Gabalėliai Lietuvos Lietuviškos vietos ir paveldas užsienyje

Vašingtonas (JAV valstija)

Vašingtone, kaip ir visoje JAV Ramiojo vandenyno pakrantėje, senų lietuviškų bažnyčių ar kapinių nėra, nes lietuvių XX a. pradžioje ir seniau čia beveik nebuvo.

Išimtis - Roslino (Roslyn) lietuvių kapinės, vienintelės tokios į vakarus nuo Misisipės. Roslinas, šiandien turintis vos ~800 gyv., ~1910 m. garsėjo anglių kasyba, kuri atviliojo čia šimtus imigrantų, jų tarpe lietuvių. Užuot įkūrus eilines kapines (kaip paprastai suskirstytas pagal religiją) nutarta įsteigti ~20 kapinaičių greta. Kelios jų skirtos tautybėms: lietuviams, lenkams, kroatams, serbams, slovakams.

Daugumą šiandieninių lietuvių į regioną pritraukė Sietlo didmiestis. Tačiau šis miestas taip išaugo tik neseniai, todėl jame lietuvišo paveldo nėra. Dėl šios priežasties Roslino kapinaitės itin traukia aplinkinio regiono (Vašingtono valstijos, Oregono valstijos) lietuvius, kaip vienintelis lietuvybės simbolis regione; čia švenčiamos Vėlinės, per kurias prisimenami ir Lietuvoje palikti kapai. 2010 m. kapinaitėse vietos leituviai pastatė 16 000 dolerių kainavusį memorialą.

Pačiame Sietle lietuvių bendruomenė renkasi latvių namuose, nes lietuvių namų nėra.

Click to learn more about Lithuania: JAV, Vašingtonas (Valstija) Leave a comment
Comments (2) Trackbacks (0)
  1. In June of 2009, the Portland Oregon Lithuanian Community dedicated a memorial at the Lithuanian cemetery in Roslyn, Wa. On the memorial, names on the grave stones were changed from primarily Polish last names to the proper Lithuanian spelling. I attended the event with my wife because my grandfather, Jonas is buried in the Roslyn cemetery. His name on the grave stone is Jonas Charaposky. The name on the memorial was changed to Jonas Cerapauskas. I have photos of the grave stone and the memorial that I would be willing to share if an e-mail address can be provided as I am not on Facebook or other social media sites. John


Leave a comment

No trackbacks yet.