Gabalėliai Lietuvos Lietuviškos vietos ir paveldas užsienyje

Monrealis (Kvebekas, Kanada)

Monrealis yra antrasis pagal dydį Kanados miestas (~3 mln. gyv.), tad ir lietuvių pabėgėlių pokariu čia atvyko daug. Jie pastatydino dvi modernistines bažnyčias, iki šiol tarnaujančias bendruomenei. Monrealis - vienintelis daug lietuviško paveldo turintis prancūzakalbis miestas.

Aukštas Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčios špilis kyla virš senų namų rajono (adresas: 3426 Parthenais). Šiai parapijai jau per 100 metų, bet bažnyčia pokarinė.

Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia Monrealyje. Google Street View.

Pietiniame Monrealyje, 1465 Rue de Seve, yra irgi XX a. vidurio Aušros Vartų lietuvių bažnyčia (kaip anuomet įprasta pavadinta patriotiškai, su aiškia aliuzija į paliktą Lietuvą). Ji bebokštė, stačiakampių formų. Greta veikia ir lietuvių kredito unija. Bažnyčioje už altoriaus - įspūdinga Vilniaus Trijų kryžių paminklo kopija.

Aušros Vartų lietuvių bažnyčia Monrealyje. Google Street View.

Kaip ir kitur Kanadoje lietuviai Kvebeke ėmė kurtis JAV apribojus imigraciją prieš Pirmąjį pasaulinį karą, bet ypač jų padaugėjo prisijungus pabėgėliams nuo sovietų (tada pastatytos ir bažnyčios). Protestai už Lietuvos nepriklausomybę buvo nuolatinis reiškinys, tada lietuviai pasiekė, kad Monrealio LaSalle rajone atsirastų Lietuvos gatvė (Rue Lithuania). Taip pavadinta gatvelė supama dviaukščių sublokuotų namų.

Lietuvos gatvė Monrealyje. Google Street View.

Kanada yra dvitautė valstybė: dauguma provincijų yra buvusios anglų kolonijos ir kalba angliškai, o Kvebekas, kurio didžiausias miestas ir yra Monrealis - buvusi Prancūzijos valda, kalba prancūziškai. Užrašai ant lietuviškų bažnyčių - lietuviški ir prancūziški ir Monrealio lietuviai yra vienintelė lietuvių bendruomenė prancūzakalbiame krašte (dauguma lietuvių emigravo į anglakalbes bei ispanakalbes šalis). Tiesa, dauguma lietuvių geriau moka Kanados mastu svarbesnę anglų kalbą, tik lietuviškai-angliškai pateikiamas ir Monrealio lietuvių tinklapis - šiaip ar taip, pati anglų kalba vyresniems lietuviams yra negimtoji. Tad sustiprėjus Kvebeke separatistinėms nuotaikoms, prancūzų kalbos reikalavimams darbuose, dalis Monrealio lietuvių išvyko į Ontariją.

Click to learn more about Lithuania: Kanada, Kvebekas Leave a comment
Comments (3) Trackbacks (0)
  1. Montreal Lithuanian st.Casimir church is now 108 years old.

  2. Broliai Lietuviai, pirmiausia su Marijos švente Žoline, norime kanadoje surasti kontaktus su lietuvių bendruomenėm ,bet nepasiseka .Rodo ,kad adresato nėra . Mes asociacija lietuvos,, Jūros veteranai,, norėtusi susirasti lietuvių kurie gyvena svetur Musų E,paštas vytautas .petrulis@ gmail .com Būsime ėkingi už, atsakymą

  3. Why is there no history about the church in 1957?


Leave a comment

No trackbacks yet.