Gabalėliai Lietuvos Lietuvių rajonai ir paveldas užsienyje

Vest Frankfortas (Ilinojus)

Vest Frankforto apylinkių lietuvių bendruomenė išskirtinė tuo, kad vienintelė tarp tokių didelių bendruomenių neįkūrė bažnyčios - tai liudija čia gyvenus daug kairiųjų.

Tačiau Vest Frankforto lietuviai norėjo laidotis tarp saviškių ir įsteigė bent tris lietuvių kapines.

Didžiausios iš jų - paties Vest Frankforto lietuvių kapinės. Jos - ir geriausiai išsilaikiusios, turi savo tarybą. Įdomiausia ten žiūrėti daugybę išlikusių ~100 metų senumo antkapinių fotografijų, kuriose atvaizduoti ten palaidoti lietuviai. Atrodo Vest Frankforte ir prieš 100 metų būta fotografo - kas tais laikais būdavo reta tokiuose angliakasių miesteliuose. Dauguma antkapinių fotografijų pakankamai gerai išsilaikiusios. Prie kapinių įėjimo akmuo, pažymintis, kad Lietuvių kapinės įkurtos 1914 m. Po "Tikslas - Amerika" ekspedicijos apsilankymo 2018 m. vietos lietuviai nusprendė kapinėse pakabinti Lietuvos trispalvę, kuri ten dabar nuolat plazda kartu su JAV vėliava, o taip pat paženglinti kapines papildoma lentele "Lietuvių kapinės".

Vest Frankforto lietuvių kapinių atminimo akmuo

Vest Frankforto lietuvių kapinių atminimo akmuo

Antrosios pagal dydį regiono lietuvių kapinės yra Shakerag kelyje prie Džonston Sičio. Jos vadinamos Lietuvių-Masonų Šeikrago kapinėmis - nes ten (tai neįprasta) laidojami dviejų grupių žmonės: lietuviai ir masonai. Masonų pusė išsilaikiusi kiek geriau, dalis lietuviškų paminklų nuversta - tačiau kiti irgi išlikę gerai, paženklinti įrašais senąja lietuvių kalba, kadaise gyvenusių lietuvių angliakasių gyvenimo istorijomis pusiau lietuvių, pusiau anglų kalba ("žuvo eksplozijoje mainose" ir pan.). Kapines gana sunku rasti nes nuo kelio jas skiria privati valda (kurią galima apeiti, bet takelis ne iš karto akivaizdžiai matosi). Svarbu nesumaišyti kapinių su gretimomis kitomis masonų kapinėmis, į kurias lengva patekti, tačiau ten lietuvių kapų nėra. Lietuviška Lietuvių-masonų kapinių dalis seniau vadinosi LDK Kęstučio kapinėmis, nes taip vadinosi jas įkūrusi savipagalbos organizacija.

Lietuvių-masonų Šeikrago kapinės žvelgiant lietuviškosios jų pusės link

Lietuvių-masonų Šeikrago kapinės žvelgiant lietuviškosios jų pusės link

Trečiosios lietuvių kapinės įsikūrusios Ledforde prie Harisburgo. Tos Ledfordo lietuvių kapinės, dar vadinamos "Senosiomis katalikų kapinėmis" ar (klaidingai) "Vengrų kapinėmis", 2018 m. išvis nebeatrodė kaip kapinės: tik menkas takelis į mišką, o tame miške palaipsniui išvysti nemažai užaugusių žolėmis, vos matomų, kai kur - išvartytų lietuvių antkapių (palaidojimai - apie 1910 metus). Užtrunka, kol daugelį jų iš viso įžvelgi (tačiau Harisburgo miestelio netoliese bibliotekoje yra iš laikraščių nekrologų surinkti palaidotųjų sąrašai). Kapinės seniai nebenaudojamos ir neminimos šaltiniuose. Teritorijoje gausu gyvačių ir ypač erkių.

Ledford Lithuanian cemetery, overgrown with forest

Mišku užaugusios Ledfordo lietuvių kapinės 2018 m.

Vandalised grave at the Ledford Lithuanian cemetery

Vandalų apniokotas antkapis Ledfordo lietuvių kapinėse 2018 m.

