarybos kunigų Urbono, Baro ir Rakausko atminimui su trimis kryžiais (ant jų buvo ir nukryžiuotieji, tačiau nupuvo). Į kapines atvežta ir Šv. Juozapo statula, stovėjusi prieš uždarytąją lietuvių bažnyčią.

Duboizo kapinių „pakelės šventovė“ iš arčiau.

Kapinėse galima aptikti labai senų antkapių su trumpais gyvenimų aprašymais.

Lietuviai sudaro ~3% Duboizo gyventojų. Anksčiau Duboize veikė ir Lietuvių klubas (Weber ir Chestnut gatvių kampas), tačiau jis uždarytas 2016 m. vadovui įtariamai iššvaisčius pinigus. Dar išlikęs užrašas "Litts Club", tačiau dabartinis pavadinimas - "Luigi's Villa". Pastatas dabar nuomojamas renginiams. Pastatas gana naujas ir didelis; jį statant, buvo juokaujant tikėtasi nukonkruoti gretimą lenkų klubą, tačiau jis toliau sėkmingai veikia. Klubas įkurtas 1900 m., dabartinis pastatas statytas 1960 m.

Išlikęs Duboizo lietuivų klubo ženklas.

 


Lietuviškų vietų žemėlapis

Visos lietuviškos vietos, aprašytos šiame straipsnyje, yra tiksliai pažymėtos interkatyviame žemėlapyje, sudarytame "Tikslas - Amerika" ekspedicijos metu (spauskite nuorodą):

Interaktyvus lietuviškų vietų Pensilvanijoje žemėlapis

 


Daugiau apie "Tikslas - Amerika" misiją

Click to learn more about Lithuania: Pensilvanija, JAV Leave a comment
Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.