Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Spring Valis (Ilinojus)

Spring Valis – vienas pačių lietuviškiausių Ilinojaus miestelių. Jame – ir lietuvių bažnyčia, dvejos lietuviškos kapinės. Šaltinių teigimu, jame gyveno apie 40 proc. lietuvių (visa šiaurinė miesto dalis buvo vien lietuviai).

Spring Valio lietuvių Laisvės kapinės (įsteigtos 1914 m.) garsios visame Ilinojuje - ne vien tarp lietuvių. Mat jose neva vaidenasi. Esą dažniausiai keisti įvykiai vyksta prie trijų brolių skerdėjų Masokų [Massock] šeimos kriptos (statyta 1920 m.). Esą ten būta net nužudymų, lankytojams pasirodo žmogus su kirviu, viena kriptos pusė – šiltesnė, iš kriptos esą kartais srūva kraujas.

Lietuvių laisvės kapinės Spring Valyje

Lietuvių laisvės kapinės Spring Valyje

Nors vietiniai, su kuriais kalbėjo šio straipsnio autorius Augustinas Žemaitis, nusiteikę skeptiškai, tikra yra tai, jog XX a. 7 dešimtmetyje vietos jaunimas iš kriptos buvo pagrobęs kaukolę ir ją vežiojosi po visą miestelį. Būta ir kitokių vandalų išpuolių – kažkas kažkada čia paaukojo šunį. Tad policijai ši vieta žinoma ir jos stebima. Buvo vietinių, kurie teigė, kad nors kapinės galimai ir neapsėstos, bet ten yra tikrai „kažkas blogo“, ir taip buvę visada.

Lietuvių laisvės kapinės išties atrodo kraupiai – apžėlusios, antkapiai kai kur apversti. Įėjimą rasti nelengva, bet Masokų kripta matoma jau nuo kelio. Teritorijoje tarp medžių stūkso ir 3 metrų aukščio postamentas su užrašu „Lietuvių laisvės kapinės, įsteigtos 1914 m.“. Kapinės įkurtos netikinčiųjų, o žodis „laisvė“ reiškia „laisvę nuo bažnyčios“. Faktas, jog jose palaidota daug komunistų, taip pat nuteikia nejaukiai, ypač tuos, kurie išmano XX a. istoriją.

Masokų kripta Lietuvių laisvės kapinėse Spring Valyje

Masokų kripta Lietuvių laisvės kapinėse Spring Valyje

Kaip kontrastas Laisvės kapinėms Spring Valyje yra Šv. Onos lietuvių katalikų kapinės , įsteigtos 1912 m., ant kalvelės. Jose jauku pasivaikščioti. Esama didingų paminklų. Išskirtiniai du. Vienas jų – pastatytas 1992 m. – su dabar jau uždarytos Šv. Onos bažnyčios skulptūra, ant jo taip pat užrašytos septynių lietuvių kunigų pavardės. Kitas memorialas – kryžius centre, jame nurodytos kapines fundavusios lietuviškos bendrijos.

Spring Valio Šv. Onos lietuvių kapinių naujasis paminklas

Spring Valio Šv. Onos lietuvių kapinių naujasis paminklas

Spring Valio Šv. Onos lietuvių kapinės

Spring Valio Šv. Onos lietuvių kapinės

Šv. Onos lietuvių bažnyčia - viena seniausių Amerikos lietuvių bažnyčių, statyta 1897 m. Kertiniame akmenyje esama itin seno užrašo "Lietuwiszka bazrimoka Szw! Onos. Budawota dien. 26 liep 1897 m."

Vitražuose – ir lietuvių rėmėjų vardai. Bažnyčia uždaryta XX a. pabaigoje, menkstant vietos lietuvių skaičiui (ypač besidominčių savo kilme). Po jos uždarymo dalis lietuvių apskritai liovėsi vaikščioti į katalikų bažnyčias.

Spring Valio Šv. Onos lietuvių bažnyčia

Spring Valio Šv. Onos lietuvių bažnyčia

Spring Valio lietuvių bažnyčios kertinis akmuo

Spring Valio lietuvių bažnyčios kertinis akmuo

Spring Valio istorinės draugijos muziejuje yra lietuviškų eksponatų.

Lietuviškų vietų žemėlapis

Visos lietuviškos vietos, aprašytos šiame straipsnyje, yra tiksliai pažymėtos interkatyviame žemėlapyje, sudarytame "Tikslas - Amerika" ekspedicijos metu (spauskite nuorodą):

Interaktyvus lietuviškų vietų Spring Valyje žemėlapis

Tikslas - Amerika ekspedicijos į Spring Valį dienoraštis

Tikslas - Amerika 2018 dienoraštis - Spring Valis

Tikslas - Amerika 2018 dienoraštis - Spring Valis

Augustinas: "Kur kas geriau sekėsi Spring Valyje. Net kontaktų ten pačiam nereikėjo ieškoti: vos paskelbėme apie savo misiją „gabaleliailietuvos“ Facebook paskyroje, tuoj atsirado būrelis padėti norinčių žmonių. Tarp jų – Joseph Nauyalis, Vytį išsitatuiravęs grynakraujis lietuvis, kurio jau net ir tėvai gimę JAV. Ir jo žmona Jurgita, atvykusi iš Lietuvos tik prieš dešimt metų."

Aistė: "Spring Valio lietuvių kapinės – garsios visame Ilinojuje, rašė apie jas net Amerikos nacionalinė spauda. Mat kapinėse esą vaidenasi: prie lietuvių skerdikų Masokų kapo pasirodo žmogus su kirviu, iš ten teka kraujas, pridėjus ranką prie kapo vienos pusės justi karštis. Vietiniai į tas istorijas žiūri su šypsena, nors vaikystėje patys bijodavo. Kai kuriems pabodo visokie šilumos detektoriais ginkluoti „vaiduoklių medžiotojai“, o policininkas Joseph paliudijo, kad ir policija tą vietą nuolat stebi (kažkas iš kriptos buvo pavogęs kaukolę, sudeginęs ten šunį)."

Augustinas: "Tose kapinėse laidoti laisvamaniai, sako, ir komunistai. Kapų nedaug. Atmosfera tikrai kraupoka: ypač kai užėjo audra. Kitos, šv. Onos katalikų, lietuvių kapinės pasirodė jaukesnės. „Man patinka čia pasivaikščioti ir apskritai buvo daug lengviau pritapti tokiame lietuviškame miestelyje“ - pasakojo Jurgita. Kadaise lietuviška buvo visa miestelio pusė ir dabar dar daug lietuvių palikuonių – tie, grynesni, dar labiau demonstruoja patriotizmą už daugelį Lietuvos lietuvių, nors lietuviškai moka mažai. Štai John Bogatitus, atėjęs su mumis susitikti į miestelio muziejų, Lietuvos vėliavos spalvomis išdabino… kojos protezą."

Augustinas Žemaitis ir Aistė Žemaitienė, 2018 08 28.

Su Spring Valio lietuviais

Su Spring Valio lietuviais

Click to learn more about Lithuania: Ilinojus, JAV Leave a comment
Comments (5) Trackbacks (0)
  1. Trying to retrace some of my mother’s childhood memories; do you know the address for St. Anne’s church?

  2. Is there anyway to contact someone about relatives that attended St. Ann Church
    And would be buried in St. Ann’s Cemetary


Leave a comment

No trackbacks yet.