Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Vusteris (Masačusetsas, JAV)

Vusteris (Worcester), 64 km į vakarus nuo Bostono. Iš 180 000 gyv. apie 2% lietuviai (~4000). Tai yra penktas skaičius JAV (po Čikagos, Niujorko, Los Andželo ir Filadelfijos).

Šv. Kazimiero bažnyčios lietuvių zona

Vusterio lietuivų gyvenimo pagrindinė širdis buvo milžiniška Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia (41 Providence Street). Ją lietuviai statėsi net 13 metų - nuo 1903 m. iki 1916 m., didžiuliuose mūruose vyko ir pasaulietinė lietuvių veikla. Deja, 2009 m. ją nutarta u-daryti, 2010 m. Lietuvos nepriklausomybės dienos proga atšvęstos paskutinės mišios, o 2011 m. ji už 650 000 JAV dolerių parduota charizmininkams (krikščioniška denominacija JAV, daugiausiai palaikoma juodaodžių). Altorius ir kitos šventintos interjero detalės išvežtos, tačiau dar liko daug lietuviško: fasade tebėra Šv. Kazimiero horeljefas su lietuvišku užrašu "Šv. Kazimierai, melskis už mus", o viduje - įspūdingi didingi vitražai su lietuviškomis aukotojų pavardėmis (tiesa, dalis jų nesimato dėl įstatytų kondicionierių).

Šv. Kazimiero bažnyčia. Įspūdingas jos dydis ir vieta ant kalno (puikiai matosi nuo magistralės) išduoda lietuvių bendruomenės dydį.

Kazimiero biustas bažnyčios fasade.

Vienas Šv. Kazimiero bažnyčios vitražų

Vienas Šv. Kazimiero bažnyčios vitražų

Bažnyčia žymi Lietuvoje ir tuo, kad vienas jos kunigų nuskendo drauge su Titaniku (plaukdamas į savo paskyrimą Amerikoje). Ten jis elgėsi didvyriškai, užleido vietą gelbėjimosi valtyje, klausė mirti pasmerktų keleivių išpažinčių.

Pati parapija įkurta dar anksčiau - 1894 m. Iki pastatyta didžioji bažnyčia, turėjo laikiną medinę greta. Tą bažnytėlę paskui nugriovė, o jos vietoje 1924 m. pastatė Šv. Kazimiero lietuvių mokyklą. Šis mokyklos pastatas - vienas lietuviškiausių visoje Amerikoje. Jo fasade - ir Vytis, ir lietuviškas užrašas. 1927 m. mokykloje mokėsi 505 lietuviukai, juos mokė lietuvės vienuolės kazmierietės. Vėliau skaičiai krito iki 199 ~1947 m., bet paskui vėl pakilo iki 350 kai į Vusterį atsikėlė lietuviai, bėgę nuo sovietinio genocido. Galiausiai mokyklą - kaip ir daugelį tokių lietuvių mokyklų - "nužudė" JAV įvestas nemokamas švietimas: tėvai galėjo nemokamai leisti vaikus į valstybines mokyklas ir ši mokykla 1986 m. užvėrė duris. Pastatas dabar naudojamas kaip mokykla "sudėtingiems vaikams", negalintiems mokytis kartu su kitais vaikais.

Vusterio lietuvių mokykla

Vusterio lietuvių mokyklos Vyčio bareljefas

Vusterio lietuvių mokyklos Vyčio bareljefas

Lietuvių "aikštės" Vusteryje

Vusteryje greičiausiai yra daugiau lietuvių garbei pavadintų vietų, nei bet kuriame kitame JAV mieste! Čia "kalta" vietinė tradicija sankryžoms suteikti pavadinimus JAV kariuomenės veteranų, žuvusių Antrajame pasauliniame kare. Tokios "aikštės" dažnai įkuriamos netoli vietų, kur jie gyveno. Šitaip aplink Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčią atsirado daug lentelių su lietuviškomis pavardėmis, įvardijančių sankryžas. Čia prisidėjo ir aktyviai veikęs lietuvių veteranų klubas, stengęsis paminėti savo žuvusiuosius.

Einant nuo Šv. Kazimiero bažnyčios į pietus Providence gatve nuo bažnyčios yra Miglaucko, Kirmino, Malesko sankryžos. O kitur aplink buvusiame lietuvių rajone - Jurgeliono, Kigo, Kamandulio, brolių Banių, Laukaičio, Skerniškio sankryžos, gi Krasinsko aikštė yra toliau miesto vakaruose. Kiekvina šių "aikščių" pažymėta "Tikslas - Amerika" žemėlapyje.

