Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Spring Valis (Ilinojus)

Spring Valis – vienas pačių lietuviškiausių Ilinojaus miestelių. Jame – ir lietuvių bažnyčia, dvejos lietuviškos kapinės. Šaltinių teigimu, jame gyveno apie 40 proc. lietuvių (visa šiaurinė miesto dalis buvo vien lietuviai).

Spring Valio lietuvių Laisvės kapinės (įsteigtos 1914 m.) garsios visame Ilinojuje - ne vien tarp lietuvių. Mat jose neva vaidenasi. Esą dažniausiai keisti įvykiai vyksta prie trijų brolių skerdėjų Masokų [Massock] šeimos kriptos (statyta 1920 m.). Esą ten būta net nužudymų, lankytojams pasirodo žmogus su kirviu, viena kriptos pusė – šiltesnė, iš kriptos esą kartais srūva kraujas.

Lietuvių laisvės kapinės Spring Valyje

Lietuvių laisvės kapinės Spring Valyje

Nors vietiniai, su kuriais kalbėjo šio straipsnio autorius Augustinas Žemaitis, nusiteikę skeptiškai, tikra yra tai, jog XX a. 7 dešimtmetyje vietos jaunimas iš kriptos buvo pagrobęs kaukolę ir ją vežiojosi po visą miestelį. Būta ir kitokių vandalų išpuolių – kažkas kažkada čia paaukojo šunį. Tad policijai ši vieta žinoma ir jos stebima. Buvo vietinių, kurie teigė, kad nors kapinės galimai ir neapsėstos, bet ten yra tikrai „kažkas blogo“, ir taip buvę visada.

Lietuvių laisvės kapinės išties atrodo kraupiai – apžėlusios, antkapiai kai kur apversti. Įėjimą rasti nelengva, bet Masokų kripta matoma jau nuo kelio. Teritorijoje tarp medžių stūkso ir 3 metrų aukščio postamentas su užrašu „Lietuvių laisvės kapinės, įsteigtos 1914 m.“. Kapinės įkurtos netikinčiųjų, o žodis „laisvė“ reiškia „laisvę nuo bažnyčios“. Faktas, jog jose palaidota daug komunistų, taip pat nuteikia nejaukiai, ypač tuos, kurie išmano XX a. istoriją.

Masokų kripta Lietuvių laisvės kapinėse Spring Valyje

Masokų kripta Lietuvių laisvės kapinėse Spring Valyje

Kaip kontrastas Laisvės kapinėms Spring Valyje yra Šv. Onos lietuvių katalikų kapinės , įsteigtos 1912 m., ant kalvelės. Jose jauku pasivaikščioti. Esama didingų paminklų. Išskirtiniai du. Vienas jų – pastatytas 1992 m. – su dabar jau uždarytos Šv. Onos bažnyčios skulptūra, ant jo taip pat užrašytos septynių lietuvių kunigų pavardės. Kitas memorialas – kryžius centre, jame nurodytos kapines fundavusios lietuviškos bendrijos.

Spring Valio Šv. Onos lietuvių kapinių naujasis paminklas

Spring Valio Šv. Onos lietuvių kapinių naujasis paminklas

Spring Valio Šv. Onos lietuvių kapinės

Spring Valio Šv. Onos lietuvių kapinės

Šv. Onos lietuvių bažnyčia - viena seniausių Amerikos lietuvių bažnyčių, statyta 1897 m. Kertiniame akmenyje esama itin seno užrašo "Lietuwiszka bazrimoka Szw! Onos. Budawota dien. 26 liep 1897 m."

Vitražuose – ir lietuvių rėmėjų vardai. Bažnyčia uždaryta XX a. pabaigoje, menkstant vietos lietuvių skaičiui (ypač besidominčių savo kilme). Po jos uždarymo dalis lietuvių apskritai liovėsi vaikščioti į katalikų bažnyčias.

Spring Valio Šv. Onos lietuvių bažnyčia

Spring Valio Šv. Onos lietuvių bažnyčia

Spring Valio lietuvių bažnyčios kertinis akmuo

Spring Valio lietuvių bažnyčios kertinis akmuo

Spring Valio istorinės draugijos muziejuje yra lietuviškų eksponatų.

Ekspedicijų dienoraščiai

Šis enciklopedijos straipsnis parengtas ir informacija surinkta „Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų metu, pilni eskpedicijų dienoraščiai – čia:

“Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų po Ilinojų dienoraščiai

Lietuviškų vietų žemėlapis

Visos lietuviškos vietos, aprašytos šiame straipsnyje, yra tiksliai pažymėtos interaktyviame žemėlapyje, sudarytame "Tikslas - Amerika" ekspedicijos metu (spauskite nuorodą):

Interaktyvus lietuviškų vietų Spring Valyje žemėlapis

Click to learn more about Lithuania: Ilinojus, JAV Leave a comment
Comments (5) Trackbacks (0)
  1. Trying to retrace some of my mother’s childhood memories; do you know the address for St. Anne’s church?

  2. Is there anyway to contact someone about relatives that attended St. Ann Church
    And would be buried in St. Ann’s Cemetary


Leave a comment

No trackbacks yet.