Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Jungtinė Karalystė

Jungtinė Karalystė savo stipria ekonomika ir anglų kalba tapo tikru magnetu lietuviams po 2004 m., kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą ir migracija palengvėjo. Ten išvyko ~100 000 lietuvių - daugiau nei į bet kurią kitą šalį bet kada anksčiau, išskyrus nebent prieškario migraciją į Ameriką.

Tačiau priešingai nei Amerikos lietuviai, Jungtinės Karalystės lietuviai nestato galingų lietuviškų mokyklų, bažnyčių ir paminklų - bent jau kol kas. Visgi Jungtinėje Karalystėje yra lietuviško paveldo: jį sukūrė kur kas mažesnės "atskilėlių" nuo emigracijos į JAV grupės, kurios XX a. pradžioje užuot brangiai plaukusios per Atlantą pasirinko tada dar didžiausios pasaulyje Britų imperijos miestus. Jie bėgo nuo beteisiškumo, pramoninių darbų nebuvimo, šaukimo į caro kariuomenę tada rusų valdytoje Lietuvoje.

Tikslūs lietuvių Britanijoje skaičiai neaiškūs, mat Britanijos surašinėtojai klausia rasinės kategorijos, o ne tautybės (lietuviai priskiriami kategorijai "Kiti baltaodžiai").

Lietuviškas paveldas Londone ir aplink

Dauguma Jungtinės Karalystės lietuvių gyvena sostinėje Londone (40 000 - 80 000), kur sudaro ~0,5% žmonių. Lietuvių rajono čia nėra, jų kiek daugiau Rytų Londone, kuris visad masino imigrantus. Čia yra ir Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčia, pastatyta dar prieškario imigrantų (1912 m.). Naujoji lietuvių migracija ją išgelbėjo nuo galimo sunykimo. Londone išlikusios ir lietuvių kapinės, kur palaidoti žymūs sovietų iš tėvynės išvaryti veikėjai, bet dabar lietuviai laidojami bet kuriose kapinėse.

Lodnono lietuvių parapija nuo 1955 m. Headley Park priemiestyje turėjo sodybą-viešbutį "Sodyba", kurioje vyksdavo lietuviškos šventės. Svarbiausias metų renginys ten - Sekminės. Deja, sodyba parduota ~2010 m.

Lietuviškas paveldas Anglijoje už Londono

Dėl sovietinės okupacijos iš Lietuvos pasitraukė iki 100 000 žmonių. Daugelis jų persikėlė į JAV, Kanadą, Australiją, bet šiek tiek atsikliuov ir Jungtinėje Karalystėje. Susijungę su senesnėmis nedidelėmis lietuvių bendruomenėmis jie kovojo už Lietuvos laisvę. Kartu su kitomis mažumomis iš sovietinėje sferoje atsidūrusių šalių, įkūrė Antibolševikinių tautų bloką.

Šis blokas Bradfordo katedroje 1983 m. atidengė atminimo lentą, kurioje - ir Lietuvos vėliava (taip pat Baltarusijos (senoji), Ukrainos, Estijos, Latvijos, Vengrijos). Lenta primena, kad šios tautos neturi laisvės.

Notingemo mieste lietuviai įkūrė Lietuvių katalikų centrą "Židinys" (paprastame dviaukščiame name adresu 16 Hound Road, West Bridgford, Nottingham).

Šiandien vienas lietuviškiausių Anglijos miestų yra Piterboras (Peterborough) kur, 2011 m. Jungtinės Karalystės gyventojų surašymo duomenimis, gyveno ~4000 imigrantų iš Lietuvos, jie sudarė 2% miestelėnų. Jie daugiausiai atvyko neseniai, bet lietuvių bendruomenė čia senesnė: mieste gyveno ne vienas lietuvis, 1944 m. pasitraukęs nuo sovietinio genocido. Nors tokių buvo mažai, dėl savo patriotizmo jie sugebėjo daug nuveikti plėtodami Jungtinės Karalystės lietuvių veiklą, siekdami paramos Lietuvos nepriklausomybei. Paskutinysis tos kartos Piterboro lietuvis Steponas Bronius Vaitkevičius mirė 2017 m. (gimė 1922 m.), į gyvenimo pabaigą už pastangas plėtojant Lietuvos ir Anglijos ryšius apdovanotas Lietuvos diplomatijos žvaigžde ir tapęs Piterboro miesto garbės piliečiu. Naujųjų Piterboro lietuvių imigrantų bendruomenės "Švyturys" jėgomis ant namo, kuriame jis gyveno (325 Eastfield Road), 2018 m. atidengta atminimo lenta Steponui Broniui Vaitkevičiui.

Atminimo lenta Vaitkevičiui Piterbore

Atminimo lenta Vaitkevičiui Piterbore

Lietuviškas paveldas Škotijoje

Taip pat ~8000 lietuvių prieškariu buvo įsikūrę Škotijoje (6000-7000 jų Šiaurinio Lanarkšyro grafystėje, Glazgo pietiniuose priemiesčiuose). Iki šiol čia, Belšilo (Bellshill) miestelio Mosendo (Mossend) rajone veikia Škotijos lietuvių socialinis klubas (79A Calder Road). Nuo 1904 m. gretimoje Šv. Šeimos bažnyčioje vykdavo lietuviškos mišios ir jas laikydavusiems lietuviams kunigams (ypač prelatui Gutauskui) pastatytas paminklas bei kryžius. Prieškario lietuviai norėjo ir galėjo pastatyti ir savo bažnyčią - bet to griežtai neleido vyskupas, nenorėjęs etninio skaldymosi. Botvelo (Bothwell) kapinėse yra lietuvių kapų, apipavidalintų labai britiškai: kai ilgais žodžiais užrašomos gimimo, mirties datos, papildoma informacija. Prie Karfino (Carfin) grotos yra ir užrašas lietuvių kalba.