Tiesą pasakius, daugelis Vest Frankforte "Tikslas - Amerika" savanorių susitiktų vietinių iš viso nežinojo Ledfordo kapinių vietos ir nė vienas jų nežinojo Šeikrago kapinių. Iš to galima spręsti, kad apylinkėse gali būti ir daugiau apleistų lietuvių kapinių apie kurias tiesiog nepavyko gauti informacijos.

Tačiau po to, kai "Tikslas - Amerika 2018" ekspedicijos rezultatau buvo poblikuoti, Vilius Žalpys iš Portlando ir JAV lietuvių jaunimas suorganizavo ekspeidicją Ledfordo kapinėms sutvarkyti "Šaknys" (2021 m.). Jos metu išpjauti medžiai, atstatyta dalis nuverstų antkapių ir kapinės vėl atrodo kaip kapinės. Skautai ir Ateitininkai pastatė kapinėse ir nedidelį medinį kryžių.

Ledford Lithuanian Cemetery after the cleaning works

Sutvarkytos Ledfordo lietuvių kapinės 2021 m.

Šiais laikais lietuvybė Vest Frankforte gerokai apnykusi. Lietuvių imigrantai prieš 100 metų susidurdavo su panieka iš kitų darbininkų nes jie būdavo darbštūs, nenorėdavo streikuoti. Dėl panašios diskriminacijos kai kurios lietuvių šeimos nustodavo mokyti savo vaikus kalbos ir papročių. Tarp 2018 m. "Tikslas - Amerika" sutiktų žmonių, vieninteliams, kurie dar mokėjo daugiau nei po kelis lietuviškus žodžius, buvo po ~90 metų. Anksčiau, kai laikai buvo kitokie, Vest Frankforte (o gal ir aplinkiniuose miesteliuose) veikė Lietuvių namai kur švęstos lietuviškos šventės, dainuotos dainos ir šokti šokiai. Jie uždaryti ~1983 m. išmirštant senajai kartai; šiandien tas menkas medinis pastatas naudojamas kaip sandėlis ir niekas ten neprimena jo lietuviškos istorijos.

Uždarytieji Vest Frankforto lietuvių namai

Uždarytieji Vest Frankforto lietuvių namai

Filmas apie Pietų Ilinojaus lietuvių paveldą

 


Ekspedicijų dienoraščiai

Šis enciklopedijos straipsnis parengtas ir informacija surinkta „Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų metu, pilni eskpedicijų dienoraščiai – čia:

“Gabalėliai Lietuvos“ ekspedicijų po Ilinojų dienoraščiai

 


Lietuviškų vietų žemėlapis

Visos lietuviškos vietos, aprašytos šiame straipsnyje, yra tiksliai pažymėtos interkatyviame žemėlapyje, sudarytame "Tikslas - Amerika" ekspedicijos metu (spauskite nuorodą):

Interaktyvus lietuviškų vietų Vest Frankforte žemėlapis

Click to learn more about Lithuania: Ilinojus, JAV Leave a comment
Comments (2) Trackbacks (0)
 1. Would you happen to know if there are any more Lithuanian cemeteries around this area? I was here last summer with a JAV Lietuviu jaunimo sajunga with a project called “Šaknys” to help restore these Lithuanian cemeteries. We got alot of work done and now we’re looking for another cemetery to work on for next summer. I’d appreciate a response back, we’re very passionate about this! We were in Ledford (where we had the most work to do) and in Johnston City where we still did alot but the biggest job was cleaning up all of the baby graves near the edge of the woods that were overgrown

  • Nice work with restoring the cemetery in Ledford, we visited in 2018 and then in 2021 (after the first year of restoration) and the difference was huge.

   Our map of all the Lithuanian-American cemeteries (clickable for images and descriptions) is available here: http://map.truelithuania.com/en/38376-2

   Southern Illinois has only these three Lithuanian cemeteries to our knowledge (West Frankfort, Johnson City, Ledford).

   There are lots of abandoned or semi-abandoned Lithuanian cemeteries in Pennsylvania (Coal Region) though – you may check the map (zoom in at the Coal Region). I think you would definitely find opportunities there.


Leave a comment

No trackbacks yet.