Malesko aikštės ženklas.

Kirmino aikštės ženklas.

Aušros Vartų bažnyčios lietuvių zona

Vusteris - vienas nedaugelio JAV miestų, kuriame pastatyta daugiau nei viena lietuvių bažnyčia (šia garbe dalinasi su tokiais didmiesčiais kaip Niujorkas, Čikaga ar Detroitas). Yra čia ir Aušros Vartų Marijos bažnyčia (153 Sterling Street), neogotikinė, halinė (statyta ~1925 m.). Šiandien tai - vietnamiečių parapija; naujosios imigracijos į Ameriką bangos - daugiausiai iš nebaltaodžių tautų ir šios naujos bendruomenės jau dydžiu lenkia lietuvius (visgi Amerikos vietnamiečiai ir lietuviai turi kai ką bendro: vietnamiečiai į Ameriką plūsti ėmė kai jų šalį užėmė komunistai).

Aušros Vartų Marijos bažnyčia - paskutinė veikianti taip pavadinta bažnyčia JAV.

Nepaisant tautybių keitimosi, įspūdingas bažnyčios vidus išliko beveik visiškai lietuviškas. Lietuviškų užrašų gausa ši bažnyčia nustelbia duagelį kitų – jie ir ant vitražų, ir ant Kryžiaus kelio stočių, ir po šventųjų paveikslėliais parašyti lietuviški jų vardai taip, tarsi bažnyčia turėjo tarnauti ir kalbos mokymui. Mažai JAV bažnyčių su tiek lietuviškų užrašų!

Aušros Vartų Marijos bažnyči. Interjeras.

Greta bažnyčios likusi Gedimino gatvė, o visas kalnas, ant kurio ji stovi, praeityje lietuvių vadintas Gedimino kalnu (tarsi Vilniuje).

Toks simbolizmas ir lietuvybės gausa labai pritiko tarpukariui, konflikto dėl Vilniaus metui, kurio metu statyta bažnyčia. Tada lietuviai jau buvo tautiškai susipratę, visaip stengėsi pabrėžti tiek savo kalbinį išskirtinumą, tiek meilę lenkų okupuotam Vilniui.

Gedimino gatvės ženklas.

Dar vienas priminimas apie tai buvo Paminklas Antrajame pasauliniame kare žuvusiems vietos lietuviams prie įėjimo į bažnyčią. Nors jie žuvo už JAV, užrašai – ir lietuviški. Ir vardai bei pavardės surašyti lietuviškai, net su paukščiukais ir taškais (ką jau kalbėti, kad ne tokie, kokiais tie žmonės oficialiai buvo žinomi JAV). Deja, šis paminklas ~2022 m. panaikintas.

Paminklas Antrajame pasauliniame kare žuvusiems vietos lietuviams.

Netoli nuo Aušros Vartų bažnyčios išlikęs nebeveikiančio lietuvių natūralizacijos klubo pastatas, ant kurio – Vyčio ir JAV herbo bareljefai. Vusterio lietuviai viską statė taip, kad net praradus tuos pastatus juos galima aiškiai identifikuoti kaip lietuviškus. Pats klubas buvo įsteigtas dar 1908 m., bet šį pastatą lietuviai įsigijo 1964 m., o pardavė 1993 m.

Buvęs lietuvių klubas Vusteryje.

Maironio lietuvių klubas Šriusburyje

Šriusburio (Shrewsbury) priemiestyje, gražioje Quinsigamond ežero pakrantėje, įsikūręs Maironis (52 South Quinsigamond Avenue). Taip pavadintas lietuviams priklausantis kompleksas, nuomojantis patalpas šventėms (įskaitant lietuviškas).

Pastato išorė – paprasta, mat senasis čia stovėjęs istorinis pastatas 1973 m. sudegė. Tačiau vidus ir naujo, atstatytojo, įrengtas gražiai – laikinai čia gyvenęs dailininkas Rūkštelė pritapė daug simboliškų realistinių Lietuvos vaizdų, kurie dabar yra rūsio salėje (pirmo aukšto salė labiau "tarptautinio stiliaus" ir nuomojama renginiams, iš kurių klubas išsilaiko). Šią žemę lietuviai įsigijo dar 1923 m. kartu su prabangiu gyvenamuoju namu, pirmasis Maironio pastatas atidarytas dar 1925 m., o 1929 m. perėjo kitai lietuvių organizacijai. Pokariu atvykus dipukams ir padaugėjus lietuvių, tie pastatai buvo išplėsti naujom salėm 1962 m. ir 1968 m. ir lemtingais 1973 m., kai sudegė, vyko dar viena rekonstrukcija, turėjusi dar labiau išplėsti Maironį.

