Gabalėliai Lietuvos Lietuviškos vietos ir paveldas užsienyje

Spring Valis (Ilinojus)

Spring Valio lietuvių Laisvės kapinės (įsteigtos 1914 m.) visame Ilinojuje garsėja kaip vieta, kurioje dažnai vaidenasi. Esą dažniausiai keisti įvykiai vyksta prie trijų brolių skerdėjų Masokų [Massock] šeimos mauzoliejaus (statytas 1920 m.), esą ten būta net nužudymų, lankytojams pasirodo žmogus su kirviu.

Spring Valyje buvo Šv. Onos lietuvių bažnyčia, bet ji uždaryta ~1960 m.

Click to learn more about Lithuania: Ilinojus, JAV Leave a comment
Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.