Lietuviška koplytėlė ir kryžius Škotijoje. ©Paul Lucas.

Deja, prieškario Škotijos lietuvių bendruomenę ištiko žiaurokas likimas. Tada nepriklausomos Lietuvos dar nebuvo, todėl, kaip rašo BBC, "valdžia laikė lietuvius rusais, o dauguma škotų - lenkais", o leiboristų partijos įkūrėjas Keiras Hardis (Keir Hardie) piktinosi "Rusijos lenkų" (t.y. lietuvių) įvežimu. 1917 m. Britanija ir Rusija pasirašė sutartį, kuria įsipareigojo atiduoti lietuvius vyrus Rusijai, kad ten tarnautų armijoje (išsiųsta ~1200 vyrų). Dalis perplaukę jūrą jau neberado Rusijos Imperijos, bet grįžti į Škotiją galėjo nebe visi, daug ir nebenorėjo bei įsikūrė nepriklausomoje Lietuvoje. Gerokai sumenkusią Škotijos lietuvių bendruomenę po 1945 m. dar atgaivino nuo sovietų pabėgę dipukai, o masinė imigracija po 1990 m. ją visiškai pakeitė.

Lietuvių socialinis klubas Mosende. Google Street View.

Prieškariu Škotijoje buvo ir kitokių lietuvių: liūdnai pagarsėjęs komunistas Vincas Kapsukas, kurio garbei sovietai okupacijos metais buvo pervadinę Marijampolę. Škotijos lietuvių tarpe jis turėjo šiek tiek pasekėjų, bet bandymai iškart po nepriklausomybės atvesti komunizmą į Lietuvą patyrė visišką fiasko (iki Lietuvą okupavo sovietai).

Naujosios imigracijos bangos vietos Jungtinėje Karalystėje

Kituose Britanijos kraštuose senosios lietuvių bendruomenės nebuvo pakankamai didelės, kad kažką paliktų po savęs. Naujųjų Britanijos lietuvių veikla matosi ne akmenyje. Šitoks beprecedentis vienos tautos žmonių skaičius leido įkurti net ir komerciškai sėkmingas lietuviškas mokyklėles, atsirado lietuviškų parduotuvių tinklas "Lituanica". Tiesa, užrašai išorėje ir lenkiški bei rusiški, pardavinėjamos įvairios Rytų Europos prekės. Kai nėra atskirų lietuvių rajonų, kur būtų didelė koncentruota lietuvių rinka, tai būtina, kad išliktų verslas. Parduotuvės, mokyklėlės, barai ir kita įsikūrę nuomojamose patalpose, lietuviškos mišios už Londono ribų laikomos eilinėse bažnyčiose. Jei taip tęsis toliau tikėtina, kad prasidėjus neišvengiamam lietuvybės smukimui (jaunosios Britanijoje gimusios kartos asimiliuojasi) ir insitucijoms ėmus užsidarinėti ši milžiniška bendruomenė paveldo nepaliks.

Lituanica parduotuvė po geežinkeliu Birmingame. Google Street View.

Britanijos įstatymai nėra itin palankūs lietuviams. Mokyklos lietuvių kalba (išskyrus sekmadienines) čia negalėtų veikti. Lietuvių ir kitų rytų europiečių diskriminacija nėra vertinama taip pat neigiamai kaip, pavyzdžiui, juodaodžių imigrantų diskriminacija; todėl pastarųjų išeivių kultūra susilaukia didesnės paramos iš centrinės valdžios.

Click to learn more about Lithuania: Vak. Europa, Jungtinė Karalystė Leave a comment
Comments (9) Trackbacks (0)
  1. Do you have records for Scotland ?

    • What records do you mean? I personally do not know much about the Lithaunian heritage in Scotland. If you know about places, buildings, placenames, cemetaries, churches, graves, monuments, etc. related to Lithuania that exist in Scotland, please inform me and I will add that info to the website.

  2. Augustinas, there was significant community in Scotrland before WW1 – 20,000 people – and there were other communities in Widnes and Middlesbrough in England. There is much information !

  3. Do you have an email address I can use ?

    • I know about the community but so far haven’t found much information on its heritage. I have contacted you by e-mail now.

  4. I will send you some articles by email

  5. new my grandfather/mum came over in the early 1900’s to Bridgeton area but even although got most of his as he was naturalised Micilius to Mitchell and got his marriage in 1908 cant see anything about his wife Dairutis (no note of her becoming British) although got her brother who I believe came over a few years prior marrying a Norkaitis in Scotland in1910;believe the Norkaitis came from Hamilton

  6. There was a considerable number of Lithuanian people in Widnes who came over in around 1900. They were mainly Catholic. They worked in the mines and chemical industry. Names such as Karalius, Skilki, Asterouski, Myler. Many 2nd generation were prominent rugby league players.


Leave a comment

No trackbacks yet.