Lietuviškos scenos Maironio parko salės paveiksle.

Lietuviškos scenos Maironio parko salės paveiksle.

Prie Maironio parko yra ežeras, o priešais pastatą stovi paminklas lietuviams, žuvusiems už Lietuvą su daug tautinių simbolių (Gedimino stulpai, Vytis, pora Vyčio kryžių). Nuo 1978 m. jis stovėjo prie Šv. Kazimiero bažnyčios, bet, ją praradus, perkeltas čia, mat bijota, kad naujieji bažnyčios savininkai jo nesunaikintų.

Maironio parko paminklas lietuviams, žuvusiems už Lietuvos laisvę.

Anksčiau Maironis vadintas "Maironio parku", tačiau ~2022 m. pervadintas, nes žodis "parkas" kūrė klaidingą įspūdį, kad tai labiau lauko erdvė, o ne pastatas. Tačiau lauko erdvės čia irgi didžiulės - yra ir gausiai JAV itin svarbaus parkingo, ir ežero pakrantė. Taigi, čia galima švęsti ir lauko šventes, kaip Jonines, o iš viso būna 6-8 lietuviškos šventės per metus.

Seniau tokių lietuviškų "parkų" šito paties ežero rytinėje pakrantėje būta gerokai daugiau. Buvo ir Vytauto parkas, Olimpijos parkas (kairiųjų), taip pat panašiai veikė ir Veteranų klubas. Tačiau visos tos organizacijos ilgainiui užsidarė, jų pastatai arba nugriauti, arba nebeturi lietuviškų ženklų, lietuviškas Vusterio gyvenimas "atsitraukė" į Maironį, ten buvo persikėlę ir savo pastatų atsisakę klubai.

2010 m. Vusterio savivaldybė, pripažindama lietuvių įtaką miestui, nusprendė užmegzti broliškus ryšius su Ukmerge.

 


Ekspedicijų dienoraščiai

Šis enciklopedijos straipsnis parengtas ir informacija surinkta „Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų metu, pilni eskpedicijų dienoraščiai – čia:

“Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų po Masačusetsą dienoraščiai

 


Lietuviškų vietų žemėlapis

Visos lietuviškos vietos, aprašytos šiame straipsnyje, yra tiksliai pažymėtos interaktyviame žemėlapyje, sudarytame "Tikslas - Amerika" ekspedicijos metu (spauskite nuorodą):

Interaktyvus lietuviškų vietų Vusteryje žemėlapis

Click to learn more about Lithuania: Masačusetsas Leave a comment
Comments (31) Trackbacks (0)
 1. It was great city to grow up in. My past is full of wonderful memories of St Casimir’s Church and school and the nuns that tried to keep us on the right path (without success I might add). Even now Maironis Park is known throughout the United States as one of the iconic centers of Lithuanian culture.

 2. Does anyone remember Olympia Park. It was a great Lithuaniangathering place in the summer. People from all over the country used to come on busses. I loved it there.

  • Does anyone know Frank Bobblis or Magdalena Baukas Bakiute? They were my godparents when I was baptized at Our Lady of Vilna church in 1929. I am trying to learn more about my ancestors.

 3. My mom and aunt and uncle sang in the Lithuanian Chorus. Helen Smith. Irene Janulis and Richard Janulis and nsna Helen Zelinskas?

 4. I remember Olympia PARK AMD THE MANY,MANY STEPS DOWN TO THE LAKE

 5. ( I remember those stairs at Olympia Park. I got married to Jack Kasper at Our Lady ofVilna. Lived on Vernon Hill. Wonderful memories! AND I lived on Suffield St in the thirties……..Aldona Pauliukaitis Kasper

  • I think i remember your family. we lived on Harrison st virner of Waverly

  • I think i remember your family. we lived on Harrison St., corner of Waverly. My grandparents , Cyprian & Vincenta , had a small grocery store. I lived there until I was 15 years old. That highway decimated my family & the Lithuanian community.

   Aldona. … do i remember you or would it have been another family member with your name? I remember a beautiful smile on a stately regal strawberry blond who walked home passing ours. She may have known my Aunt Anne.

   I truly treasure my life , close to St Casmir’s, up the hill from the Broadway and the magic of Water St. our home abutted the Tifereth Israel Synagogue: they were wonderful neighbors!

   jan zinkevich girouard

  • Altona. … do I remember you or would it have been another family member with your name? I remember a beautiful smile on a stately regal strawberry blond who walked home passing ours. She may have known my Aunt Anne.

   I truly treasure my life , close to St Casmir’s, up the hill from the Broadway and the magic of Water St. Our home abutted the Tifereth Israel Synagogue: they were wonderful neighbors!

   jan zinkevich girouard

 6. The St Casimir Parish and school was a bedrock of my formation. The good sisters, our spiritual leaders instilled within us a love of country, respect for our community and a reminder of our heritage. I credit this foundation with the success I found in earning some wonderful opportunities for my future beyond St Casimir, including my appointment to the US Naval Academy and appreciation for education that took me through multiple advanced degrees. I left Worc many years ago, but the memory of St Casimir will draw me there in spirit always.

 7. Good friends: I am a granddaughter of Lithuanian immigrants who settled in Shrewsbury not too far from the Lithuanian Club. I remember walking there with my grandfather who sat my sister and I down on the steps with orange crush while he went inside – we were lucky recipients of many half dollars and quarters as the patrons went in and out! Do any of you with Shrewsbury roots recall the Zulkus family on Cedar Road?

 8. Does anyone know if Jasiukonis or anything close to the surname has gone to this church? I am searching for my ancestors. Thank you. Sharon

 9. Any St. Casimier folk remember the Jeswcik (Jeskis) name (Walter, Martha, John, Peter, Rose) circa 1940s.

  • I have many fond memories of St. Casimir church and school. I wa president of the altar servers in 1961: I played four years on the church team.

  • I have many fond memories of St. Casimir church and school. I wa president of the altar servers in 1961: I played four years on the church basketball team. I still own a basketball shirt from 1965: God bless St. Casimir’s!

 10. My Grand father and grandmother were married in St. Casimirs church in Worcester Mass. on January 25, 1902 according to their marriage certificate.

 11. My Grandmother Mary Galanaitis was a long time member of Our Lady of Vilma until she purchased a three decker at 507 Cambridge Street in South Worcester. It was directly across from Cambridge Street Grammar School. We would walk together to St. John’s Cemetery and visit my Grandfather Joseph memorial. I went to Cambridge Street Grammar, then Providence Street Junior High and South High School. When I went off to Lowell Technological Institute for my college education, my Worcester years became fewer and fewer. After my stint in the U.S. Army, I became a Mid-Caper & have my proud memories of my South Worcester heritage.

 12. The maternal side of our family is names Senkavitch. My mother was Emily. The rest of her family was Mother Anna, Father William and siblings Joseph, William, George, Mary and Lillian. As a child we attended 8:30 Mass at St. Casimir’s and Sunday school afterwards. We were saddened when our church was closed. I attended the closing ceremony as everyone sang Marija, Marija at the main door as it was closed. Those of us who are left now still reminisce about the happy times of the holidays and outings at the area Lithuanian social clubs. Made Kugelis for Easter this year.

 13. Hi, I am researching my family tree and trying to see how two families are related. My father Vytautas (Veto) Gailiunas went to church at St. Casimir’s. His parents were Jonas and Frances Gailiunas. I want to find out how they were related to Anna and Bruno Saviskas (Savickas). They all went to Maironis Park (in fact I used to go when I visited as a child). Can anyone help me?

  • I remember Veto Gailiunas very well . He was part of our young group of Lithuanian friends . He was always very polite and affable . It was so long ago but it seems like yesterday remembering him and his sister at Maironis park . He belonged to the Lithuanian Boy Scouts in Exile . By sheer coincidence my daughter’s professor at UCONN Dental school was a friend of Veto and liked him very much .

 14. I am looking for a baker named Nemkines (possibly wrong spelling) and his wife Anna Kraunelis for family research (probably early to middle 1900s) They were in the Worcester area. Any information greatly appreciated.

 15. Does anyone remember the Buchyn’s

 16. My grandfather, Gabriel Shilalie, was proud of his being among those who helped to build Our Lady of Vilna Church.

 17. I have a very old scrapbook that I saved from St Ann Church when it was demolished about 1969 that has all newspaper articles about Lithuania. Early 1900’s. St Casimirs mentioned throughout. Very fragile. I would like to show it or give it to Worc Lithuania historians. I think very interesting reading. .

 18. can you please ad the contact info for ALKA. Putnam, CN


Leave a comment

No trackbacks